Argesis - Studii și Comunicări, VIII, 1999, seria Istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fibule din colecția Muzeului Județean Argeș-Pitești. Epoca Bronzului, Hallstatt, Latene Arheologie, istorie medie 7-20 română
NANIA, Ion (autor) Religia geto-daciloe - bază a ortodoxiei românești Arheologie, istorie medie 21-45 română
ȘANDRU, Ilie (autor) Considerații juridice asupra unui testament descoperit la Sucidava Arheologie, istorie medie 47-53 română
MOISESCU, Cristian (autor) Unde a funcționat primul lăcaș al Mitropoliei Țării Românești Arheologie, istorie medie 55-61 română
REZACHEVICI, Constantin (autor) De unde venea și unde a păstorit primul mitropolit al Țării Românești Arheologie, istorie medie 63-72 română
GEORGESCU, George (autor) Din tainele Argeșului Arheologie, istorie medie 73-79 română
GEORGESCU, Emma (autor), GEORGESCU, Laurenția (autor) Necripola de la Mănăstirea Negru-Vodă sec. XV-XVIII Arheologie, istorie medie 81-89 română
POPESCU ARGEȘEL, Ion (autor) Bisericile rupestre din Muncel Arheologie, istorie medie 91-98 română
CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Relațiile interetice româno-germane în arealul de constituire a Țării Românești Arheologie, istorie medie 99-114 română
DINA, Teodor (autor) File din istoria unui vechi sat argeșean, Picani Arheologie, istorie medie 115-125 română
CIOFLAN, Teodor (autor), MASCHIO, Romeo (autor) Dovezi arheologice privind existența unei curți domnești temporare la Pitești Arheologie, istorie medie 127-134 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) Din nou despre sigiliile lui Mareș Băjescu Arheologie, istorie medie 135-143 română
SINIGALIA, Tereza (autor) Conacul lui Constantin Brîncoveanu din viile de la Pitești Arheologie, istorie medie 145-149 română
CIOCANU, Sergius (autor) Un monument de arhitectură tradițională. Biserica veche a mănăstirii Condrița Arheologie, istorie medie 151-155 română
STOICA, Simona (autor) Simboluri precreștine în surse epigrafice Arheologie, istorie medie 157-160 română
GEORGESCU, Dumitru (autor) Luptele dintre austrieci, români și turci la 1789 în zona Argeșului Arheologie, istorie medie 161-165 română
UNGUREANU, Octavian (autor) Tudor Vladimirescu în conștința argeșenilor. Momente și semnificații Arheologie, istorie medie 167-171 română
MAVRODIN, Teodor (autor) Cîteva documente privitoare la averea rămasă de la Tudor Vladimirescu, conducătorul revoluției de la 1821 Arheologie, istorie medie 173-175 română
CRUCEANĂ, Ion (autor) Drumul oii și alte drumuri moarte pe meleagurile argeșene. Istoric și toponimie Arheologie, istorie medie 177-187 română
BĂLAN, Constantin (autor) Preocupări de epigrafie ale lui C.D. Aricescu la Cîmpulung și în împrejurimile orașului, la 1854 Arheologie, istorie medie 189-195 română
TRÎMBACIU, Ștefan (autor) Două anaforale ale Logofeției Țării de Sus, de la începutul sec. XIX-lea, privitoare la scutirea de vama domnească a orașului Cîmpulung Arheologie, istorie medie 197-201 română
ORBIȘOR, Ilie (autor) 160 de ani de învățămînt la Găvana-Pitești Arheologie, istorie medie 203-206 română
DIACONESCU, Daniel (autor) Activitatea extrașcolară a învățătorilor musceleni Arheologie, istorie medie 207-212 română
LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Lichidarea "Treimii proprietății" din Stroești-Argeș Arheologie, istorie medie 213-235 română
DOBRINESCU, Valeriu (autor), NICOLESCU, Gheorghe (autor) Un general francez la București (septembrie 1939) Arheologie, istorie medie 237-253 română
PINTILIE, Dan (autor) Constituirea satului model "Antonești", din comuna Corbeni, județul Argeș-1941-1944 Arheologie, istorie medie 255-262 română
ALEXANDRESCU, Andrei (autor) Romania pe frontul sovietic. Discursul despre pace în anii 1945-1964 Arheologie, istorie medie 263-267 română
