Acta Musei Napocensis: ActaMN, I, 1964


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) Acta Musei Napocensis - Cuvânt înainte V-VI română
articol de periodic Cuprins VII-VIII română
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) Insurecția armată din august 1944 - Cotitură istorică în viața poporului român 1-35 română
articol de periodic FERENCZI, Geza (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) Săpăturile de salvare de la Doboșeni Studii 39-66 română
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Contribuții la cunoașterea așezării întâlnite în epoca hallstattiană de la Someșul Rece Studii 67-77 română
articol de periodic CRIȘAN, Eva (autor) Un craniu trepanat din necropola scitică de la Cristești Studii 79-86 română
articol de periodic CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Morminte inedite din sec. III e.n. în Transilvania Studii 87-109 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) Addenda la "Așezările dacice din Munții Orăștiei" Studii 111-124 română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) Relațiile dintre daci și romani până la expediția lui Marcus Vinicius Studii 125-136 română
articol de periodic BODOR, Andrei (autor) Contribuții la problema cuceririi Daciei Studii 137-162 română
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) O diplomă militară din Dacia Poroliossensis. Știri noi despre organizarea Daciei romane Studii 163-180 română
articol de periodic RUSSU, Ion (autor) Materiale epigrafice din estul Daciei Studii 181-195 română
articol de periodic MITROFAN, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea orașului Napoca Studii 197-214 română
articol de periodic WINKLER, Iudita (autor) Despre circulația monetară la Porolissum Studii 215-223 română
articol de periodic BIELZ, I. (autor) Castelul de la Buia Studii 225-236 română
articol de periodic BUNDA, Magdalena (autor) Contribuții la istoria destrămării breslelor din Cluj Studii 237-254 română
articol de periodic TOTH-GASPAR, M. (autor) Condițiile de muncă și de viață ale minerilor din Valea Jiului și luptele greviste până la sfârșitul sec. XIX. Studii 255-285 română
articol de periodic FODOR, L. (autor) Acțiuni de luptă ale muncitorilor ceferiști din Cluj în ianuarie-februarie 1933 Studii 287-304 română
articol de periodic CRIȘAN ION, Horațiu (autor) , MACREA, Mihail (autor) Două decenii de cercetări arheologice și studii de istorie veche la Cluj (1944-1964) Referate şi comunicări 307-365 română
articol de periodic VLASSA, Nicolae (autor) Materiale neolitice de la Tikos (R.P. Ungaria) în Muzeul de Istorie din Cluj Referate şi comunicări 367-375 română
articol de periodic KOVACS, Iosif (autor) Apariția primelor mașini agricole perfecționate în Transilvania Referate şi comunicări 377-385 română
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) În legătură cu "torna, torna, fratre" Note şi discuţii 384-488 română
articol de periodic PAP, Francisc (autor) Regulamentul provizoriu din 1857 pentru servitorii agricoli Referate şi comunicări 387-396 română
articol de periodic VAJDA, Ludovic (autor) Începuturile dezvoltării mineritului de cărbuni în Transilvania Referate şi comunicări 397-419 română
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) Revoluția populară din țara noastră - necesitate obiectivă Referate şi comunicări 421-440 română
articol de periodic HĂGAN, T. (autor) Contribuția sindicatelor revoluționare conduse de P.C.R. în sprijinul antihitlerist Referate şi comunicări 441-459 română
articol de periodic VLASSA, Nicolae (autor) În legătură cu neoliticul timpuriu de la Dârțu-Ceahlău Note şi discuţii 463-464 română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) Un pasaj din Scholia Bernensia despre daci Note şi discuţii 465-467 română
articol de periodic KOVACS, C. (autor) , ȚINTEA, H. (autor) Compoziția chimică a unor monede de argint din antichitate Note şi discuţii 469-472 română
articol de periodic ȚEPOSU-DAVID, L. (autor) Teracote reprezentând pe Venus Note şi discuţii 473-476 română
articol de periodic RUSSU, I. (autor) Note epigrafice. Seria VII Note şi discuţii 477-481 română