Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II, 1986


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 5-13 română, franceză, engleză, germană
articol de periodic TROHANI, George (autor) Noi cercetări arheologice de suprafață pe Valea Mostiștei Arheologie 15-36 română, franceză
articol de periodic HAȘOTTI, Puiu (autor) Influențe tardenoisiene la uneltele din silex ale culturii Hamangla Arheologie 37-42 română, franceză
articol de periodic Dr., COMȘA, Eugen (autor) Date despre harpoanele din epoca neolitică din Muntenia Arheologie 43-49 română, franceză
articol de periodic Dr., COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la pieptănătura în cursul epocii neolitlce pe teritoriul României Arheologie 51-60 română, franceză
articol de periodic Dr., COMȘA, Eugen (autor) Sanțurile de apărare ale așezărilor neolitice de la Radovanu Arheologie 61-68 română, franceză
articol de periodic Prof. dr. doc., DUMITRESCU, Vladimir (autor) A doua coloană de lut ars din sanctuarul fazei Boian-Spanțov de la Căscioarele (jud. Călărași) Arheologie 69-72 română, franceză
articol de periodic Prof. dr. doc., DUMITRESCU, Vladimir (autor) Stratigrafia așezării tell de pe Ostrovul de la Căscioarele Arheologie 73-81 română, franceză
articol de periodic Dr., MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) O statuetă cicladică de « gânditor » și eventualele sale legături cu piese similare din România Arheologie 83-90 română, franceză
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Aspecte ale plasticii neoeneolitice din os în sud-estul Munteniei Arheologie 91-97 română, germană
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) , NANU, DAN BASARAB (autor) Considerații preliminare asupra așezării eponime de la Grădiștea Coslogeni Arheologie 99-128 română, franceză, engleză
articol de periodic CONOVICI, Niculae (autor) Repere cronologice pentru datarea unor așezări geto-dacice Arheologie 129-141 română, franceză, germană
articol de periodic Dr., COMȘA, Maria (autor) Un cuptor getic de ars oale descoperit la Radovanu. Contribuții privind olărltul la geto-daci Arheologie 143-151 română, franceză
articol de periodic PETCULESCU, Liviu (autor) Contribuții la coifurile ornamentale și garniturile de armură romane din Dacia Arheologie 153-162 română, franceză
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) Un fragment de mortarium ștampilat descoperit la Histria Arheologie 163-165 română, germană
articol de periodic Dr., OCHEȘEANU, Radu (autor) Încercare de clasificare a pondurilor tomitane cu etalon MNA Arheologie 167-175 română, franceză
articol de periodic Dr., SUCEVEANU, Alexandru (autor) Quelques aspects de la romanisation dans la Dobroudja romaine Arheologie 177-180 franceză
articol de periodic Dr., ZAHARIADE, Mihail (autor) Ripa Legionis XI Claudiae la sfârșitul secolului III și în secolul IV Arheologie 182-188 română, engleză
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Despre unele probleme de arheologie și istorie ale Câmpiei Brăilei în secolele I-III e.n. Arheologie 189-197 română, franceză
articol de periodic Dr., UDRESCU, Mircea Ștefan (autor) , REBREANU, Mihaela Evdochia (autor) Considerații zooarheologice în legătură cu mentalitatea unor comunități umane din secolul III e.n. Arheologie 199-203 română, franceză
articol de periodic Dr., DIACONU, Petre (autor) « Satul Carpilor » sau « un sat al Carpllor » Arheologie 205-207 română, germană
articol de periodic MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Copuzu Arheologie 209-221 română, franceză
articol de periodic Dr., DIACONU, Petre (autor) Considerații generale asupra așezărior cu caracter urban de la Dunărea de Jos (sec. X - XI) Arheologie 223-226 română, germană
articol de periodic Dr., COMȘA, Maria (autor) Tipare pentru turnat bumbi și piese de podoabe din epoca feudalismului dezvoltat descoperite la Radovanu Arheologie 227-232 română, franceză
articol de periodic Dr., PANAIT, Panait (autor) Considerațiuni privind geneza orașelor dunărene Istorie 233-237 română, germană
articol de periodic TUDOR, Constantin (autor) , VLĂDILĂ, Petre (autor) Aspecte ale evoluției așezării de la Cotul Borcei (Călărași) în perioada 1541-1821 Istorie 239-246 română, engleză, germană
articol de periodic FILIP, Răzvan (autor) Elemente sociale în Țara Românească desprinse din « Însemnare a călătoriii mele » a logofătului Dinicu Golescu Istorie 247-254 română, engleză, germană
articol de periodic TUDOR, Constantin (autor) Mișcări și frământări țărănești în județul lalomița în anii 1878-1887 Istorie 255-262 română, germană
articol de periodic IORDACHE, Gheorghe (autor) Instaurarea regimului de port-franc la Galați Istorie 263-271 română, engleză
articol de periodic LASCU, Stoica (autor) Manifestări ale solidarității populației din Călărași cu înfăptuirea idealului unității naționale Istorie 273-284 română, germană
articol de periodic Dr., PETRESCU, Nicolae (autor) Acțiuni revoluționare la Dunărea de Jos la sfârșitul anului 1918 și începutul anului 1919 Istorie 285-290 română, engleză
articol de periodic TUDOR, Constantin (autor) Contribuții privind studierea structurii proprietății agrare și a regimului de muncă în agricultura județului lalomița în perioada interbelică Istorie 291-296 română, germană
articol de periodic VLĂDILĂ, Petre (autor) Aspecte documentare privind evoluția cultivării pământulul în județul lalomlța în perioada interbelică Istorie 297-302 română, engleză, germană
articol de periodic TUDOR, Constantin (autor) Publicații ale cadrelor didactice în perioada interbelică: « Școala Ialomiței » Istorie 303-306 română, germană
articol de periodic SCĂUNAȘ, Nicolae (autor) « Avântul » - revista liceului Știrbei Vodă Călărași. Încercare monografică Istorie 307-312 română, germană