Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
COSAC, Marian Paleoliticul superior vechi în România - o redefinire culturală necesară .3- română
BĂLTEANU, Dan, LAZĂR, Simona, NICA, Marin, RIDICHE, Florin Raport asupra sapăturilor arheologice de la Cîrcea, punctul "Hanuri" - campania 2000 .7- română
GHANEȚOVSCHI, Gheorghi, NAIDENOVA, Evghenia, NICA, Marin Brenița, o așezare neolitică din bazinul rîului Iskar - Bulgaria 23- română
GHEORGHOV, Venițlav Cîteva date despre așezările neoliticului tîrziu din împrejurimile orașului Plevna-Bulgaria 29- română
RIDICHE, Florin Noi date privind cunoașterea culturii Verbicioara (Partea II) 33- română
GHERGHE, Petre Noi descoperiri numismatice în județul Dolj 64- română
GEORGESCU, Ion Monede dacice în colecția personală 66- română
PETOLESCU, Constantin O diplomă militară privitoare la provincia Dacia Inferior 69- română
BONDOC, Dorel O aplică romană din bronz cu email, de la Sucidava 77- română
GHERGHE, Petre, OLTEANU, Florian Aspecte ale educației și sistemului de învățămînt în Dacia romană și Scythia Minor 79- română
BREZEANU, Emilian, RĂDULESCU, Toma Tezaurul de denari romani republicani descoperit la Craiova - Strada Bucovățului (in memoriam învățător Constantin Lupescu) 87- română
DUȚESCU, Maria.Magdalena, RĂDULESCU, Ana-Maria Un nou lot monetar din al treilea tezaur de la Bîrca 90- română
RĂDULESCU, Toma Tezaurul monetar de la Galicea Mare, județul Dolj, din vremea lui Filip Arabul 94- română
PĂTRAȘCU, Ion O hotărnicie de la Constantin Mihail Cehan Racoviță din anul 1756 108- română
FLORESCU, Aurelia Documente necunoscute despre familia Vladimirescu 111- română
NOVAC, Vasile Cîteva scrisori inedite ale lui Nicolae Golescu trimise lui Cristian Tell 113- română
RĂDULESCU, Maria Un tezaur de la 1848 descoperit la Valea lui Pătru, comuna Scaești 119- română
ONCESCU, Iulian Românii și politica Franței în sud-estul Europei (1866-1870) 123- română
GHERGHE, Otilia Parlamentul României și Războiul de Independență 126- română
GHERGHE, Otilia Din activitatea parlamentară a lui Dimitrie Șuculescu 130- română
DEACONU, Luchian Ion N. Romanescu (1895-1918), cel mai tînăr constructor de planoare din lume și unul din primii constructori de avioane din România 133- română
DEACONU, Luchian Documente inedite referitoare la Constantin Brîncuși și Craiova 138- română
CÎRSTEA, Petre Contribuții hermeneutice la cunoașterea unor toponime și hidronime din arealul Văii Dunării, zona Calafat-Desa 143- română
GAȘPAR-GHIȚESCU, Cristina Păstrarea, restaurarea și conservarea fondului de carte veche, rară, a Muzeului Olteniei 145- română
SLABU, Camelia Conservarea și cercetarea patrimoniului, obiective prioritare ale activității muzeelor craiovene la începuturile existenței lor 147- română