Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LICIU, Doru (autor) Noi descoperiri aparținînd culturii Coțofeni pe teritoriul județului Mehedinți .7-18 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Locuirea Coțofeni de la Rogova, județul Mehedinți 19-61 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Tipuri de așezări în cadrul culturii Verbicioara 62-77 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Stațiunea din epoca bronzului de la Dobra, județul Mehedinți 78-104 română
articol de periodic GEORGESCU, Ion (autor) , GHERGHE, Petre (autor) Noi descoperiri întîmplătoare în localitatea Oprișor, județul Mehedinți 105-108 română
articol de periodic LICIU, Doru (autor) Două paftale Latene descoperite la Gruia, județul Mehedinți 109-112 română
articol de periodic BĂLTEANU, Dan (autor) , STÎNGĂ, Ion (autor) Tezaurul de denari romani imperiali de la Desa (jud. Dolj) 113-119 română
articol de periodic CORCHEȘ, Adrian (autor) , PETOLESCU, Constantin (autor) O nouă doplomă militară privitoare la provincia Dacia Superior 120-126 română
articol de periodic STÎNGĂ, Ion (autor) La Villa Rustica din Gîrla Mare (Mehedinți) Campagnes 1999 et 2000. nouvelles contributions concernant l'economie tomaine rurale durant les siecles II-III ap- J.C. 127-137 franceză
articol de periodic BĂLĂCEANU, Maria (autor) Podosbe în Oltenia Română- Coliere 138-173 română
articol de periodic ȚEICU, Dumitru (autor) Observații privind necropola medievală de la Turnu Severin 174-183 română
articol de periodic STĂNOIU, Ion (autor) O nouă abordare a geomorfologiei Podișului Mehedinți 184-198 română
articol de periodic DIACONU, Florina (autor) Observații recente în punctele fosilifere pliocene dintre Dunăre și Motru 199-207 română
articol de periodic DIACONU, Florina (autor) Caracterizarea litologică a complexului cărbunos al stratului IV în perimetrul de explorare Husnicioara 208-219 română
articol de periodic BOIANGIU, Octavian (autor) Studiul climatic al bazinetului Orșova 220-254 română
articol de periodic MATACĂ, Sorina Ștefania (autor) Conspectul sistematic al plantelor vasculare din Parcul Natural Porțile de Fier (I) 255-295 română
articol de periodic MATACĂ, Sorina Ștefania (autor) Vegetația forestieră și arbustivă din Parcul Natural Porțile de Fier 296-336 română
articol de periodic CHIȘAMERA, Gabriel (autor) Contribuții la cunoașterea avifaunei Ostrovului Moldova Veche (jud. Caraș-Severin) 337-342 română
articol de periodic JUAN-PREDOI, Constantin (autor) Date noi privind procesul de urbanizare a Orșovei în prima jumătate a secolului al XIX-lea (documente și personalități mai puțin cunoscute) 343-353 română
articol de periodic BOLOLOI, Olimpia (autor) Alexandru Bărcăcilă explorator în zona Porților de Fier 354-360 română
articol de periodic MATACĂ, Sorina Ștefania (autor) Istoricul cercetărilor geografice din teritoriul Parcului Natural Porțile de Fier 361-371 română
articol de periodic BAICU, Stelian (autor) Din istoria navigației pe Dunăre la Porțile de Fier 372-382 română
articol de periodic CHIPURICI, Nicolae (autor) Organizarea teritorial-administrativă a județului Mehedinți pe plăși (1719-1950) și pe raioane (1950-16 februarie 1968) 383-403 română
articol de periodic BOLOLOI, Olimpia (autor) Evenimentele din 1821 - așa cum le-a simâit poporul (însemnări pe carte veche românească) 404-406 română
articol de periodic GHERGHE COSMIN, Lucian (autor) Informații și relatări despre Cerneți și revoluția de la 1821 în opera lui Emanoil Chinezu 407-412 română
articol de periodic CHIPURICI, Nicolae (autor) O veche rînduială de nuntă și orație scrisă pe un document din anul 1826 413-416 română
articol de periodic BULZAN, Carmen (autor) Trecutul care unește. Legături ontologice și gnoseologice între Italica (Spania) și Drobeta (România) 417-420 română
articol de periodic SALCĂU, Paula (autor) Familii grecești în Turnu Severin. Familia Pantazopol 421-427 română
articol de periodic CIMPOIERU, Clarisa (autor) Sănătatea orașului Severin și a locuitorilor lui în timpul ocupației germane (1916-1918) 428-434 română
articol de periodic RĂȚOI, Tudor (autor) Firme de alădată ale Severinului: întreprinderile "Cloșani" S.A.R. 435-442 română
articol de periodic MĂNEANU, Varvara Magdalena (autor) Obiecte de cult creștin în colecțiile muzeului regiunii Porților de Fier 443-456 română
articol de periodic CIMPOIERU, Clarisa (autor) Expoziții ale secției de istorie. Arme medievale din colecția muzeului 457-459 română
articol de periodic MATEESCU, Ileana (autor) Cum muzeul poate asigura reușita unei lecții de istorie 460-466 română
articol de periodic BOSOANCĂ, Ecaterina (autor) , BULZAN, Carmen (autor) Contributions a l'etude des interactions musee - ecole en perspective d'un partenariat entre le Musee de la Region des Portes de Fer et la Maison des Enseignants de Mehedinti 467-486 franceză
articol de periodic TRĂISTARU, Magdalena (autor) Statistica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților dE Fier în Perioada 1997-2001 487-501 română
articol de periodic PĂTRUȚESCU, Manuela (autor) Metode de investigare fizice și chimice folosite în determinarea metalelor 502-504 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Repertoriul informațiilor și descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latene - Gherghe Petre 505-506 română