Argesis - Studii și Comunicări, XIV, 2005, seria Istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 3-12 română, engleză
MIREA, Pavel (autor) Câteva date despre locuirea neo-eneolitică din zona Alexandriei Arheologie 13-40 română
FRÎNCULEASA, Alin (autor) , NIȚĂ, Loredana (autor) Considerații asupra materialului litic cioplit descoperit în așezarea gumelnițeană de la Urlați (jud. Prahova) Arheologie 41-53 română
FRÎNCULEASA, Alin (autor) , MIREA, Pavel (autor) Locuirea eneolitică gumelnițeană de la mănăstirea Glavacioc, jud. Argeș Arheologie 55-74 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheozoologic din nivelul gumelnițean de la Mănăstirea Glavacioc (jud. Argeș) Arheologie 75-80 română
MĂNDESCU, Dragoș (autor) Varia archaeologica ordessensia Arheologie 81-87 română
ȘTEFAN, Cristian (autor) Cultura Verbicioara. Câteva observații Arheologie 89-100 română
MĂNDESCU, Dragoș (autor) , MIROIU, Marius (autor) Așezarea aparținînd culturii Teii de la Valea Stânii (comuna Țițești, județul Argeș) Arheologie 101-107 română
BĂRBULESCU, Constantin (autor) , CHIȚA, Mădălin (autor) Săpături de salvare efectuate în necropola de incinerație de la Gârla Mare (jud. Mehedinți), în anul 2004 Arheologie 109-116 română
SPÎNU, Daniel (autor) Campania Zimnicea 1924 - informații restituite. Cercetările arheologice conduse de I. Andrieșescu pe situl "Cetate" Arheologie 117-173 română
PĂTRAȘCU, Ion (autor) Așezarea geto-dacă de la Ștorobăneasa „Cimitir" (județul Teleorman) Arheologie 175-178 română
ȚENTEA, Ovidiu (autor) Despre două puncte din sistemul defensiv roman de la Dunărea de Jos - semnalări și ipoteze Arheologie 179-186 română
PĂTRAȘCU, Ion (autor) O fibulă romană descoperită la Dulceanca (județul Teleorman) Arheologie 187-188 română
MĂGUREANU, Andrei (autor) O aplică avară descoperită la Budureasca (jud. Prahova) Arheologie 189-202 română
MUSTAȚĂ, Sergiu (autor) Prelucrarea sosului în așezările medievale timpurii de la Mășcăuți - "Livada Boierului" și Mășcăuți - "Cetate" (Republica Moldova) Arheologie 203-222 română
BĂJAN, Adrian (autor) , CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MÎRTZU, Flaminiu (autor) Biserica Fundeni din Câmpulung, județul Argeș, în lumina cercetărilor arheologice Arheologie 225-229 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) , PĂDURARU, Marius (autor) Cercetări arheologice în biserica Mănăstirii Glavacioc, județul Argeș (Campania 2005) Arheologie 231-241 română
PAVEL, Mirea (autor) , ȚÎNȚĂREANU, Ecaterina (autor) Cercetările arheologice din incinta fostei Mănăstiri Aluniș-Plăviceni, jud. Teleorman Arheologie 243-258 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor faunistice găsite în două situri din Evul Mediu târziu (sec. XVII-XVIII) - Cernica și Radovanu Arheologie 259-264 română
POPESCU, Florin (autor) Un veteran de origine dacică de la Abrittus Istorie antică şi medie 265-269 română
PETOLESCU, Constantin (autor) Granița de sud-est a Daciei pe timpul împăratului Caracalla Istorie antică şi medie 271-278 română
CROITORU, Costin (autor) Brazda lui Novac - considerații terminologice Istorie antică şi medie 279-290 română
STÎNGĂ, Ion (autor) Sud-vestul Țării Românești la sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea. Noi contribuții privind importanța europeană strategică și economică a zonei Istorie antică şi medie 291-299 română
CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Fiction chronologique - destin historiographique: Rovine, "17 mai 1395" (II) Istorie antică şi medie 301-314 franceză
