Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Puncte de vedere privind prezența orantei în cultura Sălcuța și conexiunile cu fenomenele culturale sincrone .5- română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) O brățară medievală aflată în colecția Muzeului Gorj "Alexandru Ștefulescu" din Tîrgu Jiu .5-13 română
articol de periodic ROBU, Lucian (autor) Istroromânii în lumina investigațiilor istoriografice, antropologice și etnografice .5-16 română
articol de periodic POPESCU, Aurelian (autor) The "Friends of the Museum" Circle affiliated to the natural sciences section of the Museum of Oltenia, Craiova .5-9 engleză
articol de periodic BARNA MARINELA, Loredana (autor) Publicitatea ieri și azi .10-14 română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Cîteva considerații privind arhitectura și pictura bisericii fostului Schit Aninoasa, sat Valea cu Apă, comuna Fărcășești, jud. Gorj 14-32 română
articol de periodic CRĂCIUNOIU, Rusalia (autor) Istorie. Modă. Culoare 15-20 română
articol de periodic PELE TRĂILOIU NICUȘOR, Marian (autor) Noi date privind structura etnică și confesional-demografică a populației orașului Turnu Severin în perioada 1850-1918 17-34 română
articol de periodic CATANĂ, Ion (autor) Parteneriat între școlile Gorjului și muzeu 21-25 română
articol de periodic MOLDOVAN, Amalia (autor) , POSMOȘANU, Erika (autor) Tehnici de cercetare a publicului utilizate în cadrul programului "Educația muzeală - instrument de promovare a memoriei valorilor umane" destinat muzeelor memoriale 26-39 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Necropolele culturii Zuto Brdo-Gîrla Mare din sud-vestul Olteniei 32- română
articol de periodic BĂLĂCEANU, Maria (autor) , ENESCU, Chirilă (autor) Ferecături și alte odoare din colecția Cerneți 33-60 română
articol de periodic FIRESCU, Albinel (autor) Implicații sociale și economice ale reformei agrare de după primul război mondial 35-43 română
articol de periodic LELUȚIU LAURA, Mihaela (autor) Universitatea Transilvania din Brașov. Promovarea muzeelor brașovene în rîndul studenților 40-46 română
articol de periodic BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela (autor) Sfîntul Gheorghe - distribuitor al bunăstării. Reminiscențe ale unor culte străvechi în zonele carpato-danubiene 44-51 română
articol de periodic BARON, Ovidiu (autor) , PENCIU, Irina-Eliza (autor) Valori ale civilizației românești transmise publicului prin animații culturale în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra 47-56 română
articol de periodic BĂLAN, Anișoara (autor) Determinări ritualice și simbolice în "răpotinul țestelor" 52-56 română
articol de periodic EL SUSI, Geogeta (autor) Date asupra gospodăririi animalelor în așezări ale culturii Verbicioara din Oltenia 54- română
articol de periodic ARBĂNAȘI, Marius (autor) Ocupații din Podișul Mehedinți reflectate în toponimie. Agricultura 57-74 română
articol de periodic PĂTRUȚESCU ELENA, Manuela (autor) Activități de pedagogie muzeală desfășurate de laboratorul de restaurare-conservare 57-61 română
articol de periodic BĂLĂCEANU, Maria (autor) , ENESCU, Chirilă (autor) Simion Zugravu în iconografia mehedințeană 61-104 română
articol de periodic PRISTOLESCU, Aneta (autor) , TRĂISTARU, Magdalena (autor) Povestea pîinii. Experimet pedagogic 62-66 română
articol de periodic MORINTZ, Alexandru (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) , ȘERBĂNESCU, Done (autor) Cu privire la ceramica getică din cele doua dava de ka Radovanu (Gorgana a doua și Gorgana întîi) chiupurile 67- română
articol de periodic VOINEA, Maria-Adriana (autor) Arta înțeleasă prin simțuri 67-73 română
articol de periodic BĂLĂCEANU, Maria (autor) Muzeul ca o școală vie 74-77 română
articol de periodic CHIPURICI, Nicolae (autor) Variante mehedințene nepublicate ale unor balade 75-84 română
articol de periodic DIACONU, Florina (autor) , PALCU LETIȚIA, Ionela (autor) , PLENICEANU, Florentina (autor) Relația muzeu-școală în contextul educației pentru patrimoniu 78-88 română
articol de periodic GĂLĂȚAN JIEȚ, Dumitru (autor) Traseul transhumant al unei boate ciobănești împuiate la Cloșani (Mehedinți) în anul 1927 85-89 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Repertoriul descoperirilor arheologice din epoca geto-dacică în județul Gorj 86- română
articol de periodic DRĂGHIA, Mariana (autor) Muzeul hidrocentralei - punct de atracție primordial în Mehedinți 89-96 română
articol de periodic BÎRCĂ, Ana (autor) Biserica de lemn din Timișeni, județul Gorj, O secvență de istorie recuperată 90-105 română
articol de periodic MECU, Laurențiu (autor) , NĂLBITORU, Alexandru (autor) Milenii de istorie la Dunărea de jos. Situl arheologic de la Radovanu 97- română
articol de periodic TRĂISTARU, Magdalena (autor) Școala altfel. Dinamica vizitatorilor în săptămâna 2-6 aprilie 2012 97-107 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) A fost Drobeta capitală a Daciei Inferior? 103- română
