Argesis - Studii și Comunicări, XIV, 2005, seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-12 română, engleză
articol de periodic MIREA, Pavel (autor) Câteva date despre locuirea neo-eneolitică din zona Alexandriei Arheologie 13-40 română
articol de periodic FRÎNCULEASA, Alin (autor) , NIȚĂ, Loredana (autor) Considerații asupra materialului litic cioplit descoperit în așezarea gumelnițeană de la Urlați (jud. Prahova) Arheologie 41-53 română
articol de periodic FRÎNCULEASA, Alin (autor) , MIREA, Pavel (autor) Locuirea eneolitică gumelnițeană de la mănăstirea Glavacioc, jud. Argeș Arheologie 55-74 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheozoologic din nivelul gumelnițean de la Mănăstirea Glavacioc (jud. Argeș) Arheologie 75-80 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Varia archaeologica ordessensia Arheologie 81-87 română
articol de periodic ȘTEFAN, Cristian (autor) Cultura Verbicioara. Câteva observații Arheologie 89-100 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) , MIROIU, Marius (autor) Așezarea aparținînd culturii Teii de la Valea Stânii (comuna Țițești, județul Argeș) Arheologie 101-107 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Constantin (autor) , CHIȚA, Mădălin (autor) Săpături de salvare efectuate în necropola de incinerație de la Gârla Mare (jud. Mehedinți), în anul 2004 Arheologie 109-116 română
articol de periodic SPÎNU, Daniel (autor) Campania Zimnicea 1924 - informații restituite. Cercetările arheologice conduse de I. Andrieșescu pe situl "Cetate" Arheologie 117-173 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Ion (autor) Așezarea geto-dacă de la Ștorobăneasa „Cimitir" (județul Teleorman) Arheologie 175-178 română
articol de periodic ȚENTEA, Ovidiu (autor) Despre două puncte din sistemul defensiv roman de la Dunărea de Jos - semnalări și ipoteze Arheologie 179-186 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Ion (autor) O fibulă romană descoperită la Dulceanca (județul Teleorman) Arheologie 187-188 română
articol de periodic MĂGUREANU, Andrei (autor) O aplică avară descoperită la Budureasca (jud. Prahova) Arheologie 189-202 română
articol de periodic MUSTAȚĂ, Sergiu (autor) Prelucrarea sosului în așezările medievale timpurii de la Mășcăuți - "Livada Boierului" și Mășcăuți - "Cetate" (Republica Moldova) Arheologie 203-222 română
articol de periodic BĂJAN, Adrian (autor) , CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MÎRȚU, Flaminiu (autor) Biserica Fundeni din Câmpulung, județul Argeș, în lumina cercetărilor arheologice Arheologie 225-229 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) , PĂDURARU, Marius (autor) Cercetări arheologice în biserica Mănăstirii Glavacioc, județul Argeș (Campania 2005) Arheologie 231-241 română
articol de periodic MIREA, Pavel (autor) , ȚÎNȚĂREANU, Ecaterina (autor) Cercetările arheologice din incinta fostei Mănăstiri Aluniș-Plăviceni, jud. Teleorman Arheologie 243-258 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor faunistice găsite în două situri din Evul Mediu târziu (sec. XVII-XVIII) - Cernica și Radovanu Arheologie 259-264 română
articol de periodic POPESCU, Florin (autor) Un veteran de origine dacică de la Abrittus Istorie antică şi medie 265-269 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Granița de sud-est a Daciei pe timpul împăratului Caracalla Istorie antică şi medie 271-278 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Brazda lui Novac - considerații terminologice Istorie antică şi medie 279-290 română
articol de periodic STÎNGĂ, Ion (autor) Sud-vestul Țării Românești la sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea. Noi contribuții privind importanța europeană strategică și economică a zonei Istorie antică şi medie 291-299 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Fiction chronologique - destin historiographique: Rovine, "17 mai 1395" (II) Istorie antică şi medie 301-314 franceză
