Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PLOȘTINARU, Iulian (autor) Drobeta - Cuvînt înainte română
articol de periodic ROȘU, Lucian (autor) Primrle dovezi ale muncii intenționate descoperite în Europa și legăturile cu România .9- română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la cronologia relativă a culturilor neolitice din preajma Dunării și Nordul Peninsulei Balcanice 19- română
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) Asupra unor elemente de civilizație geto-dacă și daco-romană și semnificația lor istorică 26- română
articol de periodic VULPE, Radu (autor) Rabon, numele antic al pîrăului Drincea 35- română
articol de periodic TUDOR, Dumitru (autor) Basilica Castrensis de la Slăveni pe Olt 47- română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Un tezaur de monede romane imperiale din vestul Olteniei 55- română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Gheorghe (autor) Justiniana Prima și stăpînirea bizantină la Dunărea de Jos în secolul al VI-lea e.n 65- română
articol de periodic ȘREFĂNESCU, Ștefan (autor) Româniile populare în concepția lui N. Iorga 71- română
articol de periodic DAVIDESCU, Lucian (autor) , PREDA, Constantin (autor) Tezaurul monetar descoperit în Ostrovul Șimian (Drobeta-Turnu Severin) 77- română
articol de periodic DIACONU, Luchian (autor) Partidul Comunist Român și problema agrară în anii 1921-1924. Problema agrară și preocupările comuniștilor din Oltenia 103- română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) , ROMAN, Petre (autor) Locuirea neolitică din Ostrovul Banului de la Gura Văii 117- română
articol de periodic TĂTULEA CORNELIU, Măgărit (autor) O nouă locuință geto-dacică descoperită la Cireșu 129- română
articol de periodic BUȘILĂ, Valentina (autor) , VULPE, Alexandru (autor) Cetatea dacică de la Polovragi 147- română
articol de periodic POPILIAN, Gheorghe (autor) Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Leurda - orașul Motru 147- română
articol de periodic STOICA, Onoriu (autor) , TOPORU, Octavian (autor) Monede bizantine descoperite în Oltenia 159- română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Oglinzi romane din plumb descoperite la Drobeta 169- română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Cuptoare de ars piatra de var de la Svinița (jud. Mehedinți) din secolele III-IV e.n. 179- română
articol de periodic DAVINESCU, Mișu (autor) Drobeta romano-bizantină în istoriografia românească și străină 187- română
articol de periodic CHIPURICI, N. (autor) Moșia Severinului în documente 199- română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Un plan al fortificațiilor de la Orșova din secolul al VIII-lea 215- română
articol de periodic MITULESCU, Decebal (autor) Contribuții privind activitatea unor meșteri zugravi din Țara Româbnească la sfîrșitul secolului XVII-lea 221- română
articol de periodic BAICU, Stelian (autor) Din istoricul Șantierului naval Drobeta-Turnu Severin 229- română
articol de periodic ȘENDRULESCU, Ion (autor) Activitatea lui Ion Maiorescu în timpul revoluției de la 1848 239- română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Un relief al cavalerului trac de la Drobeta 249- română
articol de periodic ROMAN, Ștefan (autor) Descoperiri dacice la Răzvrata - comuna Ogradena 253- română
articol de periodic GALBENU, Doina (autor) Descoperiri arheologice întîmplătoare în jud. Mehedinți 257- română
articol de periodic COMĂNESCU, Sylviu (autor) , MATEESCU, Corneliu (autor) Metodă și dispozitiv pentru reconstituirea geometrică a gropilor "de bucate" 265- română
articol de periodic ANASTASESCU, Tiberiu (autor) , CĂRBUNEANU, Nicolae (autor) Un document epigrafic relativ la activitatea lui Tudor Vladimirescu. "Bolovanul" din comuna Balta, jud. Mehedinți 267- română
articol de periodic BERCIU, Ion (autor) , DAVIDESCU, Mișu (autor) Profesorul și arheologul Alexabdru Bărcăcilă (31-03.1876-6.2.1970) 272- română
articol de periodic MATEESCU, Corneliu (autor) Colecționarul Gheorghe Georgescu la 90 de ani 277- română
articol de periodic MATEESCU, Corneliu (autor) Profesorul Vasile Gheție la 70 de ani 278- română
articol de periodic MATEESCU, Corneliu (autor) Dumitru-Eusebiu Mironescu desenator în serviciul arheologiei 280- română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) , PAVELOIU, Teodor (autor) Muzeul regiunii Porților de Fier (prezentare) 283- română
articol de periodic P presdtigioasă manifestare dedicată sărbătorilor severinene 301- română
articol de periodic Cuvîntarea tov. Traian Dudaș 307- română
articol de periodic Cuvînt de deschidere rostit de dr. doc. Gh. Ștefan 309- română
articol de periodic ROȘU, Lucian (autor) Din istoricul cercetrărilor arheologice privitoare la comuna primitivă , în județul Mehedinți 311- română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Drobeta pe columna lui Traian 315- română
articol de periodic TUDOR, Dumitru (autor) Municipiul roman Drobeta 323- română
articol de periodic DAVINESCU, Mișu (autor) Severinul medieval 327- română
articol de periodic COSTEA, Achim (autor) Severinul-leagăn al multor glorii spirituale ale poporului Român 329- română
articol de periodic Cuvîntul rostit de M. Davidescu, directorul Muzeului trgiunii Porților de Fier cu ocazia dezvelirii bustului lui Apolodfor din Damasc 333- română