Analele Banatului, VI, 1998, seria Arheologie-Istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-10 română
DRAȘOVEAN, Florin (autor) Cuvîntul la deschiderea festivă a manifestărilor prilejuite de aniversarea a 125 de ani de la înfințarea Muzeului Banatului 13-27 română
Programul manifestărilor dedicate celei de-a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, 24-26 septembrie 1997 19-27 română
ROȘIU, Liliana (autor) Amenajarea Castelului Huniazilor din Timișoara ca muzeu al Banatului 31-46 română
OPREA IOAN, Virgiliu (autor), OPREA, Valeria (autor) Contribuții în domeniul biologiei ale cercetătorilor timișoreni în periodicul Muzeului Banatului din Timișoara 47-50 română
GAGA, Lidia (autor), GOLOGAN, Aristida (autor) Cronica Secției de Etnografie 1974-1997 51-56 română
AGACHE, Liliana (autor), IUGA, Liliana (autor), OBRAD, Reghina (autor) Laboratorul zonal din Timișoara. 22 de ani de activitate în slujba patrimoniului cultural 57-69 română
CIOBOTARU, Dan (autor) Plastica neolitică din așezarea de la Foeni - Sălaj (jud. Timiș) 73-82 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Plastica monumentală la Parța 83-92 română
DRAȘOVEAN, Florin (autor), MARIȘ, Tiberiu (autor) Așezarea neolitică târzie de la Zlaști (jud. Hunedoara) 93-119 română
COMȘA, Eugen (autor) Ocupațiile comunităților culturii Vinca din Banat și din Oltenia 121-127 română
EL SUSI, Georgeta (autor) Studiu preliminar al resturilor de faună din așezarea neolitică de la Parța - Tell II (județul Timiș) 129-151 română
IERCOȘAN, Neța (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Noi descoperiri de artă plastică antropomorfă preistorică din zona Careiului 153-166 română
MUNTEAN, Marius (autor) Considerații antropologice asupra unor fragmente osoase provenite din morminte tumulare din eneolitic 167-170 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Aria de formare și răspândire a culturii Verbicioara 171-182 română
ROGOZEA, Petru (autor) Repertoriul localităților cu descoperiri aparținând grupului cultural Balta Sărată din epoca bronzului 183-196 română
SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Cîteva morminte plane de incinerație de la sfîrșitul epocii bronzului din hotarul comunei Voiteni 197-207 română
CEDICĂ, Valentin (autor) Descoperiri din prima epocă a fierului făcute la Sânnicolau Mare (jud. Timiș) (fragmente ceramice din Colecția Kuhn) 209-214 română
FERENCZ IOSIF, Vasile (autor) Cele mai timpurii descoperiri celtice din sud-vestul Transilvaniei 215-226 română
NEMETH, Eduard (autor) Două antefixe romane de la Berzovia 227-232 română
BENEA, Doina (autor) Reliefuri sculpturale votive tibiscense (I) 233-240 română
GREC, Marius (autor) Urme de încălțăminte pe materialul tegular din castrul de la Potaissa 241-250 română
TĂNASE, Daniela (autor) În legătură cu unele fragmente ceramice descoperite la Timișoara - Pădurea Verde în 1956 251-261 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ulfila și germanitatea 263-283 română
MARE, Mircea (autor) Rituri și ritualuri de înmormântare în Banatul românesc între secolele IV-IX 285-306 română
MEDELEȚ, Florin (autor) O descoperire de factură avară la Sânnicolau Mare (jud. Timiș) 307-316 română
MUNTEAN, Marius (autor) Determinarea antropologică a unui craniu din perioada prefeudală (sec. VII-VIII) găsit la Sânnicolu-Mare (jud. Timiș) 317-321 română
BEJAN, Adrian (autor), MARE, Mircea (autor) Dudeștii-Vechi - Pusta Bucova, necropola și morminte de inhumație din secolele VI-XII (I) 323-338 română
MUNTEAN, Marius (autor) Studiul antropologic al scheletelor provenite din necropola medievală timpurie de la Simeria Veche (jud. Hunedoara) 339-372 română
PINTER, Zeno-Karl (autor) Spade medievale din colecția Muzeului Banatului din Timișoara (sec. X-XIV) 373-380 română
BORONEANȚ, Vasile (autor), HÜGEL, Peter (autor), HUREZAN, Pascu (autor) Cercetări privind exploatările miniere de la Cladova (com. Păuliș, jud. Arad) și din partea de SV a Masihului Highiș 381-389 română
