Acta Musei Napocensis: ActaMN, XX, 1983


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins III-IX română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Principalele probleme ale culturii Tiszapolgar în România Studii 3-32 română
articol de periodic PROTOPOPESCU, George (autor) Împlinirea Marelui Ideal: Alba Iulia, 1 Decembrie 1918 XI-XX română
articol de periodic VASILIEV, Valentin (autor) Probleme ale cronologiei Hallstattului în Transilvania Studii 33-57 română
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) Cetatea de la Căpîlna în sistemul defensiv al statului dac Studii 59-66 română
articol de periodic BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Die klientel-revolkerung in Muntzenien (I-3 Jh. U.Z.) Studii 67-84 germană
articol de periodic DIACONESCU, Alexandru (autor) , ISAC, Dan (autor) , OPREANU, Coriolan (autor) Principia castrului de la Gilău Studii 85-101 română
articol de periodic PISO, Ioan (autor) Epigraphica (XIV) - Inscripții din Apulum Studii 103-111 română
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) , PETICĂ, Mihai (autor) Cercetări de topografie arheologică în județul Mureș (partea II-a) Studii 113-129 română
articol de periodic JAMBOR, Petre (autor) , MATEI, Ștefan (autor) Noi cercetări arheologice la complexul medieval timpuriu de la Cluj-Mănăștur Studii 131-146 română
articol de periodic POP IOAN, Aurel (autor) Despre existența voievozilor și a instituției voievodale în Țara Hațegului pînă în veacul al XV-lea Studii 147-154 română
articol de periodic RUSU, Adrian Andrei (autor) Un formular al cancelarului regale, din epoca lui Iancu de Hunedoara, pentru nobilii români din Transilvania Studii 155-171 română
articol de periodic VAJDA, Ludovic (autor) Din istoricul minei Bălan Studii 173-186 română
articol de periodic CORDOȘ, Nicolae (autor) Din istoricul elaborării și tipăririi "Replicii" Studii 187-212 română
articol de periodic KAKUCS, Lajos (autor) Învățămîntul agricol din Banat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Studii 213-230 română
articol de periodic GLODARIU, Eugenia (autor) Unele considerații privind mișcarea feministă din Transilvania (a doua jumătate a sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea) Studii 231-240 română
articol de periodic LEICU, Ioan (autor) C. Dobrogeanu-Gherea - teoretician și strateg marxist al social-democrației române Studii 241-256 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Participarea studenților bucureșteni la mișcarea memorandistă Studii 257-272 română
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) Contribuții la problema recrutării de voluntari dintre românii transilvăneni ajunși prizonieri în Rusia în primul război mondial Studii 273-292 română
articol de periodic BATHORY, Ludovic (autor) Muncitorii din întreprinderile societății "Titan-Nădrag-Călan" în lupta pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940) Studii 293-311 română
articol de periodic BODEA, Gheorghe (autor) Date despre Uniunea Tineretului Muncitor din Ardeal și Banat (1921-1923) Studii 313-334 română
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Apărarea învățămîntului în limba română, obiectiv al rezistenței antihortisne în Nord-Vestul Transilvaniei (1 IX 1940 - 25 X 1944) Studii 335-356 română
articol de periodic KALMAR, Zoia (autor) Descoperiri neolitice la Țaga Studii 359-370 română
articol de periodic IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Inventarul sanctuarului A de la Sarmizegetusa Regia Studii 371-382 română
articol de periodic MOGA, Vasile (autor) Sur la religion groco-romaine, telle qu'elle se reflete dans la sculpture d'Apulum Studii 383-390 franceză
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) Elemente de echipament militar descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) Studii 391-396 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Mercurius de la Gherla Studii 397-404 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) , PETROVSUKI, Maria (autor) , PETROVSZKI, Richard (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice (II) (1976-1979) Studii 405-432 română
articol de periodic COCIȘ, Sorin (autor) , NEMEȘ, Emil (autor) Fibule romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii 433-449 română
articol de periodic PETCULESCU, Liviu (autor) Prinzătoare de teacă romane din Dacia Studii 451-466 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Bronzuri figurate romane în Muzeul de Istorie al Transilvaniei Studii 467-484 română
articol de periodic BĂLĂNESCU, Dana (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) Tezaurul monetar de la Răcășdia (III) Studii 485-488 română
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) Necropola de înhumație de sec. VIII-IX e.n. de la Timișoara - Podul Modoș Studii 489-498 română
articol de periodic JAMBOR, Petre (autor) Cîteva observații privind cercetarea arheologică a așezărilor rurale din Transilvania din perioada feudalismului timpuriu Studii 499-507 română
articol de periodic UZUM, Ilie (autor) Un tezaur de podoabe medievale descoperit la Macoviște (comuna Ciuchici, județul Caraș-Severin) Studii 509-520 română
