Collegium Mediense - Comunicări științifice, VIII, 2018