Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXII-XXIII, 1986, seria 1985-1886


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins III-VIII română
articol de periodic DUMITRESCU, Hortensia (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice de la Tăualaș-Deva (II) Studii 3-40 română
articol de periodic Acta Musei Napocensis - Editorial IX-XV română
articol de periodic EL SUSI, Geogeta (autor) Analiza materialelor faunistice provenite din așezările Starcevo-Criș de la Gornea - Locurile Lungi și Moldova Veche - Rit (județul Caraș-Severin) Studii 41-50 română
articol de periodic STOICOVICI, Eugen (autor) Celcedoniile de la Gornea-Sichevița, jud. Caraș-Severin Studii 51-58 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , TAKACS, M. (autor) , VLASSA, N. (autor) Morminte tumulare din Banat și Transilvania din perioada eneolitică târzie Studii 59-78 română
articol de periodic VASILIEV, Valentin (autor) Descoperiri arheologice cu semnificație cultică în așezarea din prima epocă a fierului de la Teleac (jud. Alba) Studii 79-90 română
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) Cariere și exploatarea pietrei în Dacia preromană Studii 91-103 română
articol de periodic STĂNESCU, Florin (autor) Considerații privitoare la posibile semnificații astronomice ale altarului de la Sarmizegetusa Regia Studii 105-146 română
articol de periodic OPREANU, Coriolan (autor) Despre structurile subterane ale arenei amfiteatrului de la Sarmizegetusa Studii 147-159 română
articol de periodic DIACONESCU, Alexandru (autor) , PISO, Ioan (autor) Forurile din Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii 161-183 română
articol de periodic BODOR, Andrei (autor) Contribuții la istoria orașului Napoca și a monumentelor sale sculpturale în piatră Studii 185-199 română
articol de periodic BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Ceramica dacică din Castellum de la Rucăr Studii 201-211 română
articol de periodic FERENCZI, Istvan (autor) , URSUȚ, Dorin (autor) Cercetări de topografie arheologică privind drumul roman imperial Napoca-Porolisum (tronsonul Baciu-Șandru, jud. Cluj) Studii 213-222 română
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) Contribuții arheologice la cunoașterea așezărilor rurale românești, databile în secolele VIII-IX, din sud-vestul României Studii 223-238 română
articol de periodic POP IOAN, Aurel (autor) Un cnezat maramureșan în veacurile XIV-XV: câteva observații privind caracterul și specificul stăpânirii cneziale Studii 239-249 română
articol de periodic RUSU, Adrian Andrei (autor) Impactul personlității în societatea romaneasca a Hațegului din secolul al XV-lea: Iancu de Hunedoara Studii 251-359 română
articol de periodic DRĂGAN, Ioan (autor) Un căpitan român pe frontul antiotoman: Ladislau Ficior de Ciula (?-1492) Studii 261-266 română
articol de periodic SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Castelele și curiile renașterii în Transilvania Studii 267-277 română
articol de periodic GARDA, Dezideriu (autor) Aspecte ale structurii sociale a unor localități de pe valea superioară a Mureșului în secolul al XVIII-lea Studii 279-286 română
articol de periodic GLODARIU, Eugenia (autor) Considerații privind implicare Astrei în mișcarea național-politică a românilor din Transilvania Studii 287-294 română
articol de periodic VAJDA, Ludovic (autor) Industria minieră și metalurgică din Transilvania în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea (I) Studii 295-312 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) , COMȘA, Daniela (autor) Senatul Național Român din Ardeal (III) Studii 313-319 română
articol de periodic NISTOR IOAN, Silviu (autor) Acțiunile elevilor și profesorilor școlii de conductorii tehnici din Cluj pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu și includerea absolvenților în corpul tehnic (1920-1939) Studii 321-330 română
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Contribuții, adeziuni clujene interbelice la dezideratul național al apărării frontierei de vest a României (III) Studii 331-339 română
articol de periodic BODEA, Gheorghe (autor) Aspecte ale teroarei horthysto-hitleriste în nord-vestul Transilvaniei. Holocaustul evreiesc din anul 1944 Studii 341-367 română
articol de periodic LEICU, Ioan (autor) Aspecte privitoare la continuitatea procesului revoluționar românesc Studii 369-281 română
articol de periodic JUNGBERT, Bela (autor) Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (IV) Note şi discuţii 385-400 română
