Argesis - Studii și Comunicări, IX, 2000, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CIOFLAN, Teodor (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Șerbănești, județul Argeș Arheologie, istorie medie 7-14 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Prima unealtă pomiviticolă folosită în țara noastră Arheologie, istorie medie 15-18 română
articol de periodic CIOFLAN, Teodor (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) , MĂNDESCU, Dragoș (autor) Noi aspecte ale eneoliticului tîrziu în zona Argeșului Arheologie, istorie medie 19-24 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Despre "Metereaque turba getaque" Arheologie, istorie medie 25-32 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Două atașe din bronz aflate în colecția Muzeului Județean Argeș Arheologie, istorie medie 33-35 română
articol de periodic DICU, Paul (autor) Așezarea geto-dacică fortificată și vestigiile romane de la Buseasa Mică. Castrul roman de la Pitești. Traseul Limes Transalutanus în sectorul Pitești Arheologie, istorie medie 37-47 română
articol de periodic MASCHIO, Romeo (autor) Tezaur monetar (Macedonia Prima - Thasos) descoperit la Bogați, județul Argeș Arheologie, istorie medie 49-65 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Ștampile amforice de la Cetățeni păstrate în colecția Muzeului Județean Argeș - Pitești Arheologie, istorie medie 67-75 română
articol de periodic GEORGESCU, Emma (autor) , GEORGESCU, Laurenția (autor) Oseminte umane descoperite în context nefunerar (sec. II a. Chr. 1 p. Chr.). Analiză antropologică Arheologie, istorie medie 77-90 română
articol de periodic ȘANDRU, Ilie (autor) Villa rustica în cadrul structurilor socio-economice din Dacia Arheologie, istorie medie 91-94 română
articol de periodic POȘTOACĂ, Donia (autor) Propunere pentru reconstituirea micului edificiu cu hipocaust din castrul roman de pămînt de la Câmpulung Muscel Arheologie, istorie medie 95-98 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Contracte vasalice de model occidental european în istoria românilor din secoloul al XIII-lea Arheologie, istorie medie 99-105 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Probleme ale cercetării vechii reședințe domnești din Câmpulung Arheologie, istorie medie 107-115 română
articol de periodic MULȚESCU, Alexandru (autor) , MULȚESCU, Maria (autor) Cloașterul cîmpulungean Arheologie, istorie medie 117-140 română
articol de periodic BICA, Ion (autor) Mărturii ale influenței civilizației bizantine în regiunea Argeș-Muscel Arheologie, istorie medie 141-148 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Boieri argeșeni și cetatea Poienari între mijlocul secolului al XV-lea și primele decenii ale secolului al XVI-lea Arheologie, istorie medie 149-158 română
articol de periodic TRÎMBACIU, Ștefan (autor) Contribuții la istoricul Bisericii Domnești din Cîmpulung Muscel, județul Argeș Arheologie, istorie medie 159-164 română
articol de periodic RĂDULESCU MARIA, Venera (autor) Influențe heraldice pe cahle argeșene - "Leii rampanți - afrontați" Arheologie, istorie medie 165-172 română
articol de periodic BUCUR MOCANU, Florina (autor) , HERA-BUCUR, Ion (autor) , PÎRNUȚĂ, Gheorghe (autor) Așezări muscelene dispărute sau reapărute sub denumiri noi Arheologie, istorie medie 173-175 română
articol de periodic LUCA, Cristian (autor) Prima etapă a participării Transilvaniei la războiul de treizeci de ani în lumina unor documente venețiene inedite Arheologie, istorie medie 177-185 română
articol de periodic MIU, Dragoș (autor) Petru Movilă Arheologie, istorie medie 187-197 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Despre un schit muscelean mai puțin cunoscut, Dobrești (sec. XVII) și despre alte locașuri religioase de aici Arheologie, istorie medie 199-224 română
