Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BELDIMAN, Corneliu Contribuții la studiul pescuitului în epoca pietrei pe teritoriul României: cârlige de undiță epipaleolitice din materii dure animale Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 7-17 română
PĂTRAȘCU, Ion Așezările culturii Gumelnița din bazinul Vedei și Telormanului (Partea I) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 19-29 română
MĂNDESCU, Dragoș Cercetări arheologice pe Valea Dâîmbovnicului I. Șantietul arheologic Ziduri, comuna Mozăceni, jud. Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 31-38 română
BĂRBULESCU, Constantin Augustus O nouă descoperire aparținînd culturii Coțofeni în nord-vestul Munteniei la Cotmeana (Argeș) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 43-47 română
NANIA, Ion Necropola hallstatiană de la Tițești Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 49-52 română
MĂNDESCU, Dragoș Fibule de tip hibrid pe teritoriul României și Republicii Moldova Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 53-56 română
CROITORU, Costin Contribuții la istoria relațiilor politice dintre Imperiul Roman și geto-daci (Expediția lui tib. Plautinus Silvanus aelianus) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 57-68 română
PETOLESCU, Constantin Ala Flavia în Dacia Inferior Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 69-73 română
GROSU, Aurelia, PREDA, Constantin Date noi cu privire la localizarea castrului roman Rusidava Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 75-81 română
HORTOPAN, Dumitru, MARINOIU, Vasile Unitățile militare ce au staționat în castrele romane de la Bumbești Jiu Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 83-88 română
DRAGOTĂ, Gheorghe Castrele romane de pe linia Oltului făgărășan Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 89-95 română
BONDOC, Dorel Semne pe fațadele laterale ale unor altare romane din Oltenia Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 97-103 română
NEGRU, Mircea Considerații privind cultura Militari-Chilia în Vestul Munteniei Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 105-115 română
BICA, Ion Cinstirea Sfântului Gheorghe pe teritoriul României în lumina documentelor arheologice, epigrafice, sigilografice și literare (secolele IV-XIII) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 117-121 română
GAVA, Radu, HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului faunistic găsit în două gropi din perimetrul necropolei de incinerație de la Păuleasa (sec. IX) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 123-129 română
BICA, Ion Informații cuprinse în izvoarele bizantine referitoare la situația teritoriilor românești nord-dunărene în ultima treime a secolului al X-lea Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 131-135 română
CONSTANTINESCU, Nicolae Nicolae Alexandru Voievod -Iachint de Vicina sau despre rosturile argeșene ale momentului istoric 1359 Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 137-146 română
GEORGESCU, George Pictorul D. Norocea despre grafitul cu anul morții Marelui Basarab de la Curtea de Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 147-149 română
NANIA, Ion Localizarea și datarea luptelor de la Rovine și de "la locul numit Argeș" Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 151-181 română
CRISTOCEA, Spiridon, MASCHIO, Romeo Cercetările arheologice de la ctitoria boierilor din Cepari, județul Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 183-194 română
NEAGOE, Claudiu "Uniuni dinastice" și proiecte matrimoniale între țările române în a două jumătate a veacului al XVI-lea Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 195-202 română
PĂDURARU, Marius Moșiile mănăstirii Râncăciov, județul Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 203-210 română
ȘERBAN, Constantin Ecoul european al morții lui Mihai Viteazul Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 211-217 română
VERGATTI, Radu Evoluție și involuție în istoria marilor orașe argeșene din secolul al XVII-lea Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 219-223 română
NEAGOE, Claudiu Noi aspecte referitoare la "Zborul de la Sfîntul Ilie" din Câmpulung-Muscel (sec. XVII-XVIII) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 225-229 română
CRISTOCEA, Spiridon Despre bisericile de lemn din Vlădeștii de Jos, com. Vlădești, jud. Argeș Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 231-233 română
MASCHIO, Romeo Tezaurul monetar descoperit la Deagu, com. Recea, jud. Argeș (sec. XVIII-XIX) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 235-242 română
DUMITRESCU, Ionel Aprovizionarea armatelor otomane Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 243-253 română
NOVAC, Vasile Preocupări pentru așezarea caselor la linie în deceniul al IV-lea al secolului al XIX -lea în judeșul Argeș în lumina unor documente inedite Istorie Modernă şi Contemporană 255-301 română
