Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XX, 2003, Neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos, cu privire specială asupra centrului Munteniei, de Marian Neagu


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-10 română, engleză
articol de periodic Dr., MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Prefață 11 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Cuvânt înainte 13-14 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Capitolul I - Istoricul cercetărilor. Cadrul geografic și elemente de ecologie preistorică 15-30 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Capitolul II - Comunitățile Dudești-Cernica din centrul și sud-estul Câmpiei Române 31-47 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Capitolul III - Comunitățile Bolintineanu în Câmpia Dunării 48-72 română
articol de periodic BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , RADU, Valentin (autor) Paleoeconomia animalieră a comunităților Bolintineanu 73-86 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Capitolul IV - Comunitățile Boian-Giulești din Valea Dunării 87-111 română
articol de periodic NICULESCU, Gheorghe (autor) Rezultate analize XRD – încrustația ceramică cultura Boian-Giulești 111-112 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Capitolul V - Viața spirituală a comunităților Dudești-Cernica, Bolintineanu, Boian-Giulești 113-140 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Capitolul VI - Periodizarea internă, cronologia relativă și cronologia absolută. Concluzii 141-165 română, engleză
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Some aspects of internal division into periods and relative and absolute chronology of the Middle Neolithic communities developed at the Lower Danube 154-165 engleză
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Bibliografie generală 166-173 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Lista ilustrațiilor 174-177 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Planșe 179-258 română
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Abrevieri 259 română