Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
PETOLESCU, Constantin Victoria dacică a împaratului Traian .5- română
GĂZDAC, Cristian, GUDEA, Nicolae Die Dakische gebiete im der romischer provinz Moesia Inferior (101-118 n. Chr) .11- germană
HORTOPAN, Dumitru Considerații privind rețeaua rutieră romană din Dacia Meridională în secolele II-III p. Chr. 47- română
MARINOIU, Vasile Fortificații și unități militare romane în Gorj 55- română
GROSU, Aurelia Noi contribuții privind activitatea economică în vicii militari. Vicusul de la Acidaca 65- română
ARDEVAN, Radu Les quadriviae a Drobeta 71- franceză
BĂLĂCEANU, Maria Podoabe de aur în Oltenia romană 76- română
BONDOC, Dorel Shaving razors from Roman Oltenia 83- engleză
PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae Metalurgia cuprului în cadrul complexului cultural eneolitic Sălcuța-Bubanj-Krivodol 87- română
MANEA, Cristian Un topor eneolitic descoperit în județul Mehedinți 112- română
EL SUSI, Georgeta Studiul resturilor de faună din tell-ul eneolitic de la Drăgănești-Olt (județul Olt) 115- română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Despre locuirile bronzului mijlociu din Ostrovul Mare 143- română
NEAGOE, Marin, NEAGOE, Oana Materiale arheologice inedite aparținînd culturilor Verbicioara și Tei 165- română
COMȘA, Alexandra Cremation warrior burials in the Iron Gates of Romania 175- engleză
LAZĂR, Simona Descoperiri funerare din Halstatt-ul tîrziu în Oltenia 179- română
STÎNGĂ, Ion Lampes a huile et moules port lampes a huile decouverts dans la Villa Rustica de Gîrla Mare, dep. De Mehedinți (II-IIIsiecles ap. J. Chr.) 192- română
RUS, Răzvan An unpublished piese from the Iron Gates Region Museum Collection's 198- franceză
AMON, Lucian, GHERGHE, Petre Rezultatele ultimelor campanii de cercetări arheologice din interiorul cetății romano-bizantine de la Sucidava (jud. Olt) 201- română
MORINTZ, Alexandru, SCHUSTER, Cristian Solar elements of the Romanian Folk Calendar, A brief introduction 207- engleză
CHICET, Isidor Cermonial nupțial. Practici de fertilitate și abundență 218- română
MĂNEANU VARVARA, Magdalena Despre ocupațiile, obiceiurile și moravurile locuitorilor Insulei Ada Kaleh 230 română
SCALCĂU, Paula Familii grecești din Mehedinți originare din Macedonia 237- română
GEAMĂNU, Lidia Portrete de familie și documente fotografice din colecția ing. Ghorghe G. Ghiață 242- română
CHIPURICI, Nicolae Despre fondarea orașului Severinului peste antichitpțile romane de la Drobeta în arhiva municipalității din anii 1833-1906 244- română
BOSOANCĂ, Ecaterina Cartea juridică în Biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier 275- română
TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2005 289- română
PĂTRUȚESCU, Manuela Determinarea compoziției unui amestec de substanțe anorganice solide 296- română
RĂȚOI, Tudor Aniversarea a 175 de ani de la înființarea arhivelor Naționale ale României 299- română
MORINTZ, Alexandru Considerații generale privind cercetarea arheologică în S.U.A. de la începuturi și pînă la cel de-al doilea război mondial 301- română
MORINTZ, Alexandru Zur bronzezeit in Sudrumanien drei kulturen: Glina, tei und Verbicioara - Bd. I - Schuster C., Crăciunescu Gabriel, Fîntîneanu Cristinel 307- germană
MOCANU, Andrei Grigore Tocilescu și "Cestiunea Adamclisi". Pagini din istoria arheologiei românești 308- română
RĂȚOI, Tudor Din patrimoniul arhivelor naționale 310- română
RĂȚOI, Tudor Mărturii documentare - Lungu Carneliu-Mihail 310- română