articol de periodic GYULAI, Paul (autor) , PALKO, Attila (autor) , PAP, Francisc (autor) Atelier de falsuri monetare în Cetatea Lita Studii 521-525 română
articol de periodic MÂNDRESCU, Gheorghe (autor) Roșca Grigorie, contribuții privind participarea sa la realizarea programului de construcții din epoca domniilor lui Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu Studii 527-530 română
articol de periodic PAP, Francisc (autor) Obiecte de uz casnic și personal în importul clujean (prima jumătate a sec. XVII) Studii 531-536 română
articol de periodic POP, Viorica (autor) Breasla tîmplarilor din Cluj în secolul al XVII-lea (Partea II) Studii 537-540 română
articol de periodic DORNER, Anton (autor) Epidemia de ciumă în Scaunul Orăștie în prima jumătate a secolului al XVIII-lea Studii 541-550 română
articol de periodic ACHIM, Valeriu (autor) Reflectarea conștiinței naționale a românilor în presa din nord-vestul țării (1848-1918) Studii 551-459 română
articol de periodic BOTEZAN, Ioana (autor) , DANI, Ioan (autor) Documente privind întărirea lergăturilor culturale dintre românii transilvăneni și bucovineni în anii absolutismului restaurat Studii 561-574 română
articol de periodic BORUGĂ, Elena (autor) Legăturile asociației "Astra" cu Banatul în perioada 1861-1895 Studii 575-584 română
articol de periodic POPA, I. (autor) , ZABERCA, Vasile (autor) Despre începuturile fanfarei muncitorești din Anina Studii 585-492 română
articol de periodic GROZA, Liviu (autor) Mărturii documentare privind colaborarea dintre Gheorghe Bariuțiu și generalul Mihail Trapșa Studii 593-598 română
articol de periodic PROTOPOPESCU, George (autor) Importanța istorică a creării Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România acum 90 de ani Studii 599-606 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Manifestările românilor bihoreni din anul 1905 - expresie a revirimentului luptei lor pentru drepturi și libertate națională Studii 607-615 română
articol de periodic CIUPEA, Ioan (autor) Țara Făgărașului în timpul campaniei armatei române în Transilvania, august - septembrie 1916 Studii 615-638 română
articol de periodic IANCU, Gheorghe (autor) Contribuții la istoricul asigurărilor muncitorești din Romania (1918-1920) Studii 639-646 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) , COMȘA, Daniela (autor) Senatul Național Român din Ardeal (I) Studii 647-662 română
articol de periodic ȘTEIU, Nicolae (autor) Frămîntări țărănești oglindite în publicațiile "Huedinul" și "Revista Glasul Moților" (1925-1927) Studii 663-668 română
articol de periodic ARDOS ANNA, Maria (autor) , BUNTA, Petru (autor) Procese antifasciste din 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publică (aspecte din presa vremii) Studii 669-694 română
articol de periodic IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Din activitatea progresistă, democrată, antifascistă a femeilor universitare în perioada interbelică, prezența activă a universiarelor clujene Studii 695-700 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) C. Daicoviciu, bursier la Roma Studii 701-704 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) Un manuscris inedit al lui Constantin Daicoviciu Studii 705-708 română
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) Încercări de înfințare a unui muzeu local la Odorheiu Secuiesc Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 711-723 română
articol de periodic ARDOS ANNA, Maria (autor) , MIREL, Maria (autor) Preocupări ale Muzeului Ardelean pentru conservarea și restaurarea bunurilor muzeale Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 725-734 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Dezbateri pe marginea unei legi a muzeelor (1931-1943) Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 735-742 română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Cercetarea științifică în muzeu Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 743-750 română
articol de periodic SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Aspecte ale eficienței turismului axat pe valorificarea monumentelor istorice Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 751-754 română
articol de periodic HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Din colecțiile Muzeului de Istorie al Transilvaniei - donația Torma Karoly - Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 755-762 română
articol de periodic PORUMB, Marius (autor) Vechi inscripții românești din Transilvania Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 763-770 română
articol de periodic ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (V) Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 771-782 română
articol de periodic ANDEA, Avram (autor) , ANDEA, Susana (autor) Date despre cartea românească veche din Maramureș Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 783-802 română
articol de periodic RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Tipărituri timișorene I. (1762-1830). Contribuții la bibliografia națională veche Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 803-814 română
