Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae Puncte de vedere privind prezența orantei în cultura Sălcuța și conexiunile cu fenomenele culturale sincrone .5- română
MARINOIU, Vasile O brățară medievală aflată în colecția Muzeului Gorj "Alexandru Ștefulescu" din Tîrgu Jiu .5-13 română
ROBU, Lucian Istroromânii în lumina investigațiilor istoriografice, antropologice și etnografice .5-16 română
POPESCU, Aurelian The "Friends of the Museum" Circle affiliated to the natural sciences section of the Museum of Oltenia, Craiova .5-9 engleză
BARNA MARINELA, Loredana Publicitatea ieri și azi .10-14 română
MARINOIU, Vasile Cîteva considerații privind arhitectura și pictura bisericii fostului Schit Aninoasa, sat Valea cu Apă, comuna Fărcășești, jud. Gorj 14-32 română
CRĂCIUNOIU, Rusalia Istorie. Modă. Culoare 15-20 română
PELE TRĂILOIU NICUȘOR, Marian Noi date privind structura etnică și confesional-demografică a populației orașului Turnu Severin în perioada 1850-1918 17-34 română
CATANĂ, Ion Parteneriat între școlile Gorjului și muzeu 21-25 română
MOLDOVAN, Amalia, POSMOȘANU, Erika Tehnici de cercetare a publicului utilizate în cadrul programului "Educația muzeală - instrument de promovare a memoriei valorilor umane" destinat muzeelor memoriale 26-39 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Necropolele culturii Zuto Brdo-Gîrla Mare din sud-vestul Olteniei 32- română
BĂLĂCEANU, Maria, ENESCU, Chirilă Ferecături și alte odoare din colecția Cerneți 33-60 română
FIRESCU, Albinel Implicații sociale și economice ale reformei agrare de după primul război mondial 35-43 română
LELUȚIU LAURA, Mihaela Universitatea Transilvania din Brașov. Promovarea muzeelor brașovene în rîndul studenților 40-46 română
BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela Sfîntul Gheorghe - distribuitor al bunăstării. Reminiscențe ale unor culte străvechi în zonele carpato-danubiene 44-51 română
BARON, Ovidiu, PENCIU, Irina-Eliza Valori ale civilizației românești transmise publicului prin animații culturale în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra 47-56 română
BĂLAN, Anișoara Determinări ritualice și simbolice în "răpotinul țestelor" 52-56 română
EL SUSI, Georgeta Date asupra gospodăririi animalelor în așezări ale culturii Verbicioara din Oltenia 54- română
ARBĂNAȘI, Marius Ocupații din Podișul Mehedinți reflectate în toponimie. Agricultura 57-74 română
PĂTRUȚESCU ELENA, Manuela Activități de pedagogie muzeală desfășurate de laboratorul de restaurare-conservare 57-61 română
BĂLĂCEANU, Maria, ENESCU, Chirilă Simion Zugravu în iconografia mehedințeană 61-104 română
PRISTOLESCU, Aneta, TRĂISTARU, Magdalena Povestea pîinii. Experimet pedagogic 62-66 română
MORINTZ, Alexandru, SCHUSTER, Cristian, ȘERBĂNESCU, Done Cu privire la ceramica getică din cele doua dava de ka Radovanu (Gorgana a doua și Gorgana întîi) chiupurile 67- română
VOINEA, Maria-Adriana Arta înțeleasă prin simțuri 67-73 română
BĂLĂCEANU, Maria Muzeul ca o școală vie 74-77 română
CHIPURICI, Nicolae Variante mehedințene nepublicate ale unor balade 75-84 română
DIACONU, Florina, PALCU LETIȚIA, Ionela, PLENICEANU, Florentina Relația muzeu-școală în contextul educației pentru patrimoniu 78-88 română
GĂLĂȚAN JIEȚ, Dumitru Traseul transhumant al unei boate ciobănești împuiate la Cloșani (Mehedinți) în anul 1927 85-89 română
CALOTOIU, Gheorghe Repertoriul descoperirilor arheologice din epoca geto-dacică în județul Gorj 86- română
DRĂGHIA, Mariana Muzeul hidrocentralei - punct de atracție primordial în Mehedinți 89-96 română
BÎRCĂ, Ana Biserica de lemn din Timișeni, județul Gorj, O secvență de istorie recuperată 90-105 română
MECU, Laurențiu, NĂLBITORU, Alexandru Milenii de istorie la Dunărea de jos. Situl arheologic de la Radovanu 97- română
TRĂISTARU, Magdalena Școala altfel. Dinamica vizitatorilor în săptămâna 2-6 aprilie 2012 97-107 română
BENEA, Doina A fost Drobeta capitală a Daciei Inferior? 103- română