REZACHEVICI, Constantin (autor) Dracea armașul din Mănești, soșul mamei lui Mihnea cel Rău, fiul nelegitim al lui Vlad Țepeș și moștenirea lăsată de el Mihneștilor Istorie antică şi medie 315-332 română
VERGATTI, Radu (autor) Puncte de vedere asupra domniei lui Radu cel Mare Istorie antică şi medie 333-339 română
VASILOIU, Ionuț (autor) Valahia în cadrul sistemului otoman de supraveghere (secolul al XVI-lea) Istorie antică şi medie 341-353 română
OPREA, Radu (autor) O călugăriță din neamul Craioveștilor și ctitoriile sale muscelene Istorie antică şi medie 355-361 română
MOCANU, Valentin (autor) , NEAGOE, Claudiu (autor) Negustori și slujbași otomani la Câmpulung în secolele XVI-XVIII Istorie antică şi medie 363-367 română
UNGUREANU, Dragoș (autor) Aspecte ale agriculturii în Țara Românească în lumina Cronicii de venituri și cheltuieli a visteriei (1694-1703) Istorie antică şi medie 369-396 română
IONIȚĂ, Mioara (autor) Despre un episod necunoscut din timpul Primului Război Mondial și consumarea sa în orașul Pitești și județul Argeș 373- română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) Foaia de zestre a Ancuței, soția slugerului Nicolae Popescu, din anul 1777 Istorie antică şi medie 397-399 română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Zugravi argeșeni în Transilvania Istorie antică şi medie 401-422 română
NEAGOE, Claudiu (autor) Arnăuții în oștile Moldovei și Țării Românești (secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea) Istorie antică şi medie 423-433 română
MULȚESCU, Alexandru (autor) , MULȚESCU, Maria (autor) Etape în zidirea conacului Goleștilor Istorie antică şi medie 435-457 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) Țiganii din fostul județ Argeș reflectați în catagrafia din 1832 Istorie Modernă şi Contemporană 459-468 română
NOVAC, Vasile (autor) Activitatea politică și culturală a lui Gheorghe Golescu (1768? 1770?-1848) Istorie Modernă şi Contemporană 469-498 română
DINA, Teodor (autor) Aspecte privind starea civilă a populației fostei comune Piscani, județul Argeș în perioada 1832-1894 Istorie Modernă şi Contemporană 499-508 română
PĂDURARU, Marius (autor) Bordeiele, un sat dispărut din județul istoric Teleorman, dupăcatagrafia Țării Românești de la 1838 509- română
ȘERBAN, Constantin (autor) Date noi privind activitatea teatrului din Pitești din stagiunea anului 1853 517- română
DICU, Paul (autor) Momente și personalități din istoria modernă a României: vizita domnitorului Cuza la Leordeni-Argeș (1863): parlamentari de Argeș (1866-1907) 521- română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) Catagrafii și testamente ale boierilor Brătieni 533- română
DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) Despre starea sanitară a locuitorilor din Piscani, județul Argeș, în perioada: sfîrșitul sec XIX-lea începutul sec. al XX-lea 539- română
OPRESCU, Carmen (autor) Informații referitoare la introducerea iluminatului public în orașul Cîmpulung 547- română
PINTILIE, Dan (autor) Capitalul societății "Concordia" 1907-1948 553- română
NICOLESCU, Gheorghe (autor) Contribuția Misiunii Militare Franceze la reorganizarea infanteriei române în primăvara anului 1917 563- română
CĂRĂMIZARU, Viorel (autor) Carol Davila în Primul Război Mondial 579- română
GEORGESCU, Maria (autor) Generalul Henri-Mathias Bethelot. Corespondență inedită (1919-1920) 583- română
