Argesis - Studii și Comunicări, XII, 2003, seria istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic FRÎNCULEASA, Alin (autor) Rit și ritual în neo-eneoliticul de pe teritoriul României Arheologie, istorie antică şi medie 7-38 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Ion (autor) Așezările culturii Gumelnița din bazinul Vedei și Teleormanului (partea a II-a) Arheologie, istorie antică şi medie 39-53 română
articol de periodic IONESCU, Gion (autor) , LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Unelte de piatră neolitice aflate în bazinul râului Vâlsan, la Stroești-Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 55-58 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Sfârșitul epocii pietrei și începutul epocii metalelor în zona Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 59-72 română
articol de periodic NANIA, Ion (autor) Descoperiti arheologice pe vatra Piteștilor Arheologie, istorie antică şi medie 73-87 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Radu (autor) Inscripția de pe inelul de aur de la Ezerovo Arheologie, istorie antică şi medie 89-99 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Câteva piese arheologice inedite descoperite în vechile săpături din așezarea getică de la Cetățeni Arheologie, istorie antică şi medie 101-105 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) "Troianul" în unele surse românești relative la spațiul argeșean Arheologie, istorie antică şi medie 107-113 română
articol de periodic DICU, Paul (autor) Segment necunoscut de drum roman între Acidava (Enoșești) - Statina-Arcești, în sectorul mediu al Limes Alutanus Arheologie, istorie antică şi medie 115-120 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Arheologia văii Bratiei (verstigii din preistorie până în epoca romană) Arheologie, istorie antică şi medie 121-130 română
articol de periodic BICA, Ion (autor) Sigiliografia bizantină în România Arheologie, istorie antică şi medie 131-136 română
articol de periodic BICA, Ion (autor) Cinstirea Maicii Domnului pe teritoriul României în lumina documentelor arheologice, sigiliografice și epigrafice (secolele X-XIII) Arheologie, istorie antică şi medie 137-144 română
articol de periodic CÎRSTOIU, Constantin (autor) Toponimia în ajutorul istoriei. Nucșoara 478 ani Arheologie, istorie antică şi medie 145-149 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Câmpulungul în timpul confruntărilor antiotomane din anii 1426-1427 Arheologie, istorie antică şi medie 151-153 română
articol de periodic REZACHEVICI, Constantin (autor) Mihai Viteazul și "Dacia" lui Sigismund Báthory de la 1595 Arheologie, istorie antică şi medie 155-163 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) , CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) Săpăturile de salvare la Curtea de Argeș (1983-1984) Arheologie, istorie antică şi medie 165-176 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Completări în problematica fostei Curți Domnești din Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 177-187 română
articol de periodic PĂDURARU, Marius (autor) 495 de ani de la moartea lui Radu cel Mare, domnul Țării Românești (1495-1508) Arheologie, istorie antică şi medie 189-201 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Cele mai vechi relatări despre gușații din Argeș și Muscel Arheologie, istorie antică şi medie 203-206 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) Cercetările arheologice de la biserica curții lui Mareș Băjescu de la Băjești, județul Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 207-217 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Manifestările și efectele epidemiilor din Țara Românească în secolul al XVII-lea Arheologie, istorie antică şi medie 219-224 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) O genealogie a unor familii boierești argeșene oglindită într-un document din secolul al XVIII-lea Arheologie, istorie antică şi medie 225-231 română
articol de periodic MASCHIO, Romeo (autor) Tezaurul monetar descoperit la Costești, județul Argeș (secolele XVIII-XIX). Necesitatea înființării sistemului monetar național Arheologie, istorie antică şi medie 233-239 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) O catagrafie a Câmpulungului din anul 1832 Istorie Modernă şi Contemporană 241-244 română
articol de periodic DINA, Teodor (autor) Situația economică și socială a locuitorilor din Piscani, oglindită în catagrafia din anul 1838 Istorie Modernă şi Contemporană 245-255 română
articol de periodic PĂDURARU, Marius (autor) Satul Bârla - reflectat în catagrafia Țării Românești de la 1838 Istorie Modernă şi Contemporană 257-281 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Câteva documente inedite privind activitatea Spitalului Județean din Pitești în anul 1852 Istorie Modernă şi Contemporană 283-287 română
articol de periodic DEJAN, Octavian (autor) Atribuțiile protopopilor în Biserica Ortodoxă Română, lista cronologică a protopopilor de Pitești în ultimii 170 de ani și câteva figuri reprezentative de protopopi Istorie Modernă şi Contemporană 289-297 română
articol de periodic ORJANU, Mihaela (autor) , SPÎNU, Alin (autor) Din istoria Regimentului 4 Dorobanți (Argeș) Istorie Modernă şi Contemporană 299-303 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Istorici români și străini despre activitatea Marinei Militare Române în Primul Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 305-312 română
articol de periodic CHISTOL, Ana-Laura (autor) , CHISTOL, Dragoș (autor) Aspecte negative ale vieții cotidiene argeșene în timpul ocupației germane din Primul Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 313-316 română
