Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, I, 1985


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 4-5 română
articol de periodic Cuvânt înainte 7-8 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Primele populații de pe teritoriul județului Călărași Istorie - Arheologie 9-16 română
articol de periodic Dr., COMȘA, Eugen (autor) Pescuitul în epoca neolitică în sudul României Istorie - Arheologie 17-24 română
articol de periodic ȘERBĂNESCU, Done (autor) Vestigii neolitice descoperite la Ulmeni Istorie - Arheologie 25-34 română
articol de periodic Dr., CONOVICI, Niculae (autor) Contribuție privind cronologia și circulația drahmelor de la Dyrrachium și Apollonia la Dunărea de Jos Istorie - Arheologie 35-43 română
articol de periodic Dr., DRAGOMIR, Ion (autor) Civilizația traco-geto-dacică și daco-romană de la gurile Dunării Istorie - Arheologie 45-50 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) O probabilă ancoră descoperită în așezarea geto-dacică de la Cătălui-Căscioarele, județul Călărași Istorie - Arheologie 51-54 română
articol de periodic Dr., FLORESCU, Radu (autor) Granițele Daciei la Ptolemeu Istorie - Arheologie 55-60 română
articol de periodic UDRESCU, Mircea Ștefan (autor) Considerații arheologice privind creșterea animalelor și vânătoarea la geto-dacii din Câmpia Română Istorie - Arheologie 61-66 română
articol de periodic MUȘEȚEANU, Crișan (autor) , ELEFTERESCU, Dan (autor) Contribuții privind ceramica romană de la Durostorum Istorie - Arheologie 67-81 română
articol de periodic ELEFTERESCU, Dan (autor) Un cuptor de epocă romană pentru ceramica de la Durostorum Istorie - Arheologie 83-85 română
articol de periodic Dr., DIACONU, Petre (autor) Câteva fibule din epoca romană târzie de la Păcuiul lui Soare și Dervent (județul Constanța ) Istorie - Arheologie 87-92 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Ceramica din pastă caolinoasă din Câmpia Română și unele probleme privind legăturile teritoriului de la nord de Dunăre cu Dobrogea în secolele IX-X Istorie - Arheologie 93-104 română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Semințele carbonizate din colecțiile Muzeului Județean Călărași Istorie - Arheologie 105-106 română
articol de periodic Dr., DIACONU, Petre (autor) Puncte de vedere privind cetatea de la Păcuiul lui Soare Istorie - Arheologie 107-111 română
articol de periodic ȘERBĂNESCU, Florin (autor) O camee din colecția Gh. Georgescu-Corabia (județul Olt) Istorie - Arheologie 113-122 română
articol de periodic Dr., MOISESCU, Cristian (autor) Ansamblul monumental Codreni de pe Valea Mostiștei Istorie - Arheologie 123-128 română
articol de periodic Dr., DOGARU, Maria (autor) Izvoare heraldice românești de tip naval Istorie - Arheologie 129-135 română
articol de periodic Dr., ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Contribuții la cunoașterea evoluției satelor din centrul Bărăganului în epoca feudafă Istorie - Arheologie 137-141 română
articol de periodic Dr., PANAIT, Panait (autor) Date noi privind dezvoltarea orașului Călărași în prima jumătate a secolului al XIX-lea Istorie - Arheologie 143-146 română
articol de periodic PĂUNESCU, Emil (autor) Operațiuni militare în zona Olteniței în timpul războiului din 1877-1878 Istorie - Arheologie 147-156 română
articol de periodic FILIP, Răzvan (autor) Elemente ale unui conflict agrar la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XIX-lea la Roseți, județul Călărași Istorie - Arheologie 157-160 română
articol de periodic DOROBANȚU, Ion (autor) Implicațiile reformelor agrare asupra așezărilor rurale din Bărăgan la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX Istorie - Arheologie 161-166 română
articol de periodic LASCU, Stoica (autor) Aspecte privind dezvoltarea social-economică a zonei Bărăganului călărășean pe baza unor documente de arhivă (perioada interbelică) Istorie - Arheologie 167-172 română
articol de periodic ZAIM, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea evenimentelor social-politice din anii 1940-1944 în județul Călărași Istorie - Arheologie 173-180 română
articol de periodic TUDOR, Constantin (autor) Aspecte ale înfăptuirii Reformei agrare din 1945 în județul Ialomița Istorie - Arheologie 181-187 română
articol de periodic DAVID, Aurel (autor) Momente semnificative din istoria presei călărășene Istorie - Arheologie 189-191 română
articol de periodic SECOȘAN, Elena (autor) Încadrarea portului popular de Călărași în tipologia spațiului dunărean Istoria Culturii 193-206 română
articol de periodic BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Problematica unei monografii etnografice a zonei fostei bălți Greaca Istoria Culturii 207-210 română
articol de periodic MIHĂILESCU, Liviu (autor) Arta populară din aspectul brăilean al zonei etno-culturale de continuitate românească „Dunărea de Jos” Istoria Culturii 211-216 română
articol de periodic CALUJNIC, Ilie (autor) Pescuitul, străveche ocupație a locuitorilor din nordul Dobrogei Istoria Culturii 217-224 română
articol de periodic ORDEANU, Maria (autor) Manifestări ale artei de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea în Bărăgan. Picturile pe lemn de la Pietroiu Istoria Culturii 225-228 română
articol de periodic ANGHELESCU, Niță (autor) Manifestări plastice la Călărași Istoria Culturii 229-232 română
articol de periodic PALEOLOG, Andrei (autor) Sculptorul George Teodorescu - repere pentru o comemorare Istoria Culturii 233-240 română
articol de periodic GIURCĂ, Marin (autor) Personalități călărășene: Dr. Pompei Samarian Istoria Culturii 241-242 română
articol de periodic RĂDULESCU, Rodica (autor) Un exemplar necunoscut al „Genealogiei Cantacuzinilor” descoperit la Călărași Istoria Culturii 243-249 română