articol de periodic DAMIAN, Carmen (autor) Biserici de lemn din Mehedinți 105-110 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionuț (autor) Materiale și tehnici de construcție la bisericile de lemn din Vîlcea 106-110 română
articol de periodic PRISĂCEAN, Cristian (autor) Evoluția numărului de vizitatori ai Complexului Național Muzeal Astra în raport cu calendarul evenimentelor din 2010-2012 108-118 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Valentina (autor) Textildermia 111-118 română
articol de periodic PĂUCEAN, Ștefan (autor) Considerații de natură istorică și tehnico-funcțională asupra morilor plititoare. Moara plutitoare din Lucăcești, județul Maramureș, ilustrată în Muzeul Civilizației populare tradiționale Astra din Sibiu 111-119 română
articol de periodic HAMAT CRISTINA, Ana (autor) Podoabe feminine descoperite pe teritoriul Drobetei antice. Podoabe pentru împodobirea capului și a gîtului 112- română
articol de periodic GINGIU, Victor (autor) Tapiseria. Tehnică, unelte, materii prime și materiale 119-124 română
articol de periodic TRĂISTARU, Magdalena (autor) Cronica evenimentelor desfășurate în cadrul Muzeului regiunii Porților de Fier în anul 2011 119-123 română
articol de periodic BALAȘ, Claudia (autor) Ceramica populară din județul Olt. Imagine și document 120-136 română
articol de periodic SEVERIN, Constantin (autor) Marele joc - fragmente 125-135 română
articol de periodic HUIDU, Camelia (autor) Simboluti în artă - ochiul universal. Mărturii, reflecții 136-148 română
articol de periodic DUICU IOANA, Gabriela (autor) Tehnici de prelucrare a fierului 137-144 română
articol de periodic BOTEANU, Cornel (autor) Meșteșul țesutului. Tradiție și continuitate în plaiul Cloșani (zona Baia de Aramă) 145-153 română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Două piese gliptice descoperite în thermele castrului roman de la Bumbești Jiu, punctul Vîrtop, județul Gorj 146- română
articol de periodic BĂLĂCEANU, Maria (autor) Cronici 2012 149-153 română
articol de periodic BOZU, Ovidiu (autor) Siderurgia fierului secolelor III-IV p. Chr. În hotarul satelor Șoșdea-Berzovia, județul Caraș-Severin 154- română
articol de periodic BOBOCEL, Giorgiana (autor) O privire asupra grupului Prolog 154-158 română
articol de periodic BOANGIU, Gabriela (autor) De la Meșteșug la Măiestie: Tradiții în spațiul urban 154-158 română
articol de periodic ONOIU, Georgiana (autor) Reprezentări gorjene în colecția de port popular a Muzeului Nașional al Satului "Dimitrie Gusti" din București 159-164 română
articol de periodic MĂNEANU, Varvara Magdalena (autor) Colecția de textile - port popular a Muzeului Regiunii Porților de Fier II. Ciupage din clisura Dunării 165-181 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) , PETOLESCU, Constantin (autor) Cultul lui Jupiter Dolichenus la Drobeta 170- română
articol de periodic ȘERBAN, Nicolae (autor) Manifestări de evergetism la Drobeta în secolele II-III 176- română
articol de periodic COMȘA, Alexandra (autor) Anthropological data regarding the burials from Ripiceni 180- engleză
articol de periodic ENESCU, Chirilă (autor) , MĂNEANU, Varvara Magdalena (autor) Un pomelnic rar în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier 182-187 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) , RĂDULESCU, Toma (autor) Noi descoperiri monetare la Cetatea Severinului 188- română
articol de periodic PLENICEANU, Florentina (autor) Muzeul Gheorghe Ionescu Șișești 188-194 română
articol de periodic DINUȚ, Titu (autor) Muzeul școlar de istorie și etnografie "Dragoș Ebetiuc" din Șișești - Mehedinți 195-198 română
articol de periodic BOSOANCĂ, Ecaterina (autor) , PĂUNESCU, Valeria (autor) Contribuții la un repertoriu al fotografiei etnografice mehedințene din perioada interbelică 199-229 română
articol de periodic VĂCUȚĂ EUGEN, Gavril (autor) Restaurarea unui castron de ceramică aparținînd culturii Gîrla Mare 237- română
articol de periodic PĂTRUȚESCU, Elena (autor) Analiza condițiilor de păstrare a bunurilor culturale din lemn din depozitele temporare ale Muzeului Regiunii Porților de Fier 243- română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Oltenia administrativ-teritorială (1746-1929) - Popa Romeo 257- română
articol de periodic PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Fenomenul "Svinița" Volumul I. Istoria - Sălceanu I., Curici N. 258- română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Civilizații milenare în județul Gorj. Epocile bronzului și fierului - Calotoiu G. 261- română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Cercetările arheologice de pe tronsonul Cernavodă - Medgidia al autostrăzii A2. Tumul Nr. 3 - Schuster C., Monrintz Al., Kogălniceanu R., Ltefan C., Comșa A., El Susi G., Constantin M., Constantin C., Mureșan G. 263- română