Studii și Comunicări, XV, 1998, Bibliografia fitocenologică a României, seria Biologie vegetală