Argesis - Studii și Comunicări, VIII, 1999, seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fibule din colecția Muzeului Județean Argeș-Pitești. Epoca Bronzului, Hallstatt, Latene Arheologie, istorie medie 7-20 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Religia geto-daciloe - bază a ortodoxiei românești Arheologie, istorie medie 21-45 română
articol de periodic ȘANDRU, Ilie (autor) Considerații juridice asupra unui testament descoperit la Sucidava Arheologie, istorie medie 47-53 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) Unde a funcționat primul lăcaș al Mitropoliei Țării Românești Arheologie, istorie medie 55-61 română
articol de periodic REZACHEVICI, Constantin (autor) De unde venea și unde a păstorit primul mitropolit al Țării Românești Arheologie, istorie medie 63-72 română
articol de periodic GEORGESCU, George (autor) Din tainele Argeșului Arheologie, istorie medie 73-79 română
articol de periodic GEORGESCU, Emma (autor) , GEORGESCU, Laurenția (autor) Necripola de la Mănăstirea Negru-Vodă sec. XV-XVIII Arheologie, istorie medie 81-89 română
articol de periodic POPESCU ARGEȘEL, Ion (autor) Bisericile rupestre din Muncel Arheologie, istorie medie 91-98 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Relațiile interetice româno-germane în arealul de constituire a Țării Românești Arheologie, istorie medie 99-114 română
articol de periodic DINA, Teodor (autor) File din istoria unui vechi sat argeșean, Picani Arheologie, istorie medie 115-125 română
articol de periodic CIOFLAN, Teodor (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) Dovezi arheologice privind existența unei curți domnești temporare la Pitești Arheologie, istorie medie 127-134 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Din nou despre sigiliile lui Mareș Băjescu Arheologie, istorie medie 135-143 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Conacul lui Constantin Brîncoveanu din viile de la Pitești Arheologie, istorie medie 145-149 română
articol de periodic CIOCANU, Sergius (autor) Un monument de arhitectură tradițională. Biserica veche a mănăstirii Condrița Arheologie, istorie medie 151-155 română
articol de periodic STOICA, Simona (autor) Simboluri precreștine în surse epigrafice Arheologie, istorie medie 157-160 română
articol de periodic GEORGESCU, Dumitru (autor) Luptele dintre austrieci, români și turci la 1789 în zona Argeșului Arheologie, istorie medie 161-165 română
articol de periodic UNGUREANU, Octavian (autor) Tudor Vladimirescu în conștința argeșenilor. Momente și semnificații Arheologie, istorie medie 167-171 română
articol de periodic MAVRODIN, Teodor (autor) Cîteva documente privitoare la averea rămasă de la Tudor Vladimirescu, conducătorul revoluției de la 1821 Arheologie, istorie medie 173-175 română
articol de periodic CRUCEANĂ, Ion (autor) Drumul oii și alte drumuri moarte pe meleagurile argeșene. Istoric și toponimie Arheologie, istorie medie 177-187 română
articol de periodic BĂLAN, Constantin (autor) Preocupări de epigrafie ale lui C.D. Aricescu la Cîmpulung și în împrejurimile orașului, la 1854 Arheologie, istorie medie 189-195 română
articol de periodic TRÎMBACIU, Ștefan (autor) Două anaforale ale Logofeției Țării de Sus, de la începutul sec. XIX-lea, privitoare la scutirea de vama domnească a orașului Cîmpulung Arheologie, istorie medie 197-201 română
articol de periodic ORBIȘOR, Ilie (autor) 160 de ani de învățămînt la Găvana-Pitești Arheologie, istorie medie 203-206 română
articol de periodic DIACONESCU, Daniel (autor) Activitatea extrașcolară a învățătorilor musceleni Arheologie, istorie medie 207-212 română
articol de periodic LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Lichidarea "Treimii proprietății" din Stroești-Argeș Arheologie, istorie medie 213-235 română
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu (autor) , NICOLESCU, Gheorghe (autor) Un general francez la București (septembrie 1939) Arheologie, istorie medie 237-253 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Constituirea satului model "Antonești", din comuna Corbeni, județul Argeș-1941-1944 Arheologie, istorie medie 255-262 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Andrei (autor) Romania pe frontul sovietic. Discursul despre pace în anii 1945-1964 Arheologie, istorie medie 263-267 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionel (autor) Cîteva aspecte din timpul "Foametei celei mari" (1946-1947) Arheologie, istorie medie 269-274 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Căpitanul Ioan Antonescu - tatăl mareșalului Ion I. Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 275-284 română
