Revista Muzeelor, 1, 1972


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Editorial 5-6 română
articol de periodic ȘIPOȘ, M. (autor) În loc de Cronică la redeschiderea Muzeului Literaturii Române 7-19 română
articol de periodic UNGUREANU, N. (autor) Orientări privind organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor sătești 20-26 română
articol de periodic DUMITRESCU, Mircea (autor) Documente despre înființarea Muzeului din Rădăuți 27-28 română
articol de periodic DRĂGOESCU, Ion (autor) , ANDRÉE, ERHARD (autor) Colecționarul Andreas Breckner 29-29 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) "Oltul" - înflăcărat organ de presă unionist 30-32 română
articol de periodic R., S. (autor) "Nu-mi ascund vârsta" 33-33 română
articol de periodic CLOȘCA, Constantin (autor) Câteva probleme legate de prezentarea muzeistică a istoriei contemporane locale 35-36 română
articol de periodic MARCU, Mariana (autor) Puncte de vedere privind organizarea unei expoziții numismatice la Muzeul Județean Brașov 37-39 română
articol de periodic BĂDILĂ, AURORA (autor) Muzeele memoriale "George Bacovia" 40-43 română
articol de periodic MILICESCU, EMILIA ȘT. (autor) Gheorghe Lazăr în muzeul din Avrig 44-48 română
articol de periodic FORMAGIU, IADVIGA (autor) Creații populare vietnameze „nui non bo” în colecția Muzeului de artă populară al R. S. R. 49-51 română
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) O inițiativă frumoasă 52-52 română
articol de periodic PARADAIS, Claudiu (autor) Retrospectiva "C. D. Stahi" 53-54 română
articol de periodic TEODORESCU, DOINA (autor) Expoziția „Arta iraniană în colecțiile din R. S. România” 55-56 română
articol de periodic LIGOR, Alexandru (autor) Itinerar muzeistic danez 57-60 română
articol de periodic BREZU, CONSTANDINA (autor) O expoziție Marcel Proust 61-63 română
articol de periodic POPESCU, D. (autor) Istoria automobilului în perioada anilor 1893-1934 prezentată în Muzeul național tehnic din Praga 64-67 română
articol de periodic BĂDILĂ, AURORA (autor) Festival literar-artistic „George Bacovia”- prima ediție 68-69 română
articol de periodic FOCȘA, Gheorghe (autor) Muzeul din Cristurul Secuiesc la 25 de ani de la înființare 69-70 română
articol de periodic GRIGORESCU, I. (autor) Consfătuirea muzeografilor din județul Vaslui 70-71 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Expoziția "Școala vieneză a realismului fantastic" 71-72 română
articol de periodic REZEANU, Paul (autor) Expoziția retrospectivă "Ipolit Strîmbu" - Craiova, 1971 72-72 română
articol de periodic T., S. (autor) Expoziția retrospectivă "Ion Diaconescu" 73-73 română
articol de periodic S., T. (autor) Redeschiderea Muzeului de artă din Ploiești 73-73 română
articol de periodic STOICESCU, Zoe (autor) Din activitatea Muzeului de științele naturii din Ploiești 74-75 română
articol de periodic IACOB, Maria (autor) A treia Conferință națională de ocrotirea naturii 75-76 română
articol de periodic IACOB, Maria (autor) Al doilea Colocviu național de geografie a turismului 76-77 română
articol de periodic TEODOSIU, Anatolie (autor) Anul "Dürer" la Dresda 77-78 română
articol de periodic IONESCU, STELA (autor) Expoziția "Albrecht Dürer" la Nürnberg 78-79 română
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) Primul Congres internațional de etnologie europeană, 24-28 august 1971 79-82 română
articol de periodic IACOB, V (autor) Ion Cătuneanu, Sergiu Pașcovschi, Matei Tălpeanu, Felicia Theiss, "Bibliographia Ornithologica Romaniae" 82-82 română
articol de periodic CIOCHIA, Victor (autor) Jean Dorst, 1970, "Înainte ca natura să moară", p. 474, Ed. Științifică, București (traducere din limba franceză a lucrării "Avant que nature meure") 82-83 română
articol de periodic TEODOR, Silvia (autor) „Carpica”, II, Bacău, 1969 83-84 română
articol de periodic PORȚEANU, Alexandru (autor) „Elogiu marilor victorii”, Brașov, 1971, 225 p. 84-86 română
articol de periodic ROTMAN, Liviu (autor) „Bibliografia istorică a României”, I, 1944-1969, Bibliografie selectivă 86-88 română
articol de periodic BUCOVALĂ, Mihai (autor) Cercetarea științifică la Muzeul de arheologie din Constanța 88-89 română
articol de periodic MACRI, R. (autor) Schimbul de publicații cu străinătatea 90-91 română
articol de periodic Nicolae I. Simache, 1905-1972 91-91 română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Constantin D. Mătasă (1878-1971) 92-92 română
articol de periodic Repertoriul muzeelor din Republica Socialistă România (X) 93-96 română