Câmpina la hotarul dintre lumi: decembrie 1989 (note, evenimente, mărturii), 2009