Oltenia - Studii și Comunicări, XII, 2004, seria etnografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic FIRESCU, Victor (autor) Stupăritul în Oltenia - între tradiție și modernitate 3-9 română
articol de periodic GOIA IOAN, Augustin (autor) Contribuții la cunoașterea tehnicilor pastorale utilizate în satele Transilvaniei de Nord între 1900 și 1962 10-31 română; franceză
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Căteva aspecte privind cultura populară vâlceană de la sfârșitul secolului al XIX-lea 32-48 română
articol de periodic ENACHE, Ștefan (autor) Creștinarea daco-romanilor și folclorul românesc 49-65 română
articol de periodic HĂNULESCU, Cristina (autor) Portul popular în pictura votivă din Țara Loviștei 66-72 română
articol de periodic BĂLOSU, Cornel (autor) Coalescența sarbătorii. Între arhaic și popular 73-105 română
articol de periodic GEORGESCU, Ion (autor) , PĂTRAȘCU, Ion (autor) Pistornicele și simbolurile lor 106-112 română
articol de periodic DECA, Roxana (autor) Statutul femeii în societatea tradițională românească. Considerații pornind de la mărturii documentare din sec. al XVII-lea - al XIX-lea 113-121 română
articol de periodic ENACHE, Ștefan (autor) Legenda viței de vie 122-127 română
articol de periodic MANAFU, Irinela (autor) Problematica restaurării unui covor oltenesc 128-132 română
articol de periodic BĂLUȘ, Siminică (autor) , ȘERBAN, Oana (autor) Tipuri de interacțiuni între solvenții protici și materialul lemnos 133-143 română
articol de periodic DECA, Roxana (autor) Târgul meșterilor Populari, o sărbătoare a tradițiilor românești 144-145 română
articol de periodic Cuprins 147 română