Revista Muzeelor, 2, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic TESCULA, NICOLAE (autor) The History Museum of Sighișoara - 110 years of history 5-6 engleză
articol de periodic TESCULA, NICOLAE (autor) Muzeul de Istorie Sighișoara - 110 ani 7-8 română
articol de periodic STRASSER, PETER (autor) Folk museums and their community. How to mobilise local resources - an example from the Austrian Alps 22-29 engleză
articol de periodic STRASSER, PETER (autor) Muzeele locale și comunitatea lor. Cum pot fi mobilizate resursele locale - un exemplu din alpii austrieci 22-29 română
articol de periodic DOUGLAS, CRAIG (autor) The Australian regional art Museum: a site of community Interaction and participation 30-38 română
articol de periodic DOUGLAS, CRAIG (autor) Muzeul regional de artă australian: un loc pentru interacțiunea șI participarea comunității 39-42 română
articol de periodic KOLSTEREN, STEVEN (autor) The phoenix. A project for and by artists, museums and special education 43-60 engleză
articol de periodic KOLSTEREN, STEVEN (autor) Phoenix-ul. Un proiect pentru și de artiști, muzee și educație specială 61-68 română
articol de periodic MĂNĂRĂZAN, Mihaela (autor) A new look at yesterday - Cross-section of Lifestyles ... Sensory experience ... Outdoor collection ... Eating and drinking ... House of orange ... Holland Rama ... A colorful parade ... How may I help you. ... Beer is a drink for everyone ... 69-73 engleză
articol de periodic MĂNĂRĂZAN, Mihaela (autor) O nouă înfățișare a timpului trecut 74-74 română
articol de periodic HRIB, DANA ROXANA (autor) The Brukenthal National Museum of Sibiu - strategies in museum learning 75-81 engleză
articol de periodic HUBBARD HASNAȘ, IRINA (autor) Respect for venerable museums consideration for the public 82-84 engleză
articol de periodic HUBBARD HASNAȘ, IRINA (autor) Respect pentru primele muzee - considerație pentru public 85-87 română
articol de periodic DUMITRU, MONICA IOANA (autor) Redefinirea și reînsușirea identității culturale de către comunitate - un obiectiv prioritar al muzeelor din România 88-89 română
articol de periodic DUMITRU, MONICA IOANA (autor) Redefining and reassuming the cultural identity of the community -a major objective of Romanian museums 88-89 română
articol de periodic POPESCU, Daniela (autor) , TUDOR, BIANCA (autor) The youth and museum projects 94-98 română
articol de periodic CALL FOR PAPERS - Theme: Museum and its social involvement submission deadline: September 15th, 2009 99-99 română