Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
NEAGOE, Marian Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Vădastra din Sud-Estul Olteniei și Vestul Munteniei .5-16 română
PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae Catalogul așezărilor și descoperirilor aparâinînd Culturii Sălcuța 17-35 română
CALOTOIU, Gheorghe Cercetările arheologice de la Ceplea-Plopșoru, jud. Gorj 36-51 română
NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Ceramica Tei III de la București-Militari "Cîmpul Boja" Sectorul D. 52-61 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel, PANĂ, Constantin O statuetă zoomorfă de la Ostrovul Mare, jud. Mehedinți 62-66 română
LAZĂR, Simona Observații cu privire la depozitele de bronzuri de la Dunărea de Jos 67-74 română
BĂRBULESCU CONSTANTIN, Augustus Vase din bronz, de proveniență romană, descoperite în spațiul Daciei Meridionale 75-88 română
RĂDULESCU, Toma Tezaurul de denari romani republicani descoperit la Craiova-Cernele, jud. Dolj 89-95 română
PETOLESCU, Constantin Un Scerdos al Municipiului Drobeta recent cunoscut 96-100 română
BONDOC, Dorel Cu privire la semnificația unor obiecte de fier de la Drobeta 101-108 română
AMON, Lucian, GHERGHE, Petre, MIHAI, George, NEGRU, Mircea Noi informații cu privire la centura de apărare a orașului Romula (jud. Olt). Campania 2007 109-115 română
HORTOPAN, Dumitru, MARINOIU, Vasile Cercetările arheozoologice de la Bengești-Ciocadia, udețul Gorj 116-120 română
BOZU, Ovidiu Construcții cu caracter public și privat situate de-a lungul drumurilor romane din Banat 121-145 română
REGEP VLASCICI, Simona Noi descoperiri de opaițe de tipul Firmalampen la Tibiscum. Considerații privind relațiile interprovinciale 146-170 română
CRÎNGUȘ BALACI, Mariana Reprezentările as ciei pe monumentele funerare din Dacia Romană 171-177 română
STÎNGĂ, Ion O bazilică paleocreștină la Izvoarele (județul Mehedinți). Considerații preliminare 178-189 română
GHERGHE, Petre, RIDICHE, Florin Cîteva considerații privind caracterul descoperirilor arheologice de la Desa, punctele "Castravița" și "La Ruptură", jud. Dolj 190-199 română
STÎNGĂ, Ion, STÎNGĂ, Mihai Sud-Vestul Țării Românești la sfîrșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea. Noi contribuții privind importanța europeană, strategică și economică a zonei 200-207 română
BALACI, Cornelia, BOSOANCĂ, Ecaterina, ȘIȘU, Vasile Contribuții la cunoașterea patrimoniului de carte românească al bisericilor Cernețiului, aflat în custodia Muzeul Regiuniii Porților de Fier 208-227 română
MĂNEANU VARVARA, Magdalena Albinăritul tradițional în partea de Vest a Olteniei 228-242 română
CHIPURICI, Nicolae Proiectul tehnic de fondare a orașului modern Severinului și arhitectul catalan Xavier Villacrosse 243-250 română
RĂȚOI, Tudor Expoziția retrospectivă a orașului Turnu Severin organizată cu prilejul centenatului acestuia 251-256 română
MĂNEANU VARVARA, Magdalena Prezența comunității turco tătare la expoziția generală, București 1906 elemente de civilizație turco tătară la Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta-Turnu Severin 257-264 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Muzeul Regiunii Porților de Fier în capitala culturală europeană Sibiu 2007. Expoziția Sfîrșitul Epocii Bronzului în Sud-Vestul României cultura Gîrla Mare 265-366 română
TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2006 275-280 română
KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Unele aspecte referitoare la mineritul și metalurgia bănățeană ăntre anii 1718-1926, analizate prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 281-304 română
BĂLĂCEANU, Maria Cronici plastice 2006-2007 367-274 română