articol de periodic FURDUI, Titus (autor) Două tipărituri în limba germană despre evenimentele din 1784-1785 din Transilvania Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 815-821 română
articol de periodic TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Xilogravurile lui Claicu de la Blaj (1751-1752) Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 823-842 română
articol de periodic JUDE, Maria Magdalena (autor) Sigilii stești din Comitatul Cluj (sec. XIX) Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 843-847 română
articol de periodic ARDOS, Alexandru (autor) Un vechi instrument de calcul Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 849-852 română
articol de periodic IGNA, Aurelia (autor) Investigațiile biologice în serviciul cercetării arheologice (IV) Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 853-857 română
articol de periodic TRÎNCĂ, Georgeta (autor) Analiza faunistică a materialului din așezarea Coțofeni de la Bocșa - "Colțan" (județul Caraș-Severin) Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 859-866 română
articol de periodic PETRUȘAN, Augustin (autor) Restaurarea și conservarea unei teci de sabie celtică de la Apahida (județul Cluj) Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 867-872 română
articol de periodic CĂDARIU, Florica (autor) , CĂDARIU, Ștefan (autor) Curățirea podoabelor de argint din tezaurul de la Macoviște (județul Caraș-Severin) Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 873-880 română
articol de periodic IGNA, Aurelia (autor) , STĂNESCU, Elena (autor) , TAMAȘ, Raland (autor) Invluența unor produse chimice asupra insectelor implicate în deteriorarea textilelor de muzeu Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 881-887 română
articol de periodic DAICOVICIU, Hadrian (autor) Eugen Cizek, Niron Fayard, (Paris, 1982), 474 p. RECENZII 893-893 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Francois Wible, Forum Claudii Vallensium. La ville romaine de Martigny (Martigny), Fondation Pro Octoduro, Société Suissc de Préhistoire et d'Archéologie, 1981, 40 p. RECENZII 895-896 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Gerold Walser, Römische Inschriften in der der Schweiz, Bern, Verlag Paul Haupt; I. Teil: Westschweiz, 1979, 257 p.; II. Teil: Nord West- und Nordschweiz, 1980, 295 p.; lll. Teil: Wallis, Tessin, Graubünden, Meilensteine aus der ganzen Schweiz, 1980, 200 p. RECENZII 897-898 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Felipe Arias Vilas, Patrick Le Roux, Alain Tranoy, Inscriptions romaines de la province de Lugo, Paris, Diffusion de Boccard, 1979, 158 p. + XXXIII pl. (Publications du Centre Pierre Paris, 3). RECENZII 899-901 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Câteva observații și note critice cu specială privire la partea istorică a monografiei Etnogeneza românilor de I. I. Russu RECENZII 903-916 română
articol de periodic WOLF, Rudolf (autor) Binder Pál, Közös múltunk. Románok, magyarok, nemetek es delszlavok feudalizmus kori falusi es varosi egyuttesrol (Trecutul nostru comun. Despre conviețuirea rurală și urbană a românilor, maghiarilor, germanilor și slavilor de sud în feudalism). Kriterion Konyvkiado, București, 1982, 396 p. RECENZII 917-919 română
articol de periodic WOLF, Rudolf (autor) Petru Bunta, Gabriel Bethlen (1613-1629), Editura Militară, București, 1981, 247 p., 8 fig. RECENZII 920-921 română
articol de periodic DORNER, Anton (autor) Retyi Peter naploja. Eloszoval es magyarazo jegyzetekkel közzéteszi MARlA URSUȚIU. Kriterion Konyvkiado, Bukarest, 1983, 140 p. RECENZII 923-924 română
articol de periodic MÂNDRESCU, Gheorghe (autor) Corina Popa, Biserici sală gotice din nordul Transilvaniei, în Parrini de veche artă românească, București, 1981, 82 p. + 4 planșe cu planuri, profile de console și ogive și tipuri de portaluri. RECENZII 925-926 română
articol de periodic PORUMB, Marius (autor) Anca Pop-Bratu, Pictura murală maramureșeană. Meșteri zugravi și interferențe stilistice, Editura Meridiane, București, 1982, 135 p. + 93 fotografii alb-negru și color, 31 desene în text, 1 hartă. RECENZII 927-928 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Mihai D. Drecin, Banca „Albina" din Sibiu. Instituție națională a românilor transilvăneni (1871-1918), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982, 234 p. + 4 pl. și fig. RECENZII 929-930 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Teodor Pavel, Mișcarea românilor pentru unitate națională și diplomația Puterilor Centrale (1894-1914). Editura Facla, Timișoara, 1982, 306 p. RECENZII 930-932 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Adam Magda, A Kisantant (1920-1938). Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 1981, 266 p. RECENZII 932-935 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Al VIII-lea Congres internațional de Epigrafie greacă și latină RECENZII 937-939 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Bogdan Soultov (1930-1982) - necrolog RECENZII 941-941 română
articol de periodic Abrevieri 945-947 română