Argesis - Studii și Comunicări, XIII, 2004, seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-10 română, engleză
articol de periodic AFRÎNCULEASA, Alin (autor) Un vas zoomorf descoperit la Colceag (județul Prahova) Arheologie, istorie antică şi medie 11-25 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Ion (autor) Depozitul de celturi de la Pietroșani (jud. Teleorman) Arheologie, istorie antică şi medie 27-31 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Materiale arheologice de la începutul celei de-a doua epoci a fierului descoperite la Ipotești "La Conac", județul Olt Arheologie, istorie antică şi medie 33-37 română
articol de periodic MATEI, Sebastian (autor) Geții de pe Valea Râmnicului. Așezarea de la Oratia, comuna Podgoria, județul Buzău Arheologie, istorie antică şi medie 39-50 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Ion (autor) , STOICA, Stan (autor) Tezaurul de denari romani republicani de la Plopi (com. Drăcșenei, jud. Teleorman) Arheologie, istorie antică şi medie 51-58 română
articol de periodic SPÎNU, Daniel (autor) Considerații privind teoria "monopolului" regal dacic și circulația matalelor prețioase în Dacia Preromană Arheologie, istorie antică şi medie 59-97 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al unui material faunistic din așezarea La Tène de la Cetățeni (jud. Argeș) Arheologie, istorie antică şi medie 99-105 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Arheologia Văii Râului Doamnei. Vestigii din preistorie până în epoca romană Arheologie, istorie antică şi medie 107-122 română
articol de periodic MATEI-POPESCU, Florian (autor) Participarea trupelor auxiliare din Moesia Inferior la războaiele dacice Arheologie, istorie antică şi medie 123-129 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Preliminariile organizării provinciei Dacia Inferior Arheologie, istorie antică şi medie 131-135 română
articol de periodic STĂNESCU, Alexandru (autor) The Ius Hereditatium in the Latin Inscriptions of the Roman Dacia Arheologie, istorie antică şi medie 137-165 engleză
articol de periodic REZACHEVICI, Constantin (autor) Caracterul bătăliei din 1330 între Basarab și Carol Robert: Țărani neînarmați sau cavaleri de tip apusean? Arheologie, istorie antică şi medie 167-175 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Fiction chronologique - Destin historiographique: Rovine, le 17 mai 1395 (I) Arheologie, istorie antică şi medie 177-194 franceză
articol de periodic LUCA, Cristian (autor) Un protagonist al vieții politice și economice din țările române în primele decenii ale secolului al XVII-lea: Constantin Battista Vevelli Arheologie, istorie antică şi medie 195-202 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Evoluția demografică a orașului Câmpulung-Muscel (secolele XIV-XVIII) Arheologie, istorie antică şi medie 203-211 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Organizarea administrativă și militară a județului Muscel în veacul al XVIII-lea Arheologie, istorie antică şi medie 213-221 română
articol de periodic GEORGESCU, George (autor) Biserica Sfântul Nicolae din Șuici, județul Argeș, monument istoric de arhitectură din secolul al XVIII-lea Arheologie, istorie antică şi medie 223-227 română
articol de periodic DINA, Teodor (autor) Biserica Sfântul Nicolae din Piscani, județul Argeș. Controverse și realități privind istoricul acestui monument din secolul al XVIII-lea Arheologie, istorie antică şi medie 229-243 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Disputa dintre boierii Balotă și Brătianu pentru stăpînirea Moșiei Cacaleți din satul Șuici, județul Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 245-248 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Corbii Muscelului - Repere etnoculturale Arheologie, istorie antică şi medie 249-265 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Boierul român Alexandru Sturza și Sfânta Alianță Arheologie, istorie antică şi medie 267-270 română
articol de periodic MULȚESCU, Alexandru (autor) , MULȚESCU, Maria (autor) Culele din Argeș și Muscel Arheologie, istorie antică şi medie 271-299 română
articol de periodic PĂDURARU, Marius (autor) Urlueni, un sat din județul istoric Teleorman, după catagrafia Țării Românești de la 1838 Istorie Modernă şi Contemporană 301-322 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MĂNDESCU, Carmen (autor) Prima monografie a Piteștiului Istorie Modernă şi Contemporană 323-340 română
articol de periodic POPA, Petre (autor) Acțiuni prezidențiale în perioada 1853-1868 de la Franklin Pierce la Andrew Johnson Istorie Modernă şi Contemporană 341-357 română
articol de periodic SMARANDA, Aurică (autor) Argeșenii la expoziția generală română, București, 1906 Istorie Modernă şi Contemporană 359-362 română
articol de periodic DEJAN, Octavian (autor) Acțiunile comitetului pentru ridicarea monumentului lui I.C. Brătianu Istorie Modernă şi Contemporană 363-371 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Catagrafia întocmită de boierul argeșean Alecu Balotă în urma răscoalei din 1907 cu referire și la Spiru Haret Istorie Modernă şi Contemporană 373-379 română
