Elementele traco-getice în Imperiul Roman și în Byzantium (veacurile III-VII), 1976