Argesis - Studii și Comunicări, XIII, 2004, seria Istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 3-10 română, engleză
AFRÎNCULEASA, Alin (autor) Un vas zoomorf descoperit la Colceag (județul Prahova) Arheologie, istorie antică şi medie 11-25 română
PĂTRAȘCU, Ion (autor) Depozitul de celturi de la Pietroșani (jud. Teleorman) Arheologie, istorie antică şi medie 27-31 română
MĂNDESCU, Dragoș (autor) Materiale arheologice de la începutul celei de-a doua epoci a fierului descoperite la Ipotești "La Conac", județul Olt Arheologie, istorie antică şi medie 33-37 română
MATEI, Sebastian (autor) Geții de pe Valea Râmnicului. Așezarea de la Oratia, comuna Podgoria, județul Buzău Arheologie, istorie antică şi medie 39-50 română
PĂTRAȘCU, Ion (autor), STOICA, Stan (autor) Tezaurul de denari romani republicani de la Plopi (com. Drăcșenei, jud. Teleorman) Arheologie, istorie antică şi medie 51-58 română
SPÎNU, Daniel (autor) Considerații privind teoria "monopolului" regal dacic și circulația matalelor prețioase în Dacia Preromană Arheologie, istorie antică şi medie 59-97 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al unui material faunistic din așezarea La Tène de la Cetățeni (jud. Argeș) Arheologie, istorie antică şi medie 99-105 română
MĂNDESCU, Dragoș (autor) Arheologia Văii Râului Doamnei. Vestigii din preistorie până în epoca romană Arheologie, istorie antică şi medie 107-122 română
MATEI-POPESCU, Florian (autor) Participarea trupelor auxiliare din Moesia Inferior la războaiele dacice Arheologie, istorie antică şi medie 123-129 română
PETOLESCU, Constantin (autor) Preliminariile organizării provinciei Dacia Inferior Arheologie, istorie antică şi medie 131-135 română
STĂNESCU, Alexandru (autor) The Ius Hereditatium in the Latin Inscriptions of the Roman Dacia Arheologie, istorie antică şi medie 137-165 engleză
REZACHEVICI, Constantin (autor) Caracterul bătăliei din 1330 între Basarab și Carol Robert: Țărani neînarmați sau cavaleri de tip apusean? Arheologie, istorie antică şi medie 167-175 română
CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Fiction chronologique - Destin historiographique: Rovine, le 17 mai 1395 (I) Arheologie, istorie antică şi medie 177-194 franceză
LUCA, Cristian (autor) Un protagonist al vieții politice și economice din țările române în primele decenii ale secolului al XVII-lea: Constantin Battista Vevelli Arheologie, istorie antică şi medie 195-202 română
NEAGOE, Claudiu (autor) Evoluția demografică a orașului Câmpulung-Muscel (secolele XIV-XVIII) Arheologie, istorie antică şi medie 203-211 română
NEAGOE, Claudiu (autor) Organizarea administrativă și militară a județului Muscel în veacul al XVIII-lea Arheologie, istorie antică şi medie 213-221 română
GEORGESCU, George (autor) Biserica Sfântul Nicolae din Șuici, județul Argeș, monument istoric de arhitectură din secolul al XVIII-lea Arheologie, istorie antică şi medie 223-227 română
DINA, Teodor (autor) Biserica Sfântul Nicolae din Piscani, județul Argeș. Controverse și realități privind istoricul acestui monument din secolul al XVIII-lea Arheologie, istorie antică şi medie 229-243 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) Disputa dintre boierii Balotă și Brătianu pentru stăpînirea Moșiei Cacaleți din satul Șuici, județul Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 245-248 română
CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Corbii Muscelului - Repere etnoculturale Arheologie, istorie antică şi medie 249-265 română
VERGATTI, Radu (autor) Boierul român Alexandru Sturza și Sfânta Alianță Arheologie, istorie antică şi medie 267-270 română
MULȚESCU, Alexandru (autor), MULȚESCU, Maria (autor) Culele din Argeș și Muscel Arheologie, istorie antică şi medie 271-299 română
PĂDURARU, Marius (autor) Urlueni, un sat din județul istoric Teleorman, după catagrafia Țării Românești de la 1838 Istorie Modernă şi Contemporană 301-322 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor), MĂNDESCU, Carmen (autor) Prima monografie a Piteștiului Istorie Modernă şi Contemporană 323-340 română
POPA, Petre (autor) Acțiuni prezidențiale în perioada 1853-1868 de la Franklin Pierce la Andrew Johnson Istorie Modernă şi Contemporană 341-357 română
SMARANDA, Aurică (autor) Argeșenii la expoziția generală română, București, 1906 Istorie Modernă şi Contemporană 359-362 română
