Argesis - Studii și Comunicări, XI, 2002, seria Istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BELDIMAN, Corneliu (autor) Contribuții la studiul pescuitului în epoca pietrei pe teritoriul României: cârlige de undiță epipaleolitice din materii dure animale Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 7-17 română
PĂTRAȘCU, Ion (autor) Așezările culturii Gumelnița din bazinul Vedei și Telormanului (Partea I) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 19-29 română
MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cercetări arheologice pe Valea Dâîmbovnicului I. Șantietul arheologic Ziduri, comuna Mozăceni, jud. Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 31-38 română
BĂRBULESCU, Constantin Augustus (autor) O nouă descoperire aparținînd culturii Coțofeni în nord-vestul Munteniei la Cotmeana (Argeș) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 43-47 română
NANIA, Ion (autor) Necropola hallstatiană de la Tițești Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 49-52 română
MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fibule de tip hibrid pe teritoriul României și Republicii Moldova Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 53-56 română
CROITORU, Costin (autor) Contribuții la istoria relațiilor politice dintre Imperiul Roman și geto-daci (Expediția lui tib. Plautinus Silvanus aelianus) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 57-68 română
PETOLESCU, Constantin (autor) Ala Flavia în Dacia Inferior Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 69-73 română
GROSU, Aurelia (autor), PREDA, Constantin (autor) Date noi cu privire la localizarea castrului roman Rusidava Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 75-81 română
HORTOPAN, Dumitru (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Unitățile militare ce au staționat în castrele romane de la Bumbești Jiu Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 83-88 română
DRAGOTĂ, Gheorghe (autor) Castrele romane de pe linia Oltului făgărășan Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 89-95 română
BONDOC, Dorel (autor) Semne pe fațadele laterale ale unor altare romane din Oltenia Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 97-103 română
NEGRU, Mircea (autor) Considerații privind cultura Militari-Chilia în Vestul Munteniei Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 105-115 română
BICA, Ion (autor) Cinstirea Sfântului Gheorghe pe teritoriul României în lumina documentelor arheologice, epigrafice, sigilografice și literare (secolele IV-XIII) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 117-121 română
GAVA, Radu (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului faunistic găsit în două gropi din perimetrul necropolei de incinerație de la Păuleasa (sec. IX) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 123-129 română
BICA, Ion (autor) Informații cuprinse în izvoarele bizantine referitoare la situația teritoriilor românești nord-dunărene în ultima treime a secolului al X-lea Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 131-135 română
CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Nicolae Alexandru Voievod -Iachint de Vicina sau despre rosturile argeșene ale momentului istoric 1359 Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 137-146 română
GEORGESCU, George (autor) Pictorul D. Norocea despre grafitul cu anul morții Marelui Basarab de la Curtea de Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 147-149 română
NANIA, Ion (autor) Localizarea și datarea luptelor de la Rovine și de "la locul numit Argeș" Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 151-181 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor), MASCHIO, Romeo (autor) Cercetările arheologice de la ctitoria boierilor din Cepari, județul Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 183-194 română
NEAGOE, Claudiu (autor) "Uniuni dinastice" și proiecte matrimoniale între țările române în a două jumătate a veacului al XVI-lea Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 195-202 română
PĂDURARU, Marius (autor) Moșiile mănăstirii Râncăciov, județul Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 203-210 română
ȘERBAN, Constantin (autor) Ecoul european al morții lui Mihai Viteazul Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 211-217 română
VERGATTI, Radu (autor) Evoluție și involuție în istoria marilor orașe argeșene din secolul al XVII-lea Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 219-223 română
NEAGOE, Claudiu (autor) Noi aspecte referitoare la "Zborul de la Sfîntul Ilie" din Câmpulung-Muscel (sec. XVII-XVIII) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 225-229 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) Despre bisericile de lemn din Vlădeștii de Jos, com. Vlădești, jud. Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 231-233 română
MASCHIO, Romeo (autor) Tezaurul monetar descoperit la Deagu, com. Recea, jud. Argeș (sec. XVIII-XIX) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 235-242 română
DUMITRESCU, Ionel (autor) Aprovizionarea armatelor otomane Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 243-253 română
NOVAC, Vasile (autor) Preocupări pentru așezarea caselor la linie în deceniul al IV-lea al secolului al XIX -lea în judeșul Argeș în lumina unor documente inedite Istorie Modernă şi Contemporană 255-301 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) Două diplome acordate de domnitorul Alexandru Dimitrie Ghika lui Ion C. Brătianu Istorie Modernă şi Contemporană 303-306 română
