Analele Banatului, IX, 2001, seria Arheologie-Istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 7-12 română
EL SUSI, Georgeta (autor) Cercetări arheozoologice preliminare în situri Starcevo-Criș rimpirii din Cîmpia Banatului. Fauna de la Foeni-Gaz și Dudeștii Vechi (jud. Timiș) 15-40 română
BĂDESCU, Claudia (autor), BĂLTEAN, Ionuț (autor) Studiu preliminar asupra industriei litice din așezarea neolitică de la Balta Sărată. Campaniile 1999-2000 41-51 română
GURGU, Daniela (autor) Considerații asupra unui nou punct arheologic de la Ruginosu 53-59 română
LUCA SABIN, Adrian (autor) Daten bezglich der "statuette aus Liubcova II" kreis Karasch-Sewerin 61-72 germană
MARȚIȘ, Florentina (autor) Reprezentări de zeități pe ceramica neolitică 73-82 română
BOCHIȘ, Bogdan (autor), MOGA, Marius (autor) Ceramica Tiszapolgar de la Românești - Peștera cu apă (com. Curtea, jud. Timiș) Săpături - Marius Moga, 1948 83-93 română
SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Un topor eneolitic de cupru găsit la Semlac (jud. Arad) 95-107 română
SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor), ȘEPTILICI, Raoul (autor) A second flange-hilted cutting sword from Moșnița Veche 109-122 engleză
RUSTOIU, Aurel (autor) Un suport de vas roman din Cetatea dacică de la Divici (jud. Caraș-Severin) 123-129 română
FLUTUR, Alexandru (autor) Săpăturile arheologice din principia castrului legionar de la Bersobis - 2000-2001 131-146 română
BOZU, Ovidiu (autor) Obiecte din bronz descoperite în așezarea romană de la Mehadia, județul Caraș-Severin (II) 147-163 română
NEMETI, Sorin (autor) Auribus deae. Despre un atribut divin și un instrument de percuție ritual 165-168 română
GEANGU, Anabela (autor) Cercetări de suprafață în hotarul localităților Carani (com. Sânandrei, jud. Timiș) și Hodoni (com. Satchinez, jud. Timiș) 169-180 română
MARE, Mircea (autor), TĂNASE, Daniela (autor) Piese de port și de podoabă din secolele III-VII în colecția Pongracz. Catalog 181-206 română
DULEA, Olivian (autor) Considerații privind locuirea în Banat și Transilvania în secolele VII-VIII d. Hr. (I. așezări) 207-263 română
MUNTEAN, Carmen (autor), MUNTEAN, Marius (autor) Studiu antropologic și de ritual funerar asupra unor schelete provenite de la Sânandrei (jud. Timiș), datate în sec. VII - VIII 265-279 română
ȚEICU, Dumitru (autor) Problema satelor medievale pustiite din Banat 283-299 română
BOLDEA, Ligia (autor) Câteva aspecte ale formelor de stăpânire funciară specifice feudalității românești bănățene (sfîrșitul sec. XIV - mijlocul sec. XVI) 301-322 română
ȘEPTILICI, Raoul (autor) Un taler contrafăcut de la Maximilianus al II-iea găsit în pădurea de la Rudna (jud. Timiș) 323-328 română
PINCA, Răzvan (autor) Cahle medievale din colecția Muzeului de Istorie și Etnografie din Lugoj 329-360 română
ISTRATE, Daniela (autor) Cahle transilvănene decorate cu cavaleri. IV. Husarul (sec. XVI-XVII) 361-387 română
PETROVICS, Istvan (autor) Urban development in the Danube -Tisa-Mureș region in the Middle Ages 389-400 engleză
ȘIPOȘ, Ibolya (autor) Aspecte social-politice din districtul Lugoj în secolul al XVIII-lea 401-435 română
FENEȘAN, Costin (autor) A doua călătorie a împăratului Iosif al II-lea în Banat (1770) 437-454 română
GROZA, Liviu (autor) Tabăra de marș de la Timișoara în concepția analiștilor militari austrieci în anul 1817 455-459 română
TOMA-DEMIAN, Nicoleta (autor) O plachetă mai muțin cunoscută a lui Gozsdu Elek (1849-1919) 461-470 română
DUDAȘ, Vasile (autor) Contribuția bănățenilor la constituirea Partidului Național Român din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș (12-14 mai 1881) 471-483 română