articol de periodic KALMAR, Zoia (autor) Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei (II) Note şi discuţii 401-410 română
articol de periodic BULBUC, Aurel (autor) Noi descoperiri și cercetări arheologice de suprafață în hotarul comunei Iclod (II) Note şi discuţii 411-430 română
articol de periodic JALOBEANU, Mihai (autor) , MORARIU, Vasile (autor) Prospectarea magnetică a tumulilor Note şi discuţii 431-438 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) , ROGOZEA, Petru (autor) Necropola dacică de la Iaz Note şi discuţii 439-451 română
articol de periodic IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Inventarul sanctuarului mic rotund de la Sarmisegetusa Regia Note şi discuţii 453-457 română
articol de periodic DIACONESCU, Alexandru (autor) Notă asupra terminologiei latine privind părțile componente ale clădirii comandamentului castrelor auxiliare Note şi discuţii 459-467 română
articol de periodic ALICU, Dorin (autor) , PAKI, Adela (autor) O inscripție „inedită” din amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 469-480 română
articol de periodic BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai (autor) Considerații privind unele materiale tegulare de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 481-485 română
articol de periodic PISO, Ioan (autor) Epigraphica (XV) Inscripții din Apulum Note şi discuţii 487-501 română
articol de periodic LIPOVAN, Ion (autor) Un mormânt de incinerație la Ampelum Note şi discuţii 503-519 română
articol de periodic PETRESCU, Marius-Sorin (autor) Piese de armament descoperite în castrul de la Tibiscum (I) Note şi discuţii 521-526 română
articol de periodic COCIȘ, Sorin (autor) Fibule romane din Muzeul de Istorie al Transilvaniei (I) Note şi discuţii 527-535 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) , POP, Constantin (autor) , ROGOZEA, Petru (autor) Noi piese figurate descoperite la Tibiscum Note şi discuţii 537-540 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) , HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Inscriptions romaines réutilisées de Napoca Note şi discuţii 541-552 franceză
articol de periodic STANCIU, Ioan (autor) Ceramică din secolele III-IV descoperită la Ciumești, jud. Satu Mare Note şi discuţii 553-568 română
articol de periodic COCIȘ, Sorin (autor) , PAKI, Adela (autor) Bibliografia Daciei Romane (1949-1965) Note şi discuţii 569-588 română
articol de periodic JAMBOR, Petre (autor) Vase cu gât canelat descoperite în așezări feudale timpurii din Transilvania Note şi discuţii 589-598 română
articol de periodic NUSSBACHER, Gernot (autor) Contribuții noi cu privire la biografia primului tipograf român Note şi discuţii 599-602 română
articol de periodic PAP, Francisc (autor) Prețuri oficiale și reale în Transilvania (prima jumătate a sec. XVII) Note şi discuţii 603-609 română
articol de periodic PORUMB, Marius (autor) Breasla pictorilor români fondată la Gherla în anul 1777 Note şi discuţii 611-620 română
articol de periodic BOTEZAN, Liviu (autor) Concepția lui Timotei Cipariu despre formarea limbii și poporului român Note şi discuţii 621-630 română
articol de periodic BOLOVAN, Ioan (autor) Considerații privind geneza și înfințarea Asociațiunii Naționale Arădene pentru Cultura Poporului Român Note şi discuţii 631-640 română
articol de periodic CIUPEA, Ioan (autor) , JUDE, Maria Magdalena (autor) Contribuții documentare privind ajutoare din România pentru înființarea unei școli românești la Turda Note şi discuţii 641-655 română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Sărbătorirea „Centenarului Horea” (1784-1884), simbol al luptei pentru unitatea românilor Note şi discuţii 657-664 română
articol de periodic POPA, Luana (autor) , SPÎNU, Margareta (autor) "Revoluțiunea lui Horea" în paginile "Gazetei Transilvaniei" din Brașov Note şi discuţii 665-669 română
articol de periodic CIURTIN, Costică (autor) Acțiuni ale moților din județul Cluj pentru înfăptuirea reformei agrare din 1921 Note şi discuţii 671-677 română
articol de periodic ȘTEIU, Nicolae (autor) Contribuția populației din zona Măguri-Călata-Lunca Vișagului la înfrîngerea fascismului (luptele din august-octombrie 1944) Note şi discuţii 679-683 română
articol de periodic CIUPEA, Ioan (autor) Valeriu Literat (1885-1972) - un nume prea puțin cunoscut Note şi discuţii 685-687 română
articol de periodic DUMITRESCU, C. (autor) , PINTEA, Silvia (autor) I.P.C. "Farmec" Cluj-Napoca - Fișier documentar al evoluției formelor organizatorice - Note şi discuţii 689-693 română
