Analele Banatului, IV-1, 1995, seria Arheologie-Istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
DRAȘOVEAN, Florin (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Săpăturile arheologice de la Parța (campania 1990) 3-44 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord-vestul României (II). Așezarea de la Unimăt-Dălboci 45-54 română
COMȘA, Eugen (autor) Necropola gumelnițeană de la Vărăști 55-193 română
ROGOZEA, Petru (autor) Câteva comentarii asupra unei picturi rupestre din Albania 194-225 română
EL SUSI, Georgeta (autor) Analiza resturilor de faună din așezarea de epoca bronzului (cultura Vatina) de la Gornea - Păzăriște (jud. Caraș-Severin) 226-243 română
GUMĂ, Marian (autor), POPESCU, Octavian (autor) O necropolă din prima epocă a fierului la Iaz (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 244-284 română
MEDELEȚ, Florin (autor) Sarea Daciei preistorice 285-301 română
BENEA, Doina (autor) Colegiul utricularilor din Dacia 302-310 română
Cuprins Cuprins 311-312 română
NEMETH, Eduard (autor) Despre identitatea unei unități militare romane Ala I Britanica C.R. 311-314 română
DRĂGOESCU, Margareta (autor) Descoperiri arheologice și numismatice pe teritoriul Banatului între 1872-1918 315-375 română
BEJAN, Adrian (autor) Ceramica romană tîrzie din așezarea de la Hodoni (jud. Timiș) 376-392 română
GYURIȘ, Alexandru (autor) Contribuții la geografia istorică a Banatului în secolele IV-XII 393-413 română