Studii și Comunicări, XVII, 1999, Al XI-lea Simpozion de Micologie