articol de periodic CIPĂIANU ANA, Maria (autor) Tipurile compoziționale ale broderiilor din colecția Muzeului Județean de Istorie Cluj Muzeografie. Restaurare - Conservare. Ocrotirea Patrimoniului Muzeal 697-705 română
articol de periodic TOPÂRCEANU, Adriana (autor) Costin Petrescu - trei panouri de frescă la Cluj-Napoca Muzeografie. Restaurare - Conservare. Ocrotirea Patrimoniului Muzeal 707-712 română
articol de periodic ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi romanești în județul Cluj (VIII) Muzeografie. Restaurare - Conservare. Ocrotirea Patrimoniului Muzeal 713-722 română
articol de periodic KALMAR, Zoia (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Prospecțiuni și cercetări arheologice de salvare pe teritoriul municipiului și județului Cluj Muzeografie. Restaurare - Conservare. Ocrotirea Patrimoniului Muzeal 723-752 română
articol de periodic FLOREA, Gelu (autor) Descoperiri de epocă dacică din județul Cluj Miscellanea 755-766 română
articol de periodic RUSTOIU, Aurel (autor) Zidurile de piatră nefasonată la daco-geți (sec. II î.e.n.- I e.n.) Miscellanea 767-774 română
articol de periodic POPOVICI, D. (autor) Linda Ellis, „The Cucuteni-Tripolye Culture: A Study in Technology and the Origins of Complex Society” (British Archaeological Reports International Series 217), Oxford 1984 RECENZII 777-781 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Hadrian Daicoviciu „Portretele dacilor”, Editura Militară, București, 1984 RECENZII 781-783 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Satmizegetusa - Daicoviciu Hadrian RECENZII 787-788 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Lucia Țeposu Marinescu, „Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis”, BAR International Series 128, Oxford 1982 RECENZII 788-790 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Reinhold Merkelbach, „Mithras”, Hain, 1984 RECENZII 790-792 română
articol de periodic OPREANU, Coriolan (autor) Filip Barker and Robert Higham, „Hen Domen Montgomery. A Timber Castle on the English-Welsh Border”, The Royal Archaeological Institute, 1982 RECENZII 792-796 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Paul Păltănea, „Viața lui Costache Negri”, Editura Junimea, Iași, 1985 RECENZII 796-797 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Radu Păiușan, „Generalul bănățean Ștefan Șt. Stoika, luptător pentru independența și unitatea națională, 1848-1928. Caiet documentar”, Timișoara, 1982; „Bănățenii în lupta pentru independența națională. 1830-1918”, Timișoara 1983 și „Ioan Bălaș, un viceprefect al lui Avram Iancu” , Timișoara 1985. RECENZII 797-799 română
articol de periodic DUMITRESCU, Constantin (autor) „Veac vechi, veac nou. Mărturii”, Editura Eminescu, 1985 RECENZII 799-800 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Valeriu Braniște, „Corespondență, 1879-1895”, vol I, Editura Dacia, Cluj-Napoca 1985 RECENZII 800-801 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) „Octavian Goga în corespondență”, vol II. Documente literare, Editura Minerva, 1983; „Octavian Goga. Ne învață Mărășeștii.” Editura Junimea, Iași, 1983 RECENZII 802-803 română
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Alexandru Lapedatu, „Scrieri alese. Articole. Cuvântări. Amintiri”. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985 RECENZII 803-805 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Nicolae Josan, „Muzeul Unirii Alba Iulia”, București, Editura Sport-Turism, 1985 RECENZII 805-806 română
articol de periodic Cronica Muzeului de Istorie a Transilvaniei RECENZII 806-808 română
articol de periodic CSUCSUJA, Ștefan (autor) Iosif Kovacs (1910-1984) RECENZII 808-810 română
articol de periodic Nicolae Vlassa (1934-1984) RECENZII 810-811 română
articol de periodic 1932-1984 - MEMORIAE AETERNAE ILLUSTRISSIMI AC ORNATISSIMI VIRI HADRIAN DAICOVICIU STUDIORUM REGNI DACORUM ATQUE PROVINCIAE DACIAE AUCTORIS EGREGII AC PROMOTORIS COLLEGAE DISCIPULI AMICI RECENZII 812-813 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Iudita Einkler (1925-1985) RECENZII 813-814 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Ion I. Russu (1911-1985) RECENZII 814-817 română
articol de periodic Prescurtări bibliografice 820-822 română
articol de periodic Câte ceva despre MATERIALE ABRAZIVE 823-827 română
articol de periodic Reclamă Gerovital Plant 829-829 română
articol de periodic Reclamă Season - Perfume Deodorant 830-830 engleză