DEJAN, Octavian (autor) Acțiunile comitetului pentru ridicarea monumentului lui I.C. Brătianu Istorie Modernă şi Contemporană 363-371 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) Catagrafia întocmită de boierul argeșean Alecu Balotă în urma răscoalei din 1907 cu referire și la Spiru Haret Istorie Modernă şi Contemporană 373-379 română
DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) Vechi însemnări pe cărți bisericești Istorie Modernă şi Contemporană 381-394 română
NOVAC, Vasile (autor) Parcul Trivale Istorie Modernă şi Contemporană 395-422 română
DUMITRESCU, Ionel (autor) Impactul calamităților naturale asupra populației rurale a județului Argeș Istorie Modernă şi Contemporană 423-429 română
CHISTOL, Dragoș (autor) Aspecte ale propagandei bolșevice în România la sfârșitul Primului Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 431-435 română
NICOLAE, Nineta (autor), ȚUCĂ, Cornel (autor) Repatrierea de către "misiunea militară română in Serbia" a "legiunii de Voluntari Transilvăneni și Bucovineni (1920) Istorie Modernă şi Contemporană 437-450 română
PETRESCU, Nicolae (autor) Marina română în sistemul de apărare a graniței de est (1918-1921) Istorie Modernă şi Contemporană 451-466 română
CHEFANI-PĂTRAȘCU, Steluța (autor) Particularități ale reformei agrare din 1921 în Teleorman Istorie Modernă şi Contemporană 467-483 română
CARP, Cornel (autor), MANEA, Vasilica (autor) Activitatea Comisiei Militare Române din Franța (1919-1924) Istorie Modernă şi Contemporană 485-491 română
CÎRSTEA, Remus (autor) Vintilă I.C. Brătianu și premizele modificării legislației asupra resurselor naturale (1895-1924) Istorie Modernă şi Contemporană 493-499 română
SPÎNU, Alexandru (autor) Militari din unitățile Diviziei a 3-a Infanterie suspecți de activități subversive (1932) Istorie Modernă şi Contemporană 501-504 română
CHISTOL, Aurelian (autor) Ecouri ale demisiei generalului Ion Antonescu din fruntea Marelui Stat Major (decembrie 1934) 505-512 română
PINTILIE, Dan (autor) Personalul Societății Petroliere "Concordia" (activitate, salarizare, revendicări) 513-523 română
CONSTANTINESCU, Paul (autor), MOTREANU, Valentin (autor) Septembrie-Decembrie 1940, luni de teroare pentru biserica românească din Transilvania 525-529 română
PINTILIE, Dan (autor) Societatea "Concordia" și bombardamentul de la 1 august 1943 ("Duminica Neagră") 531-534 română
BANU, Florian (autor) Cîteva considerații privind longevitatea grupului de rezistență armată Arsenescu-Arnăuțoiu (1949-1958) 535-543 română
ȚĂRANU, Liviu (autor) Aspecte ale rezistenței anticomuniste din Argeș 545-560 română
TUDOR, Vasile (autor) Despre începutul construcției uzinei de la Colibași 545-560 română
COJOCARU, Florentina (autor), MASCHIO, Romeo (autor) Mărturii despre azilul "Elena Doamna" în colecțiile Muzeului Județean Argeș 565-573 română
ROTARU, Elena (autor) Din corespondența lui Liviu Rebreanu - recent intrată în patrimoniul casei memoriale de la Valea Mare 575-580 română
ROTARU, Elena (autor) Modalități de etalare a patrimoniului în sălile de istorie modernă din Muzeul Județean Argeș 581-585 română
PLETEA, Gabriel (autor) Hîrtia - la 1900 de ani de atestare (105-2005) 587-590 română
OPRESCU, Carmen (autor) Funcțiunile administrative și rolul lor în evoluția orașului Cîmpulung-Muscel 591-603 română
DEJAN, Octavian (autor) Organizarea de cămine culturale și școli țărănești în satele argeșene, în timpul celui deal doilea război mondial 605-612 română
STANCU, Ioan (autor) Rugăciunea în marile religii. Elemente de fenomenologia religiei 613-625 română
ROTARU, Elena (autor) "1876", un an cu conotații aparte în viața lui Mihai Eminescu 627-633 română
UNGUREANU, Octavian (autor) Un clasic al artei românești: Pictorul Costin Petrescu (1872-1954) 635-642 română
DICU, Paul (autor) Din biografia mareșalului Ioan Antonescu (1882-1946) Relațiile familiale cu Dobrianii și Antoneștii din Pitești. Cîteva momente din viața sa 643-665 română
TUDOR, Vasile (autor) Petre Macavei - Un renumit aviator și tehnician piteștean 667-674 română
ROBEA, Mihail (autor) Etnologi argeșeni omiși din dicționare II 675-679 română
ROBEA, Mihail (autor) Nicolae Ghebeș - Folcloristul 681-689 română
ARGEȘEL-CHIONCEL, Anca (autor), POPESCU-ARGEȘEL, Ion (autor) Morfostructura și cadrul geomorfologic al așezărilor din Valea Rîului Doamnei 691-707 română
POPESCU ARGEȘEL, Radu (autor), POPESCU-ARGEȘEL, Ion (autor) Morfostructura așezărilor din Piemontul Cîndești și cadrul lor geomorfologic 709-733 română