articol de periodic REZACHEVICI, Constantin (autor) Dracea armașul din Mănești, soșul mamei lui Mihnea cel Rău, fiul nelegitim al lui Vlad Țepeș și moștenirea lăsată de el Mihneștilor Istorie antică şi medie 315-332 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Puncte de vedere asupra domniei lui Radu cel Mare Istorie antică şi medie 333-339 română
articol de periodic VASILOIU, Ionuț (autor) Valahia în cadrul sistemului otoman de supraveghere (secolul al XVI-lea) Istorie antică şi medie 341-353 română
articol de periodic OPREA, Radu (autor) O călugăriță din neamul Craioveștilor și ctitoriile sale muscelene Istorie antică şi medie 355-361 română
articol de periodic MOCANU, Valentin (autor) , NEAGOE, Claudiu (autor) Negustori și slujbași otomani la Câmpulung în secolele XVI-XVIII Istorie antică şi medie 363-367 română
articol de periodic UNGUREANU, Dragoș (autor) Aspecte ale agriculturii în Țara Românească în lumina Cronicii de venituri și cheltuieli a visteriei (1694-1703) Istorie antică şi medie 369-396 română
articol de periodic IONIȚĂ, Mioara (autor) Despre un episod necunoscut din timpul Primului Război Mondial și consumarea sa în orașul Pitești și județul Argeș 373- română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Foaia de zestre a Ancuței, soția slugerului Nicolae Popescu, din anul 1777 Istorie antică şi medie 397-399 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Zugravi argeșeni în Transilvania Istorie antică şi medie 401-422 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Arnăuții în oștile Moldovei și Țării Românești (secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea) Istorie antică şi medie 423-433 română
articol de periodic MULȚESCU, Alexandru (autor) , MULȚESCU, Maria (autor) Etape în zidirea conacului Goleștilor Istorie antică şi medie 435-457 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Țiganii din fostul județ Argeș reflectați în catagrafia din 1832 Istorie Modernă şi Contemporană 459-468 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Activitatea politică și culturală a lui Gheorghe Golescu (1768? 1770?-1848) Istorie Modernă şi Contemporană 469-498 română
articol de periodic DINA, Teodor (autor) Aspecte privind starea civilă a populației fostei comune Piscani, județul Argeș în perioada 1832-1894 Istorie Modernă şi Contemporană 499-508 română
articol de periodic PĂDURARU, Marius (autor) Bordeiele, un sat dispărut din județul istoric Teleorman, dupăcatagrafia Țării Românești de la 1838 509-516 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Date noi privind activitatea teatrului din Pitești din stagiunea anului 1853 517-520 română
articol de periodic DICU, Paul (autor) Momente și personalități din istoria modernă a României: vizita domnitorului Cuza la Leordeni-Argeș (1863); parlamentari de Argeș ( 1866-1907) 521-538 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Catagrafii și testamente ale boierilor Brătieni 533-538 română
articol de periodic DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) Despre starea sanitară a locuitorilor din Piscani, județul Argeș, în perioada: sfîrșitul sec XIX-lea începutul sec. al XX-lea 539-546 română
articol de periodic OPRESCU, Carmen (autor) Informații referitoare la introducerea iluminatului public în orașul Cîmpulung 547-552 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Capitalul societății "Concordia" 1907-1948 553-563 română
articol de periodic NICOLESCU, Gheorghe (autor) Contribuția Misiunii Militare Franceze la reorganizarea infanteriei române în primăvara anului 1917 563-572 română
articol de periodic CĂRĂMIZARU, Viorel (autor) Carol Davila în Primul Război Mondial 579-582 română
articol de periodic GEORGESCU, Maria (autor) Generalul Henri-Mathias Bethelot. Corespondență inedită (1919-1920) 583-590 română
articol de periodic NICOLESCU, Andrei (autor) Colaborare romano-franceză în domeniul armamentului (1930-1936) 591-596 română
articol de periodic CHISTOL, Aurelian (autor) Raporturi ale guvernării Tătărescu cu Partidul Comunist (1934-1937) 597-612 română
