Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CIUCĂ, Vasile, GHERGHE, Petre, NICA, Marin Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice de la Dobrești, jud. Dolj .7- română
VOICU, Constantin Circulația monedelor orașelor Dyrrhachium șio Apollonia în sud-vestul Daciei 17- română
MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu Noi date cu privire la tezaurul de monede romane republicane de la Florești-Șimnicu de Sus, județul Dolj 25- română
VLĂDESCU, Cristian, ZAHARIADE, Mihai Fortificația romană tîrzie de la Bistreț, județul Dolj 29- română
MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu Două noi reliefuri votive mithraice descoperite la Sucidava-Celei 41- română
TOPORU, Octavian Sucidava Și "Ripa" nordică a "Limesului" danubian în epoca romană tîrzie și paleobizantină 45- română
RĂDULESCU, Toma Un nou lot din tezaurul monetar de la Bîzdîna-Dolj (secolele XIV-XV) 61- română
BICIU, Florea, RĂDULESCU, Toma Tezaurul de monede feudale de la Stăvaru-Olt (secolele XV-XVII) 65- română
CIOBOTEA, Dinică Contribuții documentare privind negustorii chiproviceni din Oltenia (secolele XVII-XIX) 79- română
FLORESCU, Aurelia Precizări privind plecarea lui Tudor Vladimirescu din Bucureștiîn ianuarie 1921 83- română
DEACONU, Tudorița Date noi privitoare la înființarea unui muzeu tehnic la Craiova, în secoluzlui al XIX-lea 95- română
DEACONU, Luchian Noi mărturii documentare referitoare la lupta pentru făurirea statului național unitar român 99- română
GHERGHE, Otilia Însemnări istorice referitoare la luptele armatei române în august-septembrie 1916 105- română
DINU, Alexandru Lupta cadrelor didactice doljene pentru apărarea patriei în anii 1916-1913 115- română
DEACONU, Luchian Prezența și activitatea refugiațiilor polonezi în România în anii 1939-1945, mărturii ale tradiționalelor legături de prietenie româno-polone 127- română
GHERGHE, Otilia Desfășurarea revoluției de eliberare socială și națională, asntifascistă și antiimperialistă în zona Dunării între Orșova și Corabia 151- română
NIȚU, Georgeta Observații privind evoluția așezărilor rurale în Oltenia de la vest de Jiu 159- română
TĂTULEA, Viorica Creația populară contemporană în județul Dolj 171- română
TĂTULEA, Viorica Centre de confecționare a mobilierului țărănesc din Gorj 187- română
REZEANU, Paul Inițiative pentru ridicarea unui monument Mihai Viteazul la Craiova 195- română
DUICU, Sebastian Revista Ramuri - seria veche - și artele plastice (1905-1947) 199- română
ROGNEANU, Florin Theodor Pallady și tentația absolutului 205- română
DAVIDESCU, Cătălin Ion Țuculescu - Note biografice 211- română
CONSTANTINESCU, Ilie Cronica principalelor manifestări științifice și cultural-educative 1982-186 221- română