Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, 2008, In memoriam Dumitru Tudor - 1 00 ani de la naștere, seria arheologie-istorie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3 română
articol de periodic NEAGOE MARIN, Iulian (autor) Locuirea Criș de la Șimian, județul Mehedinți, km. Fluvial 925 5-13 română; engleză
articol de periodic PĂTROI, Cătălin (autor) Structuri de locuire în eneoliticul târziu din Oltenia 14-29 română; engleză
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Despre plastica culturii Gîrla Mare din insula Ostrovul Mare 30-35 română; engleză
articol de periodic LAZĂR, Simona (autor) Observații asupra începutului epocii fierului în zona Vâlcea-Argeș 36-42 română; germană
articol de periodic BONDOC, Dorel (autor) Cîteva descoperiri arheologice inedite din fortificația getică de la Bâzdâna, punctul Cetate 43-54 română; engleză
articol de periodic BONDOC, Dorel (autor) Câteva vase romane de sticlă din colecția Muzeului Olteniei Craiova 55-63 română; engleză
articol de periodic BONDOC, Dorel (autor) , MOISIL, Delia (autor) Monede romane descoprite în castrul de la Răcari, jud. Dolj 64-71 română; franceză
articol de periodic PUPPO, Paola (autor) Considerazioni sull'iconografia del gruppo scultoreo di Sileno con Dioniso bambino tra le braccia 72-88 italiană
articol de periodic FABBRI, Fabiana (autor) African red slip ware importations in Valdinievole Valley and in Pistoia (Tuscany - Italy): analysis of a trading marker in roman Etruria 89-97 engleză
articol de periodic ARDEȚ, Adrian (autor) Ceramică romană pictată descoperită la Tibiscum 98-104 română; engleză
articol de periodic MATEI-POPESCU, Florian (autor) Auxiliaria (I) 105-111 română; engleză
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Cu privire la statutul așezării romane civile de la Sucidava 112-118 română; franceză
articol de periodic AMON, Lucian (autor) , GHERGHE, Petre (autor) Încă o construcție unicat descoperită de la Sucidava (Județul Olt) 119-125 română; engleză
articol de periodic POPESCU, Irina (autor) Cu privire la tipologia locuințelor medievale timpurii de pe raza localității Craiova 126-132 română; franceză
articol de periodic RĂDULESCU, Toma (autor) In memoriam Constantin Preda (1925-2008) 133-146 română; franceză
articol de periodic DUMITRESCU RADU, Gabriel (autor) Tezaurul de la Nedeia (Dolj) și o serie de descoperiri monetare 147-161 română; franceză
articol de periodic RĂDULESCU, Toma (autor) Un nou lot de denari republicani romani din tezaurul de la Sopot (Dolj) 162-175 română; franceză