articol de periodic BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) , FLOREA, Petrișor (autor) Chestiunea prizonierilor de război: interpelări în Parlamentul României în 1920 Istorie Modernă şi Contemporană 317-330 română
articol de periodic CHISTOL, Aurelian (autor) Însemnări privind rolul militarilor în alegerile din 1933 Istorie Modernă şi Contemporană 331-348 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Societatea "Concordia", 1940-1945 Istorie Modernă şi Contemporană 349-354 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionel (autor) 22 iunie 1941. Avea de ce să se teamă Stalin? Istorie Modernă şi Contemporană 355-359 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Documente militare române și germane privitoare la aportul României la campania din est în primele luni de război Istorie Modernă şi Contemporană 361-387 română
articol de periodic TUDOR, Vasile (autor) Un avion românesc expus în S.U.A. Istorie Modernă şi Contemporană 389-393 română
articol de periodic CRĂCIUN, Mircea (autor) "Relicve" din perioada dictaturii comuniste în județul Argeș Istorie Modernă şi Contemporană 395-399 română
articol de periodic TAMAȘ, Veronica (autor) Știri despre continuarea procesului de învățământ în orașul Pitești până la înfințarea școlii naționale în 1833 Istoria învăţământului 401-403 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Despre școlile publice sătești din fostul județ Argeș între anii 1838 și 1848 Istoria învăţământului 405-427 română
articol de periodic DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) Școala Țitești, județul Argeș, file de istorie. Perioada 1838-1864 Istoria învăţământului 429-433 română
articol de periodic ROTARU, Elena (autor) Preocupări muzeografice europene la sfârșitul Primului Război Mondial Muzeografie 435-438 română
articol de periodic ICHIM, Eugen (autor) Participarea armatei române la al Doilea Război Mondial reflectată în colecțiile Muzeului Militar Național Muzeografie 439-442 română
articol de periodic TUDOSE, Nicoleta (autor) Restaurarea unui steag, vechi de 75 de ani, al Ateneului Popular "Ionescu-Gion" Muzeografie 443-445 română
articol de periodic BĂNESCU PLETEA, Gabriel (autor) Biodegradatori și biodeteriorări la cartea veche Muzeografie 447-449 română
articol de periodic PALLY, Filofteia (autor) Orașul tradițional și orașul viitorului în opera lui Arnold Tonynbee istoria culturii, personalităţi 451-458 română
articol de periodic UNGUREANU, Octavian (autor) B.P. Hașdeu și începuturile filosofiei istoriei în România istoria culturii, personalităţi 459-464 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) , ROTARU, Elena (autor) Presa română la moartea lui C.A. Rosetti istoria culturii, personalităţi 465-471 română
articol de periodic DICU, Paul (autor) Din biografiile scriitorilor și publiciștilor Ecaterina I. Raicoviceanu (Fulmem), Alexandru I. Uacobescu (Carol I. Mechelbek) Miltiade D. Ioanid, Constantin A. Rosetti, Ioan I. Catina istoria culturii, personalităţi 473-484 română
articol de periodic COJOCARU, Florentina (autor) Însemnări manuscrise pe cărți din biblioteca Muzeului Județean Argeș istoria culturii, personalităţi 485-491 română
articol de periodic MOISESCU, Nicolae (autor) George Stephănescu, ctitorul școlii muzicale lirice românești istoria culturii, personalităţi 493-497 română
articol de periodic DEJAN, Constantin (autor) , DEJAN, Octavian (autor) Fapte necunoscute din umbra Primului Război Mondial și eroul lor, un mare prieten al României istoria culturii, personalităţi 499-503 română
articol de periodic TUDOR, Vasile (autor) Unul dintre aviatorii Marii Uniri 507-513 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Credință și conștiință 515-526 română
articol de periodic TAMAȘ, Corneliu (autor) Un fiu al Argeșului, preotul Vasile Bălănescu 527-529 română
articol de periodic SMARANDA, Aurică (autor) Nicolae G. Krupensky, un numismat uitat 531-532 română
articol de periodic LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Aspecte din viața și activitatea unui om de cultură, Gheorghe N. Stroian din Stroești - Argeș 533-549 română
articol de periodic CÎRSTEA, Remus (autor) Între datorie și vremuri - cîteva note privind biografia lui Vintilă I. Brăteanu 551-558 română
articol de periodic CIOFLAN, Teodor (autor) Gheorghe Tătărescu - prim-ministru al României (1939-1940) 559-570 română
articol de periodic POPA, Petre (autor) Patriarhul Miron Cristea între amvon și sigiliul guvernamental 571-579 română
articol de periodic ROBEA, Mihail (autor) Etnologi argeșeni omiși din dicționare 581-586 română
articol de periodic VOINESCU, Silvestru (autor) Un strălucit muscelean, profesor Dan Simionescu membru de onoare al Academiei Române 587-591 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor animaliere descoperite în așezarea de la Radovane {datată către sfîrșitul mileniului Ip. Chr.) 593-601 română
articol de periodic NICOLESCU, Gheorghe (autor) Misiunea militară franceză condusă de generalul Berthelot și românii. Percepții reciproce 603-619 română
articol de periodic NICOLESCU, Andrei (autor) Relații militare romano-franceze în anii '30 ai secolului trecut. Colaborarea româno-franceză în domeniul informațiilor militare 621- română
articol de periodic IONESCU, Ion (autor) Conacul de la Ștefănești al slugerul Mușat 625-632 română
articol de periodic MULȚESCU, Alexandru (autor) , MULȚESCU, Maria (autor) Sfinți martiri daco-romani din secolul IV la Dunărea de Jos 633-634 română