articol de periodic PENTELESCU, Aurel (autor) Patru ani din activitatea mareșalului Ion Antonescu (1927-1929; 1931-1933). Contribuții biografice. Amintirile contemporanilor Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 285-290 română
articol de periodic CARP, Cornel (autor) Ion Antonescu comandant al diviziei 3 Infanteriedin Pitești Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 291-296 română
articol de periodic HLIHOR, Constantin (autor) Considerații privind guvernarea mareșalului Ion Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 297-303 română
articol de periodic TEODORESCU, Aurelian (autor) Ideea luptei pentru unitate națională la români în concepția mareșalului Ion Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 305-312 română
articol de periodic ȘPERLEA, Florin (autor) Procesul și execuția mareșalului Ion Antonescu în percepția opiniei publice românești și a armatei române Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 313-318 română
articol de periodic BUZATU, Gheorghe (autor) Reabilitarea ori dilemele mareșalului Ion Antonescu? Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 319-332 română
articol de periodic MUNTEANU, Emilian (autor) Un obiectiv al apărării intelectuale. Regimul Ion Antonescu Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 333-337 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Ion Antonescu, ctitor Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 339-342 română
articol de periodic DICU, Paul (autor) Din biografiile profesorilor universitari Emanoil N. Antonescu, Eftimie N. Antonescu, Mihail A. Antonescu și Istrate N. Micescu Personalităţi 343-377 română
articol de periodic ICHIM, Eugen (autor) O personalitate militară de excepție a plaiurilor argeșene: Generalul Nicolae Traian Panaitescu Personalităţi 379-383 română
articol de periodic TUDOR, Vasile (autor) Generalul aviator Constantin Argeșanu Personalităţi 385-388 română
articol de periodic POPA, Petre (autor) Elenismul și lumea geto-dacică Istoria Culturii, Muzeografie 389-396 română
articol de periodic BICA, Ion (autor) Scene iconografice constantinopolitane în pictura bisericii Sfîntul Nicolae din Curtea de Argeș Istoria Culturii, Muzeografie 397-400 română
articol de periodic ANTIPA, Victor (autor) Icoana și paradigma feminității Istoria Culturii, Muzeografie 401-415 română
articol de periodic TUDOR, Margareta (autor) Motive fitomorfe în ilustrarea cărților vechi românești Istoria Culturii, Muzeografie 417-419 română
articol de periodic VOINESCU, Silvestru (autor) Academiceni români cu autografe pe cărți din colecția Bibliotecii Județene Argeș păna în anii celui de al doilea război mondial Istoria Culturii, Muzeografie 421-424 română
articol de periodic PALLY, Luminița (autor) Sigmund Freud despre originea și evoluția totemismului Istoria Culturii, Muzeografie 425-431 română
articol de periodic MOISESCU, Nicolae (autor) Trei scrisori ale lui Vasile Alecsandri către Nicolae Bălcescu Istoria Culturii, Muzeografie 433-436 română
articol de periodic ROTARU, Elena (autor) Repertoriul Teatrului Național - preocupare majoră pentru Liviu Rebreanu Istoria Culturii, Muzeografie 437-441 română
articol de periodic COJOCARU, Florentina (autor) Așezămîntul cultural "Fundația Argeșului" Istoria Culturii, Muzeografie 443-448 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Comisiunea Monumentelor Istorice la sfîrșitul primului război mondial Istoria Culturii, Muzeografie 449-459 română
articol de periodic OPREA, Radu (autor) Contribuții la istoria muzeografiei etnografice argeșene Istoria Culturii, Muzeografie 461-467 română
articol de periodic PURNICHI, Vintilă (autor) Mihai Moșandrei (Note biografice) Scriitori Contemporani 469-475 română
articol de periodic MORARU-BUDESCU, Corina (autor) Poeta Ludmila Ghițescu și cenaclul literar "Liviu Rebreanu" Scriitori Contemporani 477-479 română
articol de periodic NICOLAESCU, Sergiu (autor) Miron Cordun - In memoriam Scriitori Contemporani 481-486 română