DAMIAN, Carmen Biserici de lemn din Mehedinți 105-110 română
DUMITRESCU, Ionuț Materiale și tehnici de construcție la bisericile de lemn din Vîlcea 106-110 română
PRISĂCEAN, Cristian Evoluția numărului de vizitatori ai Complexului Național Muzeal Astra în raport cu calendarul evenimentelor din 2010-2012 108-118 română
ȘTEFĂNESCU, Valentina Textildermia 111-118 română
PĂUCEAN, Ștefan Considerații de natură istorică și tehnico-funcțională asupra morilor plititoare. Moara plutitoare din Lucăcești, județul Maramureș, ilustrată în Muzeul Civilizației populare tradiționale Astra din Sibiu 111-119 română
HAMAT CRISTINA, Ana Podoabe feminine descoperite pe teritoriul Drobetei antice. Podoabe pentru împodobirea capului și a gîtului 112- română
GINGIU, Victor Tapiseria. Tehnică, unelte, materii prime și materiale 119-124 română
TRĂISTARU, Magdalena Cronica evenimentelor desfășurate în cadrul Muzeului regiunii Porților de Fier în anul 2011 119-123 română
BALAȘ, Claudia Ceramica populară din județul Olt. Imagine și document 120-136 română
SEVERIN, Constantin Marele joc - fragmente 125-135 română
HUIDU, Camelia Simboluti în artă - ochiul universal. Mărturii, reflecții 136-148 română
DUICU IOANA, Gabriela Tehnici de prelucrare a fierului 137-144 română
BOTEANU, Cornel Meșteșul țesutului. Tradiție și continuitate în plaiul Cloșani (zona Baia de Aramă) 145-153 română
MARINOIU, Vasile Două piese gliptice descoperite în thermele castrului roman de la Bumbești Jiu, punctul Vîrtop, județul Gorj 146- română
BĂLĂCEANU, Maria Cronici 2012 149-153 română
BOZU, Ovidiu Siderurgia fierului secolelor III-IV p. Chr. În hotarul satelor Șoșdea-Berzovia, județul Caraș-Severin 154- română
BOBOCEL, Giorgiana O privire asupra grupului Prolog 154-158 română
BOANGIU, Gabriela De la Meșteșug la Măiestie: Tradiții în spațiul urban 154-158 română
ONOIU, Georgiana Reprezentări gorjene în colecția de port popular a Muzeului Nașional al Satului "Dimitrie Gusti" din București 159-164 română
MĂNEANU VARVARA, Magdalena Colecția de textile - port popular a Muzeului Regiunii Porților de Fier II. Ciupage din clisura Dunării 165-181 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel, PETOLESCU, Constantin Cultul lui Jupiter Dolichenus la Drobeta 170- română
ȘERBAN, Nicolae Manifestări de evergetism la Drobeta în secolele II-III 176- română
COMȘA, Alexandra Anthropological data regarding the burials from Ripiceni 180- engleză
ENESCU, Chirilă, MĂNEANU VARVARA, Magdalena Un pomelnic rar în colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier 182-187 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel, RĂDULESCU, Toma Noi descoperiri monetare la Cetatea Severinului 188- română
PLENICEANU, Florentina Muzeul Gheorghe Ionescu Șișești 188-194 română
DINUȚ, Titu Muzeul școlar de istorie și etnografie "Dragoș Ebetiuc" din Șișești - Mehedinți 195-198 română
BOSOANCĂ, Ecaterina, PĂUNESCU, Valeria Contribuții la un repertoriu al fotografiei etnografice mehedințene din perioada interbelică 199-229 română
VĂCUȚĂ EUGEN, Gavril Restaurarea unui castron de ceramică aparținînd culturii Gîrla Mare 237- română
PĂTRUȚESCU, Elena Analiza condițiilor de păstrare a bunurilor culturale din lemn din depozitele temporare ale Muzeului Regiunii Porților de Fier 243- română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Oltenia administrativ-teritorială (1746-1929) - Popa Romeo 257- română
PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae Fenomenul "Svinița" Volumul I. Istoria - Sălceanu I., Curici N. 258- română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Civilizații milenare în județul Gorj. Epocile bronzului și fierului - Calotoiu G. 261- română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Cercetările arheologice de pe tronsonul Cernavodă - Medgidia al autostrăzii A2. Tumul Nr. 3 - Schuster C., Monrintz Al., Kogălniceanu R., Ltefan C., Comșa A., El Susi G., Constantin M., Constantin C., Mureșan G. 263- română