DUMITRESCU, Ionel (autor) Cîteva aspecte din timpul "Foametei celei mari" (1946-1947) Arheologie, istorie medie 269-274 română
NOVAC, Vasile (autor) Căpitanul Ioan Antonescu - tatăl mareșalului Ion I. Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 275-284 română
PENTELESCU, Aurel (autor) Patru ani din activitatea mareșalului Ion Antonescu (1927-1929; 1931-1933). Contribuții biografice. Amintirile contemporanilor Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 285-290 română
CARP, Cornel (autor) Ion Antonescu comandant al diviziei 3 Infanteriedin Pitești Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 291-296 română
HLIHOR, Constantin (autor) Considerații privind guvernarea mareșalului Ion Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 297-303 română
TEODORESCU, Aurelian (autor) Ideea luptei pentru unitate națională la români în concepția mareșalului Ion Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 305-312 română
ȘPERLEA, Florin (autor) Procesul și execuția mareșalului Ion Antonescu în percepția opiniei publice românești și a armatei române Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 313-318 română
BUZATU, Gheorghe (autor) Reabilitarea ori dilemele mareșalului Ion Antonescu? Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 319-332 română
MUNTEANU, Emilian (autor) Un obiectiv al apărării intelectuale. Regimul Ion Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 333-337 română
TEODORESCU, Virgiliu (autor) Ion Antonescu, ctitor Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 339-342 română
DICU, Paul (autor) Din biografiile profesorilor universitari Emanoil N. Antonescu, Eftimie N. Antonescu, Mihail A. Antonescu și Istrate N. Micescu Personalităţi 343-377 română
ICHIM, Eugen (autor) O personalitate militară de excepție a plaiurilor argeșene: Generalul Nicolae Traian Panaitescu Personalităţi 379-383 română
TUDOR, Vasile (autor) Generalul aviator Constantin Argeșanu Personalităţi 385-388 română
POPA, Petre (autor) Elenismul și lumea geto-dacică Istoria Culturii, Muzeografie 389-396 română
BICA, Ion (autor) Scene iconografice constantinopolitane în pictura bisericii Sfîntul Nicolae din Curtea de Argeș Istoria Culturii, Muzeografie 397-400 română
ANTIPA, Victor (autor) Icoana și paradigma feminității Istoria Culturii, Muzeografie 401-415 română
TUDOR, Margareta (autor) Motive fitomorfe în ilustrarea cărților vechi românești Istoria Culturii, Muzeografie 417-419 română
VOINESCU, Silvestru (autor) Academiceni români cu autografe pe cărți din colecția Bibliotecii Județene Argeș păna în anii celui de al doilea război mondial Istoria Culturii, Muzeografie 421-424 română
PALLY, Luminița (autor) Sigmund Freud despre originea și evoluția totemismului Istoria Culturii, Muzeografie 425-431 română
MOISESCU, Nicolae (autor) Trei scrisori ale lui Vasile Alecsandri către Nicolae Bălcescu Istoria Culturii, Muzeografie 433-436 română
ROTARU, Elena (autor) Repertoriul Teatrului Național - preocupare majoră pentru Liviu Rebreanu Istoria Culturii, Muzeografie 437-441 română
COJOCARU, Florentina (autor) Așezămîntul cultural "Fundația Argeșului" Istoria Culturii, Muzeografie 443-448 română
OPRIȘ, Ioan (autor) Comisiunea Monumentelor Istorice la sfîrșitul primului război mondial Istoria Culturii, Muzeografie 449-459 română
OPREA, Radu (autor) Contribuții la istoria muzeografiei etnografice argeșene Istoria Culturii, Muzeografie 461-467 română
PURNICHI, Vintilă (autor) Mihai Moșandrei (Note biografice) Scriitori Contemporani 469-475 română
MORARU-BUDESCU, Corina (autor) Poeta Ludmila Ghițescu și cenaclul literar "Liviu Rebreanu" Scriitori Contemporani 477-479 română
NICOLAESCU, Sergiu (autor) Miron Cordun - In memoriam Scriitori Contemporani 481-486 română