articol de periodic DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) Vechi însemnări pe cărți bisericești Istorie Modernă şi Contemporană 381-394 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Parcul Trivale Istorie Modernă şi Contemporană 395-422 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionel (autor) Impactul calamităților naturale asupra populației rurale a județului Argeș Istorie Modernă şi Contemporană 423-429 română
articol de periodic CHISTOL, Dragoș (autor) Aspecte ale propagandei bolșevice în România la sfârșitul Primului Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 431-435 română
articol de periodic NICOLAE, Nineta (autor) , ȚUCĂ, Cornel (autor) Repatrierea de către "misiunea militară română in Serbia" a "legiunii de Voluntari Transilvăneni și Bucovineni (1920) Istorie Modernă şi Contemporană 437-450 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Marina română în sistemul de apărare a graniței de est (1918-1921) Istorie Modernă şi Contemporană 451-466 română
articol de periodic CHEFANI-PĂTRAȘCU, Steluța (autor) Particularități ale reformei agrare din 1921 în Teleorman Istorie Modernă şi Contemporană 467-483 română
articol de periodic CARP, Cornel (autor) , MANEA, Vasilica (autor) Activitatea Comisiei Militare Române din Franța (1919-1924) Istorie Modernă şi Contemporană 485-491 română
articol de periodic CÎRSTEA, Remus (autor) Vintilă I.C. Brătianu și premizele modificării legislației asupra resurselor naturale (1895-1924) Istorie Modernă şi Contemporană 493-499 română
articol de periodic SPÎNU, Alexandru (autor) Militari din unitățile Diviziei a 3-a Infanterie suspecți de activități subversive (1932) Istorie Modernă şi Contemporană 501-504 română
articol de periodic CHISTOL, Aurelian (autor) Ecouri ale demisiei generalului Ion Antonescu din fruntea Marelui Stat Major (decembrie 1934) 505-512 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Personalul Societății Petroliere "Concordia" (activitate, salarizare, revendicări) 513-523 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Paul (autor) , MOTREANU, Valentin (autor) Septembrie-Decembrie 1940, luni de teroare pentru biserica românească din Transilvania 525-529 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Societatea "Concordia" și bombardamentul de la 1 august 1943 ("Duminica Neagră") 531-534 română
articol de periodic BANU, Florian (autor) Cîteva considerații privind longevitatea grupului de rezistență armată Arsenescu-Arnăuțoiu (1949-1958) 535-543 română
articol de periodic ȚĂRANU, Liviu (autor) Aspecte ale rezistenței anticomuniste din Argeș 545-560 română
articol de periodic TUDOR, Vasile (autor) Despre începutul construcției uzinei de la Colibași 545-560 română
articol de periodic COJOCARU, Florentina (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) Mărturii despre azilul "Elena Doamna" în colecțiile Muzeului Județean Argeș 565-573 română
articol de periodic ROTARU, Elena (autor) Din corespondența lui Liviu Rebreanu - recent intrată în patrimoniul casei memoriale de la Valea Mare 575-580 română
articol de periodic ROTARU, Elena (autor) Modalități de etalare a patrimoniului în sălile de istorie modernă din Muzeul Județean Argeș 581-585 română
articol de periodic PLETEA, Gabriel (autor) Hîrtia - la 1900 de ani de atestare (105-2005) 587-590 română
articol de periodic OPRESCU, Carmen (autor) Funcțiunile administrative și rolul lor în evoluția orașului Cîmpulung-Muscel 591-603 română
articol de periodic DEJAN, Octavian (autor) Organizarea de cămine culturale și școli țărănești în satele argeșene, în timpul celui deal doilea război mondial 605-612 română
articol de periodic STANCU, Ioan (autor) Rugăciunea în marile religii. Elemente de fenomenologia religiei 613-625 română
articol de periodic ROTARU, Elena (autor) "1876", un an cu conotații aparte în viața lui Mihai Eminescu 627-633 română
articol de periodic UNGUREANU, Octavian (autor) Un clasic al artei românești: Pictorul Costin Petrescu (1872-1954) 635-642 română
articol de periodic DICU, Paul (autor) Din biografia mareșalului Ioan Antonescu (1882-1946) Relațiile familiale cu Dobrianii și Antoneștii din Pitești. Cîteva momente din viața sa 643-665 română
articol de periodic TUDOR, Vasile (autor) Petre Macavei - Un renumit aviator și tehnician piteștean 667-674 română
articol de periodic ROBEA, Mihail (autor) Etnologi argeșeni omiși din dicționare II 675-679 română
articol de periodic ROBEA, Mihail (autor) Nicolae Ghebeș - Folcloristul 681-689 română
articol de periodic ARGEȘEL-CHIONCEL, Anca (autor) , POPESCU-ARGEȘEL, Ion (autor) Morfostructura și cadrul geomorfologic al așezărilor din Valea Rîului Doamnei 691-707 română
articol de periodic POPESCU ARGEȘEL, Radu (autor) , POPESCU-ARGEȘEL, Ion (autor) Morfostructura așezărilor din Piemontul Cîndești și cadrul lor geomorfologic 709-733 română