ARDELEAN, Radu (autor) Rolul bănățenilor la înfințarea Băncii "Albina" - pagini de istorie economică în ziarul "Dreptatea" (1897) 485-509 română
TIRON, Tudor-Radu (autor) Stema Banatului între 1921-1992 511-536 română
GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind activitățile militate efectuate de Divizia 1 Infanterie din Armata Română în perioada anului 1943 537-551 română
VERTAN, Maria (autor) Contribuții la cunoașterea rezistenței anticomuniste în Banat 553-557 română
NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind situația agriculturii în jud. Caraș (1945-1948) 559-587 română
RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Aspecte privind starea de spirit a populației rurale din județul Timiș-Torontal în anul 1946 589-610 română
FODOREAN, Florin (autor) Precizări privind metodologia de cercetare a drumurilor romane 613-631 română
MICLE, Dorel (autor) Reconstituiri grafice virtuale ale artefactelor arheologice 633-662 română
MICU, Daniela (autor) Vase din cositor cu inscripții 663-691 română
ROȘIU, Liliana (autor) Un punct de vedere asupra abordării în regim de urgență a unor monumente istorice din județul Timiș 693-706 română
BĂLĂNESCU, Dana (autor) Câteva considerații privind conacele din localitățile Jupa și Valeapai (jud. Caraș-Severin) 707-714 română
CIOBOTARU, Dan (autor), MIHOC ANDRASY, Diana (autor) Casa de raport - tipul principal de imobil în "stil 1900" din Timișoara 715-727 română
CIOBOTARU, Dan (autor), MIHOC ANDRASY, Diana (autor) Palatul Max Steiner din Timișoara. Observații istorice și arhitectonice 729-740 română
GIURGIU, Rodica (autor) Considerații privind activitatea și repertoriul Operei Române din Timișoara 741-760 română
CEDICĂ, Valentin (autor), SENTMIKLOSI, Alexandru (autor), UZELAC, Jovan (autor) Dubovac - o necropolă preistorică din Banat - expoziție internațională itinerantă 761-764 română
DEMIAN, Nicoleta (autor) Geme și camee din colecția Muzeului Banatului 765-766 română
GIURGIU, Rodica (autor) O expoziție imedită: Vioara - O pasiune de o viață. Donația dr. Cornel Șuboni 767-780 română
UZELAC, Jovan (autor) In memoriam Dr. Ljubomir Bukvic (Pancevo, 6 XI 1949 - 21 I 2002) 781-786 română
MEDELEȚ, Florin (autor) Milutin V. Garasanin (1920-2002) 787-787 română
DUDAȘ, Vasile (autor) Mihai Ziman (1930-2002) 788-788 română
NEMETI, Sorin (autor) Le cavalier et l'anguipede. Partie II - Sterckx Claude 791-794 română
NEMETI, Sorin (autor) Viața rurală în Transilvania romană - Popa D. 795-797 română
CEDICĂ, Valentin (autor) Colectivul Secției de Istorie a Muzeului Banatului în anii 2000-2001 801-801 română
CEDICĂ, Valentin (autor) Studii publicate de membrii Secției de Istorie în perioada 2000-2001 802-803 română
MICU, Daniela (autor) Manifestări științifice și activitatea expozițională a Secției de Istorie a Muzeului Banatului în perioada 2000-2001 804-806 română
MARE, Mircea (autor) Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 2000 807-808 română
MARE, Mircea (autor) Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 2001 809-809 română
CEDICĂ, Valentin (autor) Creșterea patrimoniului Secției de Istorie a Muzeului Banatului în perioada 2000-2001 810-810 română
DEMIAN, Nicoleta (autor) Creșterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului între 2000-2002 811-812 română
ARJOCA, Valeria (autor) Publicații intrate în patrimoniul bibliotecii Muzeului Banatului prin schimb național, internațional, donații și achiziții (ianuarie 2000-decembrie 2001) 813-817 română
MEDELEȚ, Florin (autor) Un colocviu științific desfășurat la Timișoara. Prima întîlnire a arheologilor bănățeni 818-820 română