Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
NEAGOE MARIN, Iulian Locuirea Criș de la Șimian, județul Mehedinți, km. Fluvial 925 .5-13 română
PĂTROI, Cătălin Structuri de locuire în eneoliticul tîrziu din Oltenia 14-29 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Despre plastica culturii Gîrla Mare din insula Ostrovul Mare 30-35 română
LAZĂR, Simona Observații asupra începutului epocii fierului în zona Vîlcea-Argeș 36-42 română
BONDOC, Dorel Cîteva descoperiri arheologice inedite din fortificația getică de la Bîzdîna, punctul Cetate 43-54 română
BONDOC, Dorel Cîteva vase romane de sticlă din colecția Muzeului Olteniei Craiova 55-63 română
BONDOC, Dorel, MOISIL, Delia Monede române descoprite în castrul de la Răcari, jud. Dolj 64-71 română
PUPPO, Paola Considerazioni sull'iconografia del gruppo scultoreo di Sileno con Dioniso bambino tra le braccia 72-88 italiană
FABBRI, Fabiana African red slip waew importations in Valdinievole Valley and in Pistoia (Tuscany - Italy): analysis of a trading marker in roman Etruria 89-97 engleză
ARDEȚ, Adrian Ceramică romană pictată descoperită la Tibiscum 98-104 română
POPESCU FLORIAN, Matei Auxiliaria (I) 105-111 română
PETOLESCU, Constantin Cu privire la statutul așezării romane civile de la Sucidava 112-118 română
AMON, Lucian, GHERGHE, Petre Încă o construcție unicat descoperită de la Sucidava (Județul Olt) 119-125 română
POPESCU, Irina Cu privire la tipologia locuințelor medievale timpurii de pe raza localității Craiova 126-132 română
RĂDULESCU, Toma In memoriam Constantin Preda (1925-2008) 133-146 română
DUMITRESCU RADU, Gabriel Tezaurul de la Nedeia (Dolj) și o serie de descoperiri monetare 147-161 română
RĂDULESCU, Toma Un nou lot de denari republicani romani din tezaurul de la Sopot (Dolj) 162-175 română