Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, 1986, seria arheologie-istorie-etnografie-artă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 5-6 română
articol de periodic CIUCĂ, Vasile (autor) , GHERGHE, Petre (autor) , NICA, Marin (autor) Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice de la Dobrești, jud. Dolj Arheologie, istorie 7-16 română
articol de periodic VOICU, Constantin (autor) Circulația monedelor orașelor Dyrrhachium și Apollonia în sud-vestul Daciei Arheologie, istorie 17-23 română
articol de periodic TĂTULEA, Mărgărit-Corneliu (autor) Noi date cu privire la tezaurul de monede romane republicane de la Florești-Șimnicu de Sus, județul Dolj Arheologie, istorie 25-28 română
articol de periodic VLĂDESCU, Cristian (autor) , ZAHARIADE, Mihail (autor) Fortificația romană târzie de la Bistreț, județul Dolj Arheologie, istorie 29-40 română
articol de periodic TĂTULEA, Mărgărit-Corneliu (autor) Două noi reliefuri votive mithraice descoperite la Sucidava-Celei Arheologie, istorie 41-43 română
articol de periodic TOPORU, Octavian (autor) Sucidava și „Ripa” nordică a „Limesului” danubian în epoca romană târzie și paleobizantină Arheologie, istorie 45-61 română
articol de periodic RĂDULESCU, Toma (autor) Un nou lot din tezaurul monetar de la Bâzdâna-Dolj (secolele XIV–XV) Arheologie, istorie 61-64 română
articol de periodic BICIU, Florea (autor) , RĂDULESCU, Toma (autor) Tezaurul de monede feudale de la Stăvaru-Olt (secolele XV-XVII) Arheologie, istorie 65-77 română
articol de periodic CIOBOTEA, Dinică (autor) Contribuții documentare privind negustorii chiproviceni din Oltenia (secolele XVII-XIX) Arheologie, istorie 79-81 română
articol de periodic FLORESCU, Aurelia (autor) Precizări privind plecarea lui Tudor Vladimirescu din București în ianuarie 1921 Arheologie, istorie 83-93 română
articol de periodic DEACONU, Tudorița (autor) Date noi referitoare la înființarea unui muzeu tehnic la Craiova, în secolul al XIX-lea Arheologie, istorie 95-97 română
articol de periodic DEACONU, Luchian (autor) Noi mărturii documentare referitoare la lupta pentru făurirea statului național unitar român Arheologie, istorie 99-103 română
articol de periodic GHERGHE, Otilia (autor) Însemnări istorice referitoare la luptele armatei române în august-septembrie 1916 Arheologie, istorie 105-112 română
articol de periodic DINU, Alexandru (autor) Lupta cadrelor didactice doljene pentru apărarea patriei în anii 1916-1918 Arheologie, istorie 115-125 română
articol de periodic DEACONU, Luchian (autor) Prezența și activitatea refugiațiilor polonezi în România în anii 1939–1945, mărturii ale tradiționalelor legături de prietenie româno-polone Arheologie, istorie 127-151 română
articol de periodic GHERGHE, Otilia (autor) Desfășurarea revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă în zona Dunării între Orșova și Corabia Arheologie, istorie 151-157 română
articol de periodic NIȚU, Georgeta (autor) Observații privind evoluția așezărilor rurale în Oltenia de la vest de Jiu Etnografie 159-170 română
articol de periodic TĂTULEA, Viorica (autor) Creația populară contemporană în județul Dolj Etnografie 171-185 română
articol de periodic TĂTULEA, Viorica (autor) Centre de confecționare a mobilierului țărănesc din Gorj Etnografie 187-193 română
articol de periodic REZEANU, Paul (autor) Inițiative pentru ridicarea unui monument Mihai Viteazul la Craiova Artă 195-198 română
articol de periodic DUICU, Sebastian (autor) Revista Ramuri – seria veche – și artele plastice (1905–1947) Artă 199-203 română
articol de periodic ROGNEANU, Florin (autor) Theodor Pallady și tentația absolutului Artă 205-209 română
articol de periodic DAVIDESCU, Cătălin (autor) Ion Țuculescu – Note biografice Artă 211-220 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Ilie (autor) Cronica principalelor manifestări științifice și cultural-educative 1982–1986 Artă 221-227 română