CRISTOCEA, Spiridon Două diplome acordate de domnitorul Alexandru Dimitrie Ghika lui Ion C. Brătianu Istorie Modernă şi Contemporană 303-306 română
CHISTOL, Dragoș Ideile lui Ion C. Brătianu privitoare la dezvoltarea social-economică a României, exprimate în anii opoziției parlamentare (1871-1876) Istorie Modernă şi Contemporană 307-312 română
BOȚOGHINĂ, Iulian Despre prizonierii Primului Război Mondial - activitatea Serviciului Statistic din Ministerul de Război Istorie Modernă şi Contemporană 313-335 română
BOȚOGHINĂ, Cristina, BOȚOGHINĂ, Iulian Propagandă și educație națională în taberele legiunii române din Italia 1918-1920 Istorie Modernă şi Contemporană 337-344 română
DOBRINESCU, Valeriu Ion I. Brătianu și misiunea lui George Clerk la București (11-29 septembrie 1919). Noi considerații Istorie Modernă şi Contemporană 345-348 română
FLORESCU, Vintilă Particularitățile războiului civil din Spania (1936-1939) în viziunea unor documente militare românești inedite Istorie Modernă şi Contemporană 349-356 română
CIOFLAN, Teodor Gheorghe Tătărescu - ambasador la Paris Istorie Modernă şi Contemporană 357-371 română
TUDOR, Vasile Vintilă V. Brătianu pe frontul antisovietic Istorie Modernă şi Contemporană 373-377 română
TUDOR, Vasile Sosirea misiunii militare aeronautice germane în Romania Istorie Modernă şi Contemporană 379-386 română
PETRESCU, Nicolae Hidroaviația română în cel de-Al II-lea Război Mondial. Campania din Est (Partea II-a) Istorie Modernă şi Contemporană 387-396 română
ORJANU, Mihaela, SPÎNU, Alin Probleme de ordine publică în Argeș și Muscel Istorie Modernă şi Contemporană 397-403 română
GHERGHINA, Narcis Viața cotidiană în urbea Pitești în timpul bombardamentelor americane 1943-1944 Istorie Modernă şi Contemporană 405-417 română
CHISTOL, Aurelian Considerații asupra moralului armatei și al populației în contextul "grevei regale" (august 1945-ianuarie 1946) Istorie Modernă şi Contemporană 419-427 română
MARTIN, Victor Revoluționali iugoslavi antititoiști din România Istorie Modernă şi Contemporană 429-440 română
NOVAC, Vasile Sentința Nr. 1 din 12 februarie 1962 a Tribunalului Militar de Regiune București - în deplasare în garnizoana Pitești Istorie Modernă şi Contemporană 441-447 română
DRĂGHICI, Andreea, TABACU, Andreea Evoluția istorică a Uniunii Monetare Europene Istorie Modernă şi Contemporană 449-451 română
OPRESCU, Carmen Funcțiunea de apărare și rolul ei în evoluția orașului Câmpulung istoria culturii, personalităţi 453-460 română
MULȚESCU, Alexandru, MULȚESCU, Maria Câmpulung-Muscel. Cronică istoria culturii, personalităţi 461-475 română
DICU, Paul Ziaristul piteștean Ioan G. Valentineanu (1834-1898) și evenimentele istorice din anii 1848-1900 istoria culturii, personalităţi 477-485 română
NOVAC, Vasile, ROTARU, Elena Discursuri rostite la moartea lui C.A. Rosetti istoria culturii, personalităţi 487-490 română
CRISTOCEA, Spiridon Despre școlile particulare din Pitești și din fostul județ Argeș în prima jumătate a secolului al XIX-lea istoria culturii, personalităţi 491-497 română
DICU, Paul I.L. Caragiale rezizor școlar la Pitești pentru circumscripșia Argeș -Vîlcea (1882-1883) 498-505 română
CÎRSTEA, Remus, DOBRINESCU, Valeriu Vintilă I. Brătianu și implicațiile internaționale ale Legii Minelor 507-512 română
ROTARU, Elena Un portret neterminat al lui Liviu Rebreanu, în colecția de la Valea Mare 513-516 română
UNGUREANU, Octavian Millan - visătorul de pe dealul Sîn Nicoară 517-521 română
PALLY, Filofteia Considerații privind statutul femeii în societățile tradiționale 523-532 română
COJOCARU, Florentina Memoriile profesorului Nae Dumitrescu 533-538 română
GEORGESCU, George Obiceiuri și datini tradiționale din comuna Șuici, județul Argeș 539-544 română
TAMAȘ, Corneliu Un culegător de folclor argeșan, Nicolae (Nicu) Georgescu 545-547 română
ROBEA, Mihail Ion I. Popescu - Preocupări etnologice 549-555 română
LEONĂCHESCU, Nicolae Sîmbra oilor, o institușie originală de metrologie 557-562 română
DINA, Teodor Evoluția școlii din Piscani, județul Argeș, în perioada 1865-1940 563-576 română
TUDOR, Sevastian Învățămîntul în fostele județe Argeș și Muscel în perioada 1892-1914 577-604 română
BĂDESCU PLETEA, Gabriel Cărți bisericești din colecția Muzeului Județean Argeș 605-607 română
POPA, Petre Istoriagrafie romană în secolele regalității și republicii 609-618 română
TABACU, Andreea Despre istoria unui important instrument juridic Cambia 619-624 română
VOINESCU, Silvestru Autori și cărți argeșene, 2002 625-628 română
ROTARU, Elena Eugen Martin (1922-2002) 629-631 română
RĂDULESCU, Toma Preotul militar general (rezervă) Gheorghe I. Barbu (1903-1976) 633-642 română
PINTILIE, Dan Societatea petrolieră "Concordia" 1907-1948 643-647 română
CĂRĂMIZARU, Viorel Instrucțiuni referitoare las recepționarea și repartiția materialelor ruse, aflate în Romania, în timpul primul război mondial 649-651 română
NICOLESCU, Andrei Contribuții franceze la crearea industriei aeronautice românești. Utinele I.A.R. 653-656 română