Acta Musei Napocensis: ActaMN, II, 1965


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins V-VIII română
articol de periodic PASCU, Ștefan (autor) Concepția istorică a lui Nicolae Iorga 1-16 română
articol de periodic VLASSA, Nicolae (autor) Cercetări arheologice în regiunile Mureș-Autonomă Maghiară și Cluj Studii şi Materiale 19-38 română
articol de periodic CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Săpături și sondaje în valea mijlocie a Mureșului Studii şi Materiale 39-76 română
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Cimitirul scitic de la Ciumbrud (Partea I) Studii şi Materiale 77-105 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) Coson sau Cotiso? Studii şi Materiale 107-110 română
articol de periodic CHIDIOȘAN, N. (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) Tezaurul de monede dace de la Almaș Studii şi Materiale 111-118 română
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) Sarmizegetusa dacică în timpul stăpânirii romane Studii şi Materiale 119-133 română
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) Diploma militară de la Tibiscum Studii şi Materiale 135-139 română
articol de periodic MACREA, Mihail (autor) Cercetări privind epoca romană în Transilvania de la început până în zilele noastre Studii şi Materiale 141-160 română
articol de periodic FLOCA, Octavian (autor) Villa rustica și necropola daco-romană de la Cinciș Studii şi Materiale 163-193 română
articol de periodic MILEA, Z. (autor) , POP, Constantin (autor) Monumente sculpturale din Dacia romană în legătură cu cultul lui Liber Pater Studii şi Materiale 195-208 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Castrul roman de la Călugăreni (r. Tg. Mureș) Studii şi Materiale 209-214 română
articol de periodic WINKLER, Iudita (autor) Circulația monetară la Apulum Studii şi Materiale 215-256 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) , ZRINYI, A. (autor) Tezaurul de monede romane imperiale de la Cristești pe Mureș Studii şi Materiale 257-268 română
articol de periodic MOLNAR, I. (autor) , WINKLER, Iudita (autor) Tezaurul de monede romane de la Sălașuri Studii şi Materiale 269-294 română
articol de periodic RUSSU, Ion (autor) Obârșia împăratului Constantinus I Studii şi Materiale 295-305 română
articol de periodic EDROIU, N. (autor) , GYULAI, Paul (autor) Evoluția plugului în țările române în epoca feudală Studii şi Materiale 307-344 română
articol de periodic DAN, Mihail (autor) Din istoria iobăgimii române transilvănene. Iobagi români în Polonia în sec. XVI Studii şi Materiale 345-364 română
articol de periodic MARICA, V. (autor) Cănile istoriate ale argintarului Sebastian Hann Studii şi Materiale 365-402 română
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) Situația și lupta calfelor din Cluj în a doua jumătate a sec. XVII și prima jumătate a sec. XIX Studii şi Materiale 403-434 română
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) , ROȘCA, M. (autor) Contribuții la problema premizelor sociale ale mișcărilor revoluționare de la 1848 pe teritoriul țării noastre Studii şi Materiale 435-463 română
articol de periodic KOVACS, Iosif (autor) Despre activitatea așa-numitelor "judecătorii urbariale" Studii şi Materiale 465-478 română
articol de periodic EGYED, A. (autor) Marea industrie a morăritului în Transilvania în a doua jumatate a sec XIX și începutul sec. XX Studii şi Materiale 479-496 română
articol de periodic VAJDA, Ludovic (autor) Dezvoltarea extracției minereului de fier și a siderurgiei din Transilvania (1848-1867) Studii şi Materiale 497-522 română
articol de periodic GLODARIU, Eugenia (autor) Din lupta maselor muncitoare clujene în preajma Primului Război Mondial Studii şi Materiale 523-543 română
articol de periodic JORDAKY, L. (autor) Documente privind greva generală din 1920 în orașul și regiunea Cluj Studii şi Materiale 545-564 română
articol de periodic BODEA, Gheorghe (autor) Acțiunile revoluționare ale minerilor de la Aghireș (Șorecani) din anii 1929-1932 Studii şi Materiale 565-580 română
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) Tactica PCR pentru închegarea unui larg front democratic în perioada 23 August 1944 - 6 Martie 1945 Studii şi Materiale 581-608 română
articol de periodic HĂGAN, T. (autor) Lupta sindicatelor sub conducerea PCR pentru îmbunătățirea condițiilor materiale ale oamenilor muncii (6 Martie 1945-30 Decembrie 1947) Studii şi Materiale 609-634 română
articol de periodic ALEXA, I. (autor) , FERENCZI, Istvan (autor) , ȘTEIU, N. (autor) Sondaje arheologice la Huedin - "Bolic" Note şi discuţii 637-643 română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) Descoperiri monetare antice în Transilvania Note şi discuţii 645-647 română
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) Coniuratus Dacus... Note şi discuţii 649-650 română
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) Tabula Imperii Romani. Drobeta-Romula-Sucidava Note şi discuţii 651-653 română
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) E Malva la Cioroiul Nou? Note şi discuţii 654-655 română
articol de periodic MITROFAN, Ioan (autor) Descoperiri arheologice în Cluj și împrejurimi Note şi discuţii 657-666 română
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) Un altar votiv roman în Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 667-668 română
articol de periodic VLASSA, Nicolae (autor) Sabia feudală timpurie de la Ernei Note şi discuţii 669-671 română
articol de periodic GOLDENBERG, S. (autor) Despre vama (vigesima) Sibiului în secolul al XVI-lea Note şi discuţii 673-677 română
articol de periodic BUNTA, Margareta (autor) Un tipar de sigiliu din sec. XVI Note şi discuţii 679-683 română
articol de periodic GYULAI, Paul (autor) Un inventar iobăgesc din anul 1676 Note şi discuţii 685-694 română
articol de periodic SURDU, B. (autor) Știri noi despre Visarion Serai Note şi discuţii 695-700 română
articol de periodic BODEA, Gheorghe (autor) Date noi despre activitatea utecistului Filimon Sârbu Note şi discuţii 701-706 română
articol de periodic BUNTA, Petru (autor) , GLODARIU, Eugenia (autor) Din colecția de manifeste și afișe a Muzeului de Istorie Cluj Note şi discuţii 707-719 română
articol de periodic PROTOPOTESCU, George (autor) Unele aspecte ale muncii științifice în muzeele de istorie Note şi discuţii 721-726 română
articol de periodic PAP, Francisc (autor) Din activitatea Muzeului de Istorie Cluj (1963-1965) Note şi discuţii 727-737 română
articol de periodic Lista prescurtărilor 739-741 română