Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
TRĂISTARU, Elisabeta Concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la rolul istoriei în educația patriotică a tinerei generații .7- română
NICA, Marin Locuirea preistorică de la Sucidava Celei din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului 15- română
GHERGHE, Petre O nouă așezare Coțofeni descoperită la Vîrț, județul Gorj 39- română
MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu Contribuții la cunoașterea tipologiei, evoluției și răspîndirii brăzdarelor romane în Dacia (depozitul de fiare plug de la Ghidici-Dolj) 47- română
NIȚĂ, Toma, POPILIAN, G. Necropola daco-romană de la Leu 87- română
MITREA, Bucur Un tezaur monetar de la Aurelian descoperit în Oltenia 97- română
RĂDULESCU, Toma Tezaur monetar de la Murunglav-Olt (sec. XVI-XVII) 107- română
FLORESCU, Aurelia Cartea românească din secolul al XVII-lea în județul Dolj 113- română
DEACONU, Luchian Făurirea statului național unitar român - preocupare centrală a presei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului XX 121- română
GHERGHE, Otilia Mișcări țărănești în județul Gorj la sfîrșitul secolului XIX-lea 131- română
NEDELCEA, Tudor Contribuția revistei "Arhivele Olteniei" la păstrareași valorificarea materialului documentar 137- română
VOICULESCU, Marin Nicolae Titulescu - gînditor politic 141- română
ISAC, Victor Nicolae Titulescu, precursor al umanismului contemporan 153- română
POPILIAN, Mihail Pacea prin drept în concepția lui Nicolae Titulescu 159- română
POPIȘTEANU, Cristian Buna vecitătate - idee forță în acțiunea politică a lui Nicolae Titulescu 171- română
NIȚU, Georgeta Unelte arhaice de pescuit pe Valea Dunării oltene 177- română
ENACHE, Ștefan Arhitectura populară din sudul Olteniei (I) 191- română
BERINDEI, Marcel, DUICU, Sebastian Stiluri și variante de decorare exterioară a edificiilor craiovene la sfîrșitul secolului XIX-lea, începutul secolului XX 205- română
TĂTULEA, Viorica Gorneți - un centru mehedințean de confecționare a mobilierului țărănesc 213 română