Revista Muzeelor: RM, 6, 1979


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SIMON, Elisabeta (autor) , IACOB, ALEXANDRU (autor) Doftana - loc memorial 3-9 română
articol de periodic ILAȘ, Ioan (autor) Casa memorială „Ion Creangă" după șaizeci de ani de la inaugurare 10-12 română
articol de periodic LEHRER, ANDY Z. (autor) Repere pe harta biogeografică UNIVERSAL TRANSVERSE MERCA TOR (U.T.M.) a României: Peșteri 13-19 română
articol de periodic MUNTHIU, Liviu (autor) Din experiența de restaurare a colecțiilor Castelului Peleș (VII) Reîntregirea a două oglinzi venețiene 20-25 română
articol de periodic PĂUNESCU, Irina (autor) Principii tematice ale unei expoziții temporare de gasteropode 26-28 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Cabinetul muzeistic 28-31 română
articol de periodic GRIGORESCU, Ion (autor) Reconstituirea procedeu de exprimare muzeografică 31-35 română
articol de periodic LĂPTOIU, Negoiță (autor) Un rapsod al satului de munte transilvan : NAGY IMRE 36-45 română
articol de periodic NISTOROAIA, GHEORGHE (autor) , ILIESCU, A. (autor) Cu privire la începutul organizării evidenței colecțiilor Muzeului satului și de artă populară 46-48 română
articol de periodic POPOVĂȚ, Petre (autor) Contribuții ale lui Alexandru Tzigara-Samurcaș în muzeografia etnografică 49-53 română
articol de periodic TOȘA, Ioan (autor) Parcul etnografic de la Hoia (1929-1979) 54-64 română
articol de periodic DENE, VIORICA (autor) Noi date despre o tapiserie flamandă din suita „proverbelor'' aflate la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România 73-75 română
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) , CĂPITANU, V. (autor) , URSACHE, V. (autor) Colaborarea intermuzeală in valorificarea vestigiilor culturii geto-dacice 65-68 română
articol de periodic MUKENHAUPT, ELISABETA (autor) Însemnări aparținînd umanistului transilvănean Ioan Căianu, aflate în colecția de carte veche a Muzeului din Miercurea-Ciuc 69-72 română
articol de periodic VLAD, Ana Maria (autor) Studierea obiectelor metalice arheologice. prin metoda spectrofotometriei de absorbție atomică 76-78 română
articol de periodic POSMOWSKI, PIERRETTE (autor) Asigurarea continuității între trecut și viitor: Luxorul acceptă provocarea 79-82 română
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Colocviul „Unitate și continuitate în istoria civilizației populare românești " 83-85 română
articol de periodic DRÂMBOCIANU, Vasile (autor) Daci - romani - români 86-87 română
articol de periodic JUAN-PETROI, Constantin (autor) Expoziția itinerantă „Morile țărănești de apă din Mehedinți” 87-88 română
articol de periodic RĂDULESCU, N N (autor) Meridiane Muzeale 89-89 română
articol de periodic DRĂGOESCU, Ion (autor) Colecția muzeală din Fildul de Jos, județul Sălaj 90-91 română
articol de periodic MĂRCULESCU, Octavian (autor) Un jeț domnesc necunoscut și semnificația ornamentelor sale 91-92 română
articol de periodic NEDELEA, DUMITRU (autor) Orologii cu profunde semnificații istorice 93-94 română