Oltenia - Studii și Comunicări, XV, 2004, seria arheologie-istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) Cu privire la descoperirile funerare ale grupei Verbicioara 3-12 română; engleză
articol de periodic GHERGHE, Petre (autor) , NICA, Marin (autor) , RIDICHE, Florin (autor) Cercetările arheologice sistematice din punctele „Castravița” și „La Ruptură”, localitatea Desa, jud. Dolj (campania 2001) 13-22 română; engleză
articol de periodic LAZĂR, Simona (autor) Motive zoomorfe și ornitomorfe pe ceramica culturii Basarabi 23-32 română; franceză
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) O statuetă reprezentând pe regele Decebal 33-35 română; franceză
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Un vârf de lance (hasta) de pe limes trasalutanus 36-39 română; franceză
articol de periodic BONDOC, Dorel (autor) Dislocarea trupelor de tip cuneus equitum pe limesul Dunării de Jos, în epoca romană târzie 40-46 română; engleză
articol de periodic PREDOI, Veronica (autor) , RĂDULESCU, Toma (autor) Tezaurul monetar de la Drăgănești-Vlașca (sec. XV-XVII) 47-51 română
articol de periodic BĂLAN, Anișoara (autor) , PREDOI, Veronica (autor) Al doilea tezaur de la Drăgănești-Vlașca (a doua jumătate a secolului XVIII) 52-53 română
articol de periodic PREDOI, Veronica (autor) , RĂDULESCU, Toma (autor) Tezaurul monetar de la Frăsinet-Teleorman (sec. XVII-XVIII) 54-58 română
articol de periodic PREDOI, Veronica (autor) , RĂDULESCU, Maria (autor) Tezaurul monetar de la Ciuperceni-Teleorman (a doua jumătate a secolului XVIII) 59-60 română
articol de periodic PREDOI, Veronica (autor) , RĂDULESCU, Maria (autor) Tezaurul monetar de la Segarcea Vale – jud. Teleorman (sec. XVIII-XIX) 61-62 română
articol de periodic FLORESCU, Aurelia (autor) Un document despre urmașii domnitorului Constantin Brâncoveanu 63-66 română
articol de periodic SURU, Claudia (autor) Tudor Vladimirescu și Ghiță Opran 67-69 română; engleză
articol de periodic FLORESCU, Aurelia (autor) Familia Savopol 70-71 română
articol de periodic DIACONU, Otilia (autor) Național-socialismul: regim totalitar de drept 72-76 română
articol de periodic CRĂCIUNOIU, Rusalia (autor) Scrisori inedite ale locotenentului aviator Dumitru Naidinescu către Jean Mihail 77 română
articol de periodic GEORGESCU, Ioan (autor) Pasaje din corespondența de război a serg. T.r. Georgescu Florea (1907-1942) 78-81 română
articol de periodic RĂDULESCU ANA, Maria (autor) Un studiu de caz – preotul Codrat Popescu (1907–1990) 82-97 română
articol de periodic SLABU, Camelia (autor) Probleme privind conservarea obiectelor de patrimoniu pe suport papetar din colecțiile Muzeului Olteniei 98-100 română
articol de periodic LUPU, Claudia (autor) Acțiunea și efectele microclimatului asupra icoanei 101-102 română
articol de periodic GAȘPAR-GHIȚESCU, Cristina (autor) Considerații pe marginea restaurării litografiei „Pomenirea morților de la Războieni” de Constantin Lecca 103-104 română
articol de periodic NANU, Elena (autor) Legătura de carte între minima intervenție și restaurarea de amploare 105-105 română
articol de periodic VĂTUIU, Anișoara (autor) Problematica conservării și restaurării unui stihar de secol XIX 106-108 română
articol de periodic GÎNGIOVEANU, Sorela (autor) Restaurarea și conservarea unui veșmânt preoțesc – epitrahilul (sf. sec. XVIII) 109-111 română
articol de periodic VÎLVOI, Nicolae (autor) Evoluția dreptului românesc privind falsificarea documentelor istorice 112-119 română
articol de periodic Cuprins 120 română