NICOLESCU, Andrei (autor) Colaborare romano-franceză în domeniul armamentului (1930-1936) 591- română
CHISTOL, Aurelian (autor) Raporturi ale guvernării Tătărescu cu Partidul Comunist (1934-1937) 597- română
CÎRSTEA, Remus (autor) Vintilă I.C. Brătianu - între pacea României Mari și războiul petrolului 613- română
DUMITRESCU IONEL, Claudiu (autor) Pregătirile sovietice de rîzboi între anii 1939 și 1941 623- română
BUZATU, Gheorghe (autor) România în orbita Reichului nazist (mareșalul Antonescu - al III-lea om al Axei) 635- română
PENTELESCU, Aurel (autor) Sfîrșitul celui ce-al Doilea Război Mondial. Consecințe nefaste pentru România 661- română
PĂTRAȘCU, Steluța (autor) Exproprierea moșierilor în urma aplicării Reformei Agrare din 23 martie 1945 669- română
NOVAC, Vasile (autor) Condamnarea și moartea lui Vasile Militaru 681- română
GEORGESCU, George (autor) Monumente din Curtea de Argeș 687- română
IONESCU, Zicu (autor) Schitul Buliga din Pitești - pagini de istorie uitate 697- română
FILITTI, Georgeta (autor) Acum 120 de ani la Pitești 703- română
OPRESCU, Carmen (autor) Funcțiunile administrative și rolul lor în evoluția orașului Cîmpulung-Muscel (II). Funcțiunea de reședință zonală 707- română
CONSTANTINESCU, Eugenia (autor) , CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Instituții culturale europene în "însemnările a cplătoriei mele", de Dinicu Golescu 717- română
STANCU, Ioan (autor) Crearea omului și condiția umană în gîndirea grecilor antici 727- română
ȘCHIOPU-PALLY, Andreea (autor) Specificul metafizicii în sistemul blagian 735- română
STANCU, Ioan (autor) Budismul Zen 755- română
LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Cazanele de țuică ale lui Nicolae M. Nădrașu din Stroești - Argeș 761- română
ȘCHIOPU-PALLY, Andreea (autor) Publicul autohron: evaluarea așteptărilor 771- română
STANCU, Ioan (autor) Credințe religioase și eshatologia Egiptului Antic 795- română
SMARANDA, Aurică (autor) Mathei M. Drăghiceanu (1844-1939), uriașul de la poalele Păpușii, cîmpulungean prin adopție și revendicare 803- română
VALERIU, Dumitru (autor) Johann Heinrich Pestalozii - adept al principiului eduacației în conformitate cu natura 807- română
UNGUREANU, Gheorghe (autor) Titu Maiorescu în istoria culturii române 815- română
DICU, Paul (autor) Contribuții biografice. Mihai Eminescu și Clropatra Lecca Poenar. Mihail Kogălniceanu 821- română
DEJAN, Constantin (autor) Preotul Constantin Dejan. Note autobiografice 835- română
NOVAC, Vasile (autor) , ROTARU, Elena (autor) Clipe de viață, clipe de istorie. Jurnalul sublocotenentului Bîrzotescu D.D. Mircea 841- română
PALLY, Filofteia (autor) Preotul Ioan Rpuțescu. Portretul unui istoric și autor de monografii 849- română
UNGUREANU, Octavian (autor) Rapsodul Trușenilor din marginea Codrilor Bîcului 857- română
ROTARU, Elena (autor) Liviu Rebreanu - reper al Bucureștiului interbelic 863- română
VALERIU, Dumitru (autor) Clasici ai pedagogiei universale despre pedagogia socială - Emile Durkheim 871- română
POPA, Petre (autor) Patriarhul Iustinian Marina între ortodoxie tradițională și politică românească postbelică 877- română
PETRESCU, Nicolae (autor) Căpitanul Isbășescu Gheorghe 893- română
TOADER, Mihaela (autor) Politică și exil. Generalul Ion Gheorghe 903- română
TAMAȘ, Corneliu (autor) Portret. Profesorul universitar doctor Petre Popa, la 70 de ani 909- română
NOVAC, Vasile (autor) Episcopia Argeșului - Mavrodin Teodor 915- română