Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GHERGHE, Petre Locuirea geto-dacică pe teritoriul județului Dolj .7- română
MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu Preocupări în domeniul metalurgiei bronzului și fierului în așezarea geto-dacă de la Bîzdina, judetul Dolj 15- română
CIUCĂ, Vasile Contribuții la cunoașterea fortificațiilor geto-dacice de la Brabova și Voișa, județul Dolj 29- română
TOPORU, Octavian Inscripții tegulare de la Sucidava - Celei 35- română
RĂDULESCU, Toma Tezaurul monetar din secolul al XVII-lea de la Brabova, judetul Dolj 43- română
BUȘE, Luca, CIOBOTEA, Dinică Structuri sociale în zona de cîmpie dintre Olt și Jiu în secolul al XIX-lea 49- română
FLORESCU, Aurelia Un program elaborat de revoluționarii craioveni de la 1848 61- română
GHERGHE, Otilia Documente inedite referitoare la activitatea desfășurată de Gheorghe Chișu în vederea Unirii Principatelor 69- română
CRISTOFI, Alexandru, DINULESCU, Constanțiu Alexandru Cristofi, militant pentru unire și independență din 1877-1878 79- română
DINU, Alexandru Contribuția materială a școlii din Oltenia la susținerea războiului de independență din 1877-1878 85- română
DINU, Elena Presa literară craioveană în slujba făuririi statului național unitar român 95- română
GHERGHE, Otilia, RĂDULESCU, Maria Documente inedite referitoare la desfășurarea răscoalei țăranilor din 1907 în județul Mehedinți 101- română
CIOCȘAN, Octavian Un tablou redat circuitului valorilor - "Gemenii" de Leonardo da Ponte Bassano 109- română
DEACONU, Lichian Însemnări zilnice din timpul primului război mondial 109- română
GIURAN, Valeriu Documente preivind partriciparea Diviziei 2 infanterie instrucție în războiul antihitlerist, pentru apărarea zonei de sud a Olteniei (I) (27-31 august 1944) 117- română
REZEANU, Paul Viața artistică a orașului între anii 1900-1916 123- română
NIȚU, Georgeta Rolul resurselor naturale în constituirea principalelor tipuri de așezări naturale din Oltenia de la vest de Jiu 131- română
TĂTULEA, Viorica Centre de confecționare a mobilierului țărănesc din Vîlcea 137- română
TIȚĂ, Ion Contribuții la cunoașterea florei județului Dolj 147- română
NĂSTASE, Adrian Plantele în viața locuitorilor zonei Bechet-Dolj 151- română
CHIMIȘLIU, Cornelia Colecția de lepidoptere "M. Peiu" conservată la Complexul muzeal județean Dolj 163- română
LUNGU, Teodora Studiul ceramicii arheologice de la Cărcea, Locusteni, Grădinile prin metode fizico-chimice 195- română
CONSTANTINESCU, Ilie Cronică 207- română