Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, X, 1993, ARTICLES AND STUDIES PRESENTED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FIRST EDITION OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM "ARCHAEOLOGICAL RESEARCH REGARDING THE POPULATIONS OF THE LATE BRONZE AGE - NOUA - SABATINOVKA - COSLOGENI CULTURAL COMPLEX", 15-19 OCTOBER 1991.


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sommaire - Contents - Inhalt 7 franceză, engleză, germană
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Réflexions concernant le complexe Noua-Sabatinovka-Coslogeni en contexte européen Studii şi articole 9-14 franceză
articol de periodic GERSHKOVICH, Yakov (autor) On the eastem boundary of the Noua-Sabatinovka-Coslogeni cultural complex Studii şi articole 15-22 engleză
articol de periodic LASZLO, Attila (autor) Dates radiocarbonne et chronologie de la civilisation Noua-Sabatinovka-Coslogeni Studii şi articole 23-42 franceză
articol de periodic KLOCHKO, Viktor (autor) Weapons of the tribes of the Sabatinovka culture Studii şi articole 43-55 engleză
articol de periodic SMIRNOVA, Galina (autor) Die Siedlung Mahala II a und II b, ein Denkmal der Noya I- und II Kultur Studii şi articole 57-73 germană
articol de periodic KLUSCHINZEW, Wladimir (autor) Sabbatische Siedlung „Jushni Bug” Studii şi articole 75-81 germană
articol de periodic CAVRUC, Valeriu (autor) With reference to the formation of the Noua culture Studii şi articole 83-99 engleză
articol de periodic ANDRIȚOIU, Ioan (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Quelques considérations concernant la culture Noua en Transylvanie Studii şi articole 101-123 franceză
articol de periodic LEVIȚKI, Oleg (autor) , SAVA, Eugen (autor) Nouvelles recherches des établissements de la culture Noua dans la zone comprise entre le Prout et le Nistre Studii şi articole 125-155 franceză
articol de periodic ȘERBĂNESCU, Done (autor) „Sceptres” of the bronze age discovered within the Mostiștea valley Studii şi articole 157-163 engleză
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) The eastern component of the Coslogeni culture Studii şi articole 165-191 engleză
articol de periodic PĂUNESCU, Anca (autor) , RENȚEA, Elena (autor) Contributions à la connaissance des habitants de la culture Coslogeni dans la Vallée de l’Ialomița Studii şi articole 193-197 franceză
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Einige Bemerkungen zu den Verbindungen der Tei mit der Coslogeni Kultur Studii şi articole 199-206 germană
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) , DAMIAN, Paul (autor) , CIOCEA, Elvira (autor) Deux tombes d'inhumation du premier âge du fer découvertes à Căscioarele, dépt. de Călărași Varia 207-215 franceză
articol de periodic RADEV, Rumen (autor) Certain observations upon the necropolises dated back from the 5th to the 1st century B.C. in north-eastem Bulgaria Varia 217-221 engleză
articol de periodic ATANASOV, Georgi (autor) Cadenas en bronze de Drastar (Silistra) Varia 223-234 franceză