articol de periodic ANTON MANEA, Cristina (autor) Un document despre moșia Șuici și genealogia familiei proprietare Arheologie, istorie medie 225-235 română
articol de periodic POȘTOARCĂ, Doina (autor) , TRÎMBACIU, Ștefan (autor) Două documente mai puțin cunoascute referitoare la biserica din Schitul Golești, județul Argeș Arheologie, istorie medie 237-240 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) O ctitorie necunoascută din vremea domniei lui Șerban Cantacuzino - Biserica din Valea Mare-Pofgoria, com. Ștefănești (jud. Argeș) Arheologie, istorie medie 241-246 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Ocupațiile austriece și maghiare la Cîmpulung între 1688-1691 Arheologie, istorie medie 247-252 română
articol de periodic GEORGESCU, George (autor) Câmpulung-Muscel în Cronica franciscanilor de la 1746 Arheologie, istorie medie 253-265 română
articol de periodic POPESCU ARGEȘEL, Anca (autor) , POPESCU ARGEȘEL, Ion (autor) Bisericile de lemn din Muscel Arheologie, istorie medie 267-283 română
articol de periodic PALLY, Filofteia (autor) Negustorul medieval Arheologie, istorie medie 285-290 română
articol de periodic UNGUREANU, Octavian (autor) Domnul Tudor în împrejurimi și popasuri argeșene Istorie Modernă, Istorie Contemporană 291-295 română
articol de periodic DINA, Teodor (autor) Legea rurală din 1864 și aplicarea ei în Piscani, județul Argeș Istorie Modernă, Istorie Contemporană 297-308 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Mircea (autor) Medici cîmpulungeni participanți la războiul franco-prusac din 1870-1871, în ambulanțele internaționale și la comuna din Paris Istorie Modernă, Istorie Contemporană 309-311 română
articol de periodic ORJANU, Mihaela (autor) Concepte de spionaj la nivel intern și internațional la sfărțitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX-lea Istorie Modernă, Istorie Contemporană 313-318 română
articol de periodic CHISTOL, Aurelian (autor) Manifestări studențești extremiste în anii 1919-1922 Istorie Modernă, Istorie Contemporană 319-328 română
articol de periodic MAVRODIN, Teodor (autor) Camera de Industrie și Comerț - Pitești Istorie Modernă, Istorie Contemporană 329-354 română
articol de periodic BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) Un studiu din 1933 referitore la întreprinderile industriale pe teritoriul Diviziei 3 Infanterie Pitești Istorie Modernă, Istorie Contemporană 355-362 română
articol de periodic LASCU, Stoica (autor) Începuturile activității politice a lui Armand Călinescu. Implicații argeșene Istorie Modernă, Istorie Contemporană 363-376 română
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu (autor) Ion Antonescu în arhivele diplomatice franceze Istorie Modernă, Istorie Contemporană 377-384 română
articol de periodic PENTELESCU, Aurel (autor) Vintilă I.C. Brătianu văzut de contemporani Istorie Modernă, Istorie Contemporană 385-393 română
articol de periodic ȚUCĂ, Cornel (autor) Recunoștință față de "eroii" Diviziei 3 Infanterie căzuți în lupta cu legionarii, în București Istorie Modernă, Istorie Contemporană 395-400 română
articol de periodic CALOPEREANU, Alin (autor) Bombardamentul de la 1 august 1943 și efectele sale în județul Argeș Istorie Modernă, Istorie Contemporană 401-407 română
articol de periodic CARP, Cornel (autor) Participarea Diviziei 3 Infanterie din Pitești la manevrele de la Cincu, din toamna anului 1943 Istorie Modernă, Istorie Contemporană 409-412 română
