Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XII, 1994, Recenzii și discuții arheologice (I), de Petre Diaconu


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Abrevieri 8 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Prefață 9 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Realități arheologice și considerații istorice. O lucrare despre culturile materiale de la Dunărea de Jos în sec. VII- X 9-17 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Despre datarea circumvalației și a bisericii treflate de la Niculițel 19-32 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Două așezări românești de la răscrucea dintre sec. XII și XIII la Bucov (jud. Prahova)? Maria Comșa, CULTURA MATERIALĂ VECHE ROMÂNEASCĂ (AȘEZĂRILE DIN SECOLELE VIII - X DE LA BUCOV - PLOIEȘTI), București, 1978, 182 p., Editura Academiei Republicii Socialiste România 33-41 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavodă 43-52 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Despre Sacidava și stratigrafia ei 53-59 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Despre unele probleme arheologice ale cetății de la Adamclisi Alexandru Barnea, Ion Barnea, Ioana Bogdan Cătăniciu, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Gheorghe Papuc, TROPAEUM TRAIANI, I, Cetatea, 258 p., Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1979. 61-70 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Artă creștină sau mărturii creștine? Barnea I., ARTA CREȘTINĂ ÎN ROMÂNIA, vol. I (secolele III - VI), București, 1979, 280 p., 118 pl. și vol. II (secolele VII - XIII), București, 1981, 238 p., 102 pl. 71-80 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Despre istoria Dobrogei în Evul Mediu timpuriu (DOBRUDZA. ETUDES ETHNO - CULTURELLES. Sofia, 1978, 238 p.) 81-106 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Despre problemele arheologice ale cetății Iatrus 107-120 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Problemele necropolelor de la Dunărea de Jos din sec. VI-IX în viziunea lui Uwe Fiedler 121-135 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Casă domnească sau grajd domnesc? 137-154 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Din nou despre căldările de lut 155-168 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Despre o carte de artă preistorică cu multe probleme 169-171 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Iarăși despre arta rupestră în România 183-200 română