HAȚEGAN, Ioan (autor) Vlad Țepeș și Pavel Chinezu în luptele antiotomane din anii 1475 și 1476 393-406 română
SUBI, Ana (autor) Medievalul punitiv și domnia românească 407-416 română
GROZA, Liviu (autor) Documente mai puțin cunoscute despre asediul și cucerirea Timișoarei de către Eugeniu de Savoya în octombrie 1716 417-429 română
CALINOF, Eleonora (autor) Tortura în Banat (1770-1776) 431-470 română
FIRCZAK, Gheorghe (autor) Luminism și francmasonerie în Transilvania secolului al XVIII-lea 471-476 română
NEGRESCU, Marlen (autor) Repere legistative privind administrația comitatului Timiș la sfîrșitul secolului al XIX-lea 477-480 română
AMZA, Cornel (autor) Sprijinul acordat de banca "Făgețana" din Făget societăților și instituțiilor culturale din zona Făgetului 481-485 română
RUDEANU IOAN, Octavian (autor) Un bănățean - protosincel la Budapesta: Ghenadie G. Bogoeviciu 487-491 română
MUNTEANU, Ioan (autor), MUNTEANU, Rodica (autor) The evolution of the population of the historical Banat at the beginning of the 20th century 493-504 engleză
MORAR, Nicolae (autor) Aspecte privind problema evreiească în prima jumătate a secolului XX în Transilvania și Banat 505-510 română
RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Relațiile bisericești româno-sârbe în perioada 1919-1929 511-526 română
NARAI, Eusebiu (autor) Activitatea P.S.D. din județul Caraș în perioada: Noiembrie 1946 - Decembrie 1947 527-532 română
ȘEPTILICI, Raoul (autor) Moneda romană republicană din colecția Muzeului Banatului 535-608 română
BASARAB, Maria (autor) Istorie și cultură în predosloviile cărților vechi românești 609-615 română
MEDELEȚ, Florin (autor) Toponimie din Banat - mici precizări și corecturi - 617-621 română
GIURGIU, Rodica (autor) Începuturile teatrului liric în Timișoara (pănă la înfințarea Operei Române din Timișoara) 623-646 română
MUREȘAN, Augustin (autor) Două tipare sigilare ale satului Bonțești, comuna Gurahonț, județul Arad 647-652 română
DASCĂL, Natalia (autor) Documente privind istoria orașului Timișoara în colecțiile Muzeului Județean Arad 653-663 română
MEDELEȚ, Florin (autor) Copacul de fier din Timișoara 665-672 română
IUGA, Liliana (autor) Conservarea și restaurarea "copacului de fier" din Timișoara 673-678 română
FOTA, Alexandru (autor) Executarea unei replici a "pomului de fier" (al breslelor) din Timișoara 679-686 română
FLUTUR, Alexandru (autor) Reamplasarea lapidariului roman de la Muzeul Banatului 687-694 română
NEMETH, Eduard (autor) Excavations at south shields roman fort - Bidwell P., Speak Stephen 697-700 română
DRAȘOVEAN, Florin (autor), MUNTEAN, Marius (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) Câteva clarificări ale unor „Clarificări privind cercetările de la Hodoni (jud. Timiș) din anii 1959-1960" … și câte ceva despre un op 701-706 română
DUDAȘ, Vasile (autor) Colectivul Secției de Istorie a Muzeului Banatului 709-709 română
DUDAȘ, Vasile (autor) Studii publicate de membrii Secției de Istorie în anul 1997 710-710 română
DUDAȘ, Vasile (autor) Manifestări științifice în Muzeul Banatului 711-711 română
DUDAȘ, Vasile (autor) Activitatea expozițională din Muzeul Banatului 711-711 română
MARE, Mircea (autor) Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 1997 712-712 română
CEDICĂ, Valentin (autor) Creșterea patrimoniului Secției de Istorie a Muzeului Banatului, 1996-1997 713-713 română
TOMA, Nicoleta (autor) Creșterea patrimoniului numismatic al Muzeului Banatului între 1995-1997 714-716 română
ARJOCA, Valeria (autor) Publicații intrate în patrimoniul bibliotecii Muzeului Banatului prin schimb național, internațional, donații și achiziții în perioada 1997-mai 1998 717-725 română
DUDAȘ, Vasile (autor) Fondul documentar Marius Moga 726-726 română
DRAȘOVEAN, Florin (autor) Marian Gumă (1951-1998) 727-731 română