Revista Muzeelor, 5, 1972


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, probleme de organizare, constituire a patrimoniului, cercetare științifică 389-390 română
articol de periodic ARDELEANU, Ion (autor) Mărturii ale istoriei mișcării muncitorești în Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România 391-393 română
articol de periodic PIPPIDI, D.M. (autor) Lapidariul Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România 394-395 română
articol de periodic ILIESCU, Octavian (autor) O prezentare muzeografică a istoriei monedei în România 396-399 română
articol de periodic NICOLESCU, Corina (autor) Istoria culturii românești prezentată în Muzeul de istorie al R. S. România 400-402 română
articol de periodic LEAHU, Valeriu (autor) Preocupări tematice și muzeotehnice în organizarea secției de istorie străveche 403-406 română
articol de periodic ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Principii tematice și soluții tehnicomuzeale în organizarea secției de istorie veche 407-409 română
articol de periodic LIGOR, Alexandru (autor) Principiile de organizare și modalitatea practică, tehnicomuzeală, de realizare a secției de istorie medie 410-413 română
articol de periodic PĂLĂNCEANU POPESCU, Elena (autor) Istoria modernă a României prezentată în Muzeul național de istorie 414-417 română
articol de periodic SARAFOLEAN, Gavrilă (autor) Organizarea secției de istorie contemporană 4148-420 română
articol de periodic IONESCU, Elena (autor) Probleme muzeotehnice ridicate de expunerea Columnei lui Traian în cadrul Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România 421-423 română
articol de periodic ȘTIRBU, Constanța (autor) Organizarea cabinetului numismatic 424-426 română
articol de periodic BURDA, ȘTEFAN (autor) Probleme ridicate de organizarea Tezaurului istoric național 427-431 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Sondaj în rândul primilor vizitatori ai Muzeului Național de Istorie 432-434 română
articol de periodic ZDERCIUC, Boris (autor) Unele probleme psihosociale ale relațiilor dintre muzee și public 435-441 română
articol de periodic POSTOLACHE, NICOLAE (autor) Muzeul sportului - oglindă a gloriei mișcării sportive românești 442-449 română
articol de periodic SOCOL, Maria (autor) Expoziția „Colecționari de artă populară” 450-452 română
articol de periodic IONESCU, Ruxandra (autor) Colecția Maria și Ion Ionescu-Quintus 453-458 română
articol de periodic BĂDILĂ, AURORA (autor) Formă și culoare în colecția Weinberg 459-461 română
articol de periodic VĂDUVA, Ofelia (autor) Două muzee din Marea Britanie 462-464 română
articol de periodic MĂRCULESCU, Olga (autor) În jurul unei probleme centrale ale preocupărilor noastre: perfecționarea cadrelor 465-468 română
articol de periodic T., S. (autor) În cinstea Conferinței Naționale a Partidului 468-468 română
articol de periodic GRIGORESCU, Ion (autor) Sarmis'72 469-469 română
articol de periodic M., D. (autor) Un nou muzeu bucureștean 469-470 română
articol de periodic BĂDILĂ, AURORA (autor) 11 iunie 1848-1972 470-471 română
articol de periodic BĂDILĂ, AURORA (autor) „Mărțișorul - univers arghezian” 471-471 română
articol de periodic RUSU, Liviu (autor) Deschiderea casei memoriale „Otilia Cazimir” 471-471 română
articol de periodic T., S. (autor) Retrospectiva Bob Bulgaru 472-472 română
articol de periodic T., S. (autor) Arta și cultura berlineză în secolele XVIII-XIX 472-472 română
articol de periodic T., S. (autor) Arta plastică contemporană din R. P. Polonă 473-473 română
articol de periodic BĂDILĂ, AURORA (autor) „Arta populară în județul Olt” 473-474 română
articol de periodic DUMITRESCU, M. (autor) Florian Georgescu, Panait I. Panait, Petre Dache, „Muzeul de istorie a municipiului București” 474-475 română
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) „Muzee cu caracter etnografic - sociologic din România” 475-476 română
articol de periodic SINIGALIA, T. (autor) S. Marcus, P. Oprea, M. Săndulescu, „Factori psiho-sociali în receptarea unor opere de pictură modernă” 477-477 română
articol de periodic FOCȘA, Marcela (autor) Muzee și ordinatoare 477-478 română
articol de periodic POPESCU, Alexandru (autor) "Abschied vom Volksleben" (Despărțire de viața populară), Tübinger Vereinigung für Volkskunde, E. V. Tübingen Schloss, 1970, 202 p. 478-479 română
articol de periodic T., S. (autor) În continuarea unei inițiative 480-480 română