articol de periodic TEODORESCU, Aurelian (autor) Regele Mihai în conul de umbră al mareșalului Ion Antonescu Istorie Modernă, Istorie Contemporană 413-424 română
articol de periodic ȘOVAR, Gheorghe (autor) Asasinatele politice de la Pitești din 9 august 1946 Istorie Modernă, Istorie Contemporană 425-427 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionel (autor) Armata română în anii 1946-1947 Istorie Modernă, Istorie Contemporană 429-434 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Rezistența armată anticomunistă din Munții Făgăraș reflectată în istoria României Istorie Modernă, Istorie Contemporană 435-442 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Maiorul Dumitrache N. Ioan, erou al luptei împotriva comunismului și a ocupației sovietice Istorie Modernă, Istorie Contemporană 443-456 română
articol de periodic CÎRSTEA, Remus (autor) Comunitatea elenă de la Florica, 1949-1999 Istoria Culturii, Muzeografie 457-460 română
articol de periodic COJOCARU, Florentina (autor) "Florica" - leagănul patriarhal al Brătienilor Istoria Culturii, Muzeografie 461-466 română
articol de periodic MOISESCU, Nicolae (autor) Regina - poetă Carmen Sylva Istoria Culturii, Muzeografie 467-472 română
articol de periodic PURNICHI, Vintilă (autor) Mihai Moșandrei (1896-1994) Istoria Culturii, Muzeografie 473-479 română
articol de periodic RADOVICI MĂRCULESCU, Paul (autor) Gabriel Sudan și Ion Steriopol Istoria Culturii, Muzeografie 481-488 română
articol de periodic SMARANDA, Aurică (autor) Maria Golescu, membră a Societății Numismatice Române Istoria Culturii, Muzeografie 489-492 română
articol de periodic ROTARU, Elena (autor) Prietenia dintre Liviu Rebreanu și doctorul piteștean Vasile Tițescu Istoria Culturii, Muzeografie 493-499 română
articol de periodic COJOCARU, Florentina (autor) , GAVA, Radu (autor) Constantin Tonegaru - un argeșean în serviciile marinei române Istoria Culturii, Muzeografie 501-506 română
articol de periodic DICU, Paul (autor) Profesorul și muzeograful Ion N. Moroșanu (1894-1967) 507-510 română
articol de periodic APOSTOLACHE STOICESCU, Zoe (autor) , PENTELESCU, Aurel (autor) Un pictor argeșean de talie europeană: Rudolf Scgweitzer-Cumpăna (1886-1975) 511-516 română
articol de periodic OPRESCU, Carmen (autor) Funcțiunea de loisir și rolul ei în modernizarea orașului Cîmpulung-Muscel 517-526 română
articol de periodic MARINESCU-NOUR, Arcadiu (autor) Rituri de construcție - biserici blestemate 527-534 română
articol de periodic ANTIPA, Victor (autor) Rigorile icoanei - hieratismul 535-542 română
articol de periodic TUDOR, Margareta (autor) Carte românească veche din patrimoniul argeșean tipărită la Buzău 543-548 română
articol de periodic STANCA, Desa (autor) Un calendar apărut la Pitești acum 100 de ani 549-552 română
articol de periodic POPA, Petre (autor) Exprimări ale istoriografiei patristice 553-564 română
articol de periodic DIACONESCU, Elena (autor) Școala comercială - etapa școală particulară (1899-1906) 565-570 română
articol de periodic LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Contribuții la istoria școlii din Stroești-Argeș 571-580 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Aspecte ale învățămîntului în fostul județ Muscel în perioada primului război mondial 581-590 română
articol de periodic TUDOR, Sebastian (autor) Începuturile teatrului pe plaiuri argeșene și la Pitești, până în anul 1948 591-598 română
articol de periodic VOINESCU, Silvestru (autor) O nouă și strălucită ediție eminesciană 599-603 română
articol de periodic NICOLAESCU, Sergiu (autor) Dinicu Golescu - Călător prin Europa 603-608 română
articol de periodic LUCICI, Augustin (autor) Vibrații artistice - Lucian Grigorescu 609-610 română