articol de periodic CÎRSTEA, Remus (autor) Vintilă I.C. Brătianu - între pacea României Mari și războiul petrolului 613-622 română
articol de periodic DUMITRESCU IONEL, Claudiu (autor) Pregătirile sovietice de război între anii 1939 și 1941 623-634 română
articol de periodic BUZATU, Gheorghe (autor) România în orbita Reichului nazist (mareșalul Antonescu - al III-lea om al Axei) 635-660 română
articol de periodic PENTELESCU, Aurel (autor) Sfîrșitul celui ce-al Doilea Război Mondial. Consecințe nefaste pentru România 661-668 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Steluța (autor) Exproprierea moșierilor în urma aplicării Reformei Agrare din 23 martie 1945 669-681 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Condamnarea și moartea lui Vasile Militaru 681-685 română
articol de periodic GEORGESCU, George (autor) Monumente din Curtea de Argeș 687-696 română
articol de periodic IONESCU, Zicu (autor) Schitul Buliga din Pitești - pagini de istorie uitate 697-702 română
articol de periodic FILITTI, Georgeta (autor) Acum 120 de ani la Pitești 703-706 română
articol de periodic OPRESCU, Carmen (autor) Funcțiunile administrative și rolul lor în evoluția orașului Cîmpulung-Muscel (II). Funcțiunea de reședință zonală 707-716 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Eugenia (autor) , CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Instituții culturale europene în "însemnările a cplătoriei mele", de Dinicu Golescu 717-726 română
articol de periodic STANCU, Ioan (autor) Crearea omului și condiția umană în gîndirea grecilor antici 727-734 română
articol de periodic ȘCHIOPU-PALLY, Andreea (autor) Specificul metafizicii în sistemul blagian 735-754 română
articol de periodic STANCU, Ioan (autor) Budismul Zen 755-760 română
articol de periodic LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Cazanele de țuică ale lui Nicolae M. Nădrașu din Stroești - Argeș 761-770 română
articol de periodic ȘCHIOPU-PALLY, Andreea (autor) Publicul autohton: evaluarea așteptărilor 771-794 română
articol de periodic STANCU, Ioan (autor) Credințe religioase și eshatologia Egiptului Antic 795-802 română
articol de periodic SMARANDA, Aurică (autor) Mathei M. Drăghiceanu (1844-1939), uriașul de la poalele Păpușii, cîmpulungean prin adopție și revendicare 803-806 română
articol de periodic VALERIU, Dumitru (autor) Johann Heinrich Pestalozii - adept al principiului educației în conformitate cu natura 807-814 română
articol de periodic UNGUREANU, Gheorghe (autor) Titu Maiorescu în istoria culturii române 815-820 română
articol de periodic DICU, Paul (autor) Contribuții biografice. Mihai Eminescu și Cleopatra Lecca Poenar. Mihail Kogălniceanu 821-835 română
articol de periodic DEJAN, Constantin (autor) Preotul Constantin Dejan. Note autobiografice 835-840 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) , ROTARU, Elena (autor) Clipe de viață, clipe de istorie. Jurnalul sublocotenentului Bîrzotescu D.D. Mircea 841-848 română
articol de periodic PALLY, Filofteia (autor) Preotul Ioan Răuțescu. Portretul unui istoric și autor de monografii 849-857 română
articol de periodic UNGUREANU, Octavian (autor) Rapsodul Trușenilor din marginea Codrilor Bîcului 857-862 română
articol de periodic ROTARU, Elena (autor) Liviu Rebreanu - reper al Bucureștiului interbelic 863-870 română
articol de periodic VALERIU, Dumitru (autor) Clasici ai pedagogiei universale despre pedagogia socială - Emile Durkheim 871-876 română
articol de periodic POPA, Petre (autor) Patriarhul Iustinian Marina între ortodoxie tradițională și politică românească postbelică 877-892 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Căpitanul Isbășescu Gheorghe 893-902 română
articol de periodic TOADER, Mihaela (autor) Politică și exil. Generalul Ion Gheorghe 903-908 română
articol de periodic TAMAȘ, Corneliu (autor) Portret. Profesorul universitar doctor Petre Popa, la 70 de ani 909-914 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Episcopia Argeșului - Mavrodin Teodor 915-917 română