Revista Muzeelor, 4, 1973


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ARDELEANU, Ion (autor) Expoziția „80 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare din România” 293-297 română
articol de periodic Prin județele țării: Mehedinți 298-301 română
articol de periodic STOIA, Nicolae (autor) Unele date privind conservarea patrimoniului național de valoare muzeală Păstrarea patrimoniului muzeal 302-303 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Muzeul și funcția educativ-civică a istoriei Muzeu-instrucţie-educaţie 304-306 română
articol de periodic V., N. (autor) O nouă inițiativă valoroasă Muzeu-instrucţie-educaţie 307-308 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) , SOCOLAN, ION (autor) Din activitatea cercului „Micii muzeografi” din Baia Mare Muzeu-instrucţie-educaţie 309-309 română
articol de periodic CHIȘ STER, I. (autor) , ȘAINELIC, Sabin (autor) Muzeul în ajutorul procesului de învățământ Muzeu-instrucţie-educaţie 310-311 română
articol de periodic Palatul domnesc de la Ruginoasa. Propuneri privind organizarea muzeistică Opinii 312-314 română
articol de periodic POPA, Dan (autor) Muzeul Peleș Muzee, colecţii, expoziţii 315-323 română
articol de periodic POSTOLACHE, FLORICA (autor) Despre noua secție de artă a Muzeului Delta Dunării - Tulcea Muzee, colecţii, expoziţii 324-325 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Expoziția permanentă de istorie a orașului Moreni Muzee, colecţii, expoziţii 326-327 română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Portul popular moldovenesc Muzee, colecţii, expoziţii 328-330 română
articol de periodic MĂRCULESCU, Olga (autor) , VACARIU, DUMITRU (autor) , RUSU, CONSTANTIN LIVIU (autor) Muzeul de literatură din Iași Muzee, colecţii, expoziţii 331-334 română
articol de periodic BĂDILĂ, AURORA (autor) Perspectivele „Galeriei” din Fălticeni Muzee, colecţii, expoziţii 338-340 română
articol de periodic URSESCU, Eugenia (autor) O expoziție permanentă, unică în țară, la Muzeul Politehnic din Iași Muzee, colecţii, expoziţii 341-342 română
articol de periodic PASPALEVA, MARIA (autor) Grădinile zoologice, muzee vii în aer liber Muzee, colecţii, expoziţii 343-345 română
articol de periodic BOGHEZ, IONICĂ (autor) , CIOCHIA, Victor (autor) Un exemplar de Somateria mollissima L. (Aves), specie rară în muzeele României Note şi comunicări 346-347 română
articol de periodic STOICESCU-APOSTOLACHE, ZOE (autor) Rarități și endemisme în colecția malacologică a Muzeului de științele naturii din Ploiești Note şi comunicări 348-350 română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Contribuții la studiul portului popular din Moldova:țoandra și peștemanul Note şi comunicări 351-355 română
articol de periodic VACARIU, DUMITRU (autor) Aspecte ale activității lui T. T. Burada oglindite în arhiva Muzeului literaturii din Iași Note şi comunicări 356-357 română
articol de periodic PĂNOIU, Andrei (autor) Muzeul Guimet din Paris și colecțiile sale de artă indiană Din activitatea muzeelor de peste hotare 358-363 română
articol de periodic MÂNDRESCU, GHEORGHE (autor) Cursurile secției de muzeologie din cadrul Universității internaționale de artă de la Florența Din activitatea muzeelor de peste hotare 364-368 română
articol de periodic MOLDOVEANU, Aurel (autor) , V., B. (autor) Activități ICOM - prezențe românești peste hotare Cronici, recenzii, informaţii 369-372 română
articol de periodic POPP-SĂNDULESCU, Anca (autor) Expoziția „Stavru Tarasov” la sala „Arta” din Brașov Cronici, recenzii, informaţii 373-373 română
articol de periodic NICOLAU, VASILE (autor) Activitatea de educare patriotică și estetică prin intermediul muzeelor Cronici, recenzii, informaţii 374-374 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Sesiunea de comunicări pe teme de istorie modernă și contemporană a Dobrogei Cronici, recenzii, informaţii 374-375 română
articol de periodic BUȘILĂ, V. (autor) „Bibliografia muzeologică internațională” Cronici, recenzii, informaţii 376-376 română
articol de periodic BĂDILĂ, AURORA (autor) Muzeul de istorie naturală a orașului Mexico: structura și funcțiile sale ("Museum", nr. 4, 1972) Cronici, recenzii, informaţii 377-379 română
articol de periodic MOGA, Vasile (autor) Apulum, X, 1972 Cronici, recenzii, informaţii 379-380 română
articol de periodic MÎNTULESCU, ADRIAN (autor) Note de lector Cronici, recenzii, informaţii 380-381 română
articol de periodic Ședința de lucru a subcomisiilor de istorie și arheologie ale comisiei de evidență centralizată a bunurilor culturale Cronici, recenzii, informaţii 382-382 română
articol de periodic A., B. (autor) Lista cu publicațiile din străinătate sosite la instituțiile muzeale din țară Cronici, recenzii, informaţii 382-382 română