CHISTOL, Dragoș (autor) Ideile lui Ion C. Brătianu privitoare la dezvoltarea social-economică a României, exprimate în anii opoziției parlamentare (1871-1876) Istorie Modernă şi Contemporană 307-312 română
BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) Despre prizonierii Primului Război Mondial - activitatea Serviciului Statistic din Ministerul de Război Istorie Modernă şi Contemporană 313-335 română
BOȚOGHINĂ, Cristina (autor), BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) Propagandă și educație națională în taberele legiunii române din Italia 1918-1920 Istorie Modernă şi Contemporană 337-344 română
DOBRINESCU, Valeriu (autor) Ion I. Brătianu și misiunea lui George Clerk la București (11-29 septembrie 1919). Noi considerații Istorie Modernă şi Contemporană 345-348 română
FLORESCU, Vintilă (autor) Particularitățile războiului civil din Spania (1936-1939) în viziunea unor documente militare românești inedite Istorie Modernă şi Contemporană 349-356 română
CIOFLAN, Teodor (autor) Gheorghe Tătărescu - ambasador la Paris Istorie Modernă şi Contemporană 357-371 română
TUDOR, Vasile (autor) Vintilă V. Brătianu pe frontul antisovietic Istorie Modernă şi Contemporană 373-377 română
TUDOR, Vasile (autor) Sosirea misiunii militare aeronautice germane în Romania Istorie Modernă şi Contemporană 379-386 română
PETRESCU, Nicolae (autor) Hidroaviația română în cel de-Al II-lea Război Mondial. Campania din Est (Partea II-a) Istorie Modernă şi Contemporană 387-396 română
ORJANU, Mihaela (autor), SPÎNU, Alin (autor) Probleme de ordine publică în Argeș și Muscel Istorie Modernă şi Contemporană 397-403 română
GHERGHINA, Narcis (autor) Viața cotidiană în urbea Pitești în timpul bombardamentelor americane 1943-1944 Istorie Modernă şi Contemporană 405-417 română
CHISTOL, Aurelian (autor) Considerații asupra moralului armatei și al populației în contextul "grevei regale" (august 1945-ianuarie 1946) Istorie Modernă şi Contemporană 419-427 română
MARTIN, Victor (autor) Revoluționali iugoslavi antititoiști din România Istorie Modernă şi Contemporană 429-440 română
NOVAC, Vasile (autor) Sentința Nr. 1 din 12 februarie 1962 a Tribunalului Militar de Regiune București - în deplasare în garnizoana Pitești Istorie Modernă şi Contemporană 441-447 română
DRĂGHICI, Andreea (autor), TABACU, Andreea (autor) Evoluția istorică a Uniunii Monetare Europene Istorie Modernă şi Contemporană 449-451 română
OPRESCU, Carmen (autor) Funcțiunea de apărare și rolul ei în evoluția orașului Câmpulung istoria culturii, personalităţi 453-460 română
MULȚESCU, Alexandru (autor), MULȚESCU, Maria (autor) Câmpulung-Muscel. Cronică istoria culturii, personalităţi 461-475 română
DICU, Paul (autor) Ziaristul piteștean Ioan G. Valentineanu (1834-1898) și evenimentele istorice din anii 1848-1900 istoria culturii, personalităţi 477-485 română
NOVAC, Vasile (autor), ROTARU, Elena (autor) Discursuri rostite la moartea lui C.A. Rosetti istoria culturii, personalităţi 487-490 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) Despre școlile particulare din Pitești și din fostul județ Argeș în prima jumătate a secolului al XIX-lea istoria culturii, personalităţi 491-497 română
DICU, Paul (autor) I.L. Caragiale rezizor școlar la Pitești pentru circumscripșia Argeș -Vîlcea (1882-1883) 498-505 română
CÎRSTEA, Remus (autor), DOBRINESCU, Valeriu (autor) Vintilă I. Brătianu și implicațiile internaționale ale Legii Minelor 507-512 română
ROTARU, Elena (autor) Un portret neterminat al lui Liviu Rebreanu, în colecția de la Valea Mare 513-516 română
UNGUREANU, Octavian (autor) Millan - visătorul de pe dealul Sîn Nicoară 517-521 română
PALLY, Filofteia (autor) Considerații privind statutul femeii în societățile tradiționale 523-532 română
COJOCARU, Florentina (autor) Memoriile profesorului Nae Dumitrescu 533-538 română
GEORGESCU, George (autor) Obiceiuri și datini tradiționale din comuna Șuici, județul Argeș 539-544 română
TAMAȘ, Corneliu (autor) Un culegător de folclor argeșan, Nicolae (Nicu) Georgescu 545-547 română
ROBEA, Mihail (autor) Ion I. Popescu - Preocupări etnologice 549-555 română
LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Sîmbra oilor, o instituție originală de metrologie 557-562 română
DINA, Teodor (autor) Evoluția școlii din Piscani, județul Argeș, în perioada 1865-1940 563-576 română
TUDOR, Sevastian (autor) Învățămîntul în fostele județe Argeș și Muscel în perioada 1892-1914 577-604 română
BĂDESCU PLETEA, Gabriel (autor) Cărți bisericești din colecția Muzeului Județean Argeș 605-607 română
POPA, Petre (autor) Istoriagrafie romană în secolele regalității și republicii 609-618 română
TABACU, Andreea (autor) Despre istoria unui important instrument juridic Cambia 619-624 română
VOINESCU, Silvestru (autor) Autori și cărți argeșene, 2002 625-628 română
ROTARU, Elena (autor) Eugen Martin (1922-2002) 629-631 română
RĂDULESCU, Toma (autor) Preotul militar general (rezervă) Gheorghe I. Barbu (1903-1976) 633-642 română
PINTILIE, Dan (autor) Societatea petrolieră "Concordia" 1907-1948 643-647 română
CĂRĂMIZARU, Viorel (autor) Instrucțiuni referitoare las recepționarea și repartiția materialelor ruse, aflate în Romania, în timpul primul război mondial 649-651 română
NICOLESCU, Andrei (autor) Contribuții franceze la crearea industriei aeronautice românești. Utinele I.A.R. 653-656 română