Argesis - Studii și Comunicări, XV, 2006, seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MIREA, Pavel (autor) Câteva date despre locuirea Boian din sud-vestul Munteniei Arheologie, istorie antică 11-20 română
articol de periodic FRÎNCULEASA, Alin (autor) Fragmente ceramice decorate antropomorf descoperite în așezarea eneolitică de la Mălăieștii de Jos, județul Prahova Arheologie, istorie antică 31-40 română
articol de periodic MIREA, Pavel (autor) , SĂNDULESCU, Angela (autor) Câteva obiecte eneolitice din zona municipiului Roșiorii de Vede Arheologie, istorie antică 41-47 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Constantin (autor) , CÎRSTEA, Angela (autor) Un depozit de vase cu caracter funerar de la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului descoperit la Gârla Mare, județul Argeș Arheologie, istorie antică 49-54 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cetatea getică de la Râca "Tudoria", județul Argeș Arheologie, istorie antică 55-66 română
articol de periodic PAVELEȚ, Eugen (autor) Un mormânt de incinerație descoperit la Mălăleștii de Jos, jud. Prahova Arheologie, istorie antică 67-75 română
articol de periodic SPÎNU, Daniel (autor) Misterioasele descoperiri de monede și podoabe de aur dacice din secolul al XVI-lea. Contribuție la istoricul descoperirilor dacice din Munții Orăștiei Arheologie, istorie antică 77-89 română
articol de periodic MOȚEI, Florin (autor) Oglinzi cu tamga pe teritoriul României Arheologie, istorie antică 91-102 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Politica urbană a împăratului Hadrian la Dunărea de Jos Arheologie, istorie antică 103-108 română
articol de periodic CHRISTESCU, Vasile (autor) Dacia sub Hadrian și Antonius Pius Arheologie, istorie antică 109-119 română
articol de periodic ADAMESCU, Ionuț (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Galați. Descoperirile din secolele VIII-XI Arheologie, istorie antică 121-133 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al materialului animalier din perioada medievală de la situl Slon (jud. Prahova) Arheologie, istorie antică 135-141 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Considerații privind descoperirile arheologice de la Câmpulung Arheologie, istorie antică 143-152 română
articol de periodic REZACHEVICI, Constantin (autor) Condițiile istorice ale intemeierii cetății Bran (1377). Războiul aliaților europeni împotriva lui Ludovic I de Anjou din 1375-1377 și acțiunile militare ale domnilor Țării Românești Vlaicu și Radu I Istorie medievală 155-191 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Vlad Țepeș și Argeșul Istorie medievală 193-197 română
articol de periodic PALADE, Lucian (autor) Relațiile Drăculeștilor cu Transilvania și Ungaria în vecul al XV-lea Istorie medievală 199-205 română
articol de periodic STANCIU, Ionuț (autor) Reședințele domnești de la Târgoviște și București în secolele XV-XVI. Aspecte demografice, economice și sociale Istorie medievală 207-212 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Două hrisoave domnești inedite din secolul al XVII-lea, de la Matei Basarab și Grigore Ghica Istorie medievală 213-217 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) O evocare: Dimitrie Onciul și vatra istorică a Argeșului. Remember: 150 de ani de la nașterea savantului (26-10-7-11-1856) Istorie medievală 219-228 română
articol de periodic CIOBOTEA, Dincă (autor) Opinii istoriografice privind definirea moșnenilor Istorie medievală 229-234 română
articol de periodic DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) Epraxia stareța "punte de legătură" între Schitul Valea Mare-Podgogia și biserica "Sf. Nicolae" din Piscani - Argeș Istorie medievală 235-242 română
articol de periodic DINA, Teodor (autor) Piscani, județul Argeș - 480 de ani Istorie medievală 243-254 română
articol de periodic PĂDURARU, Marius (autor) Vechi lăcașe de cult ale orașului Pitești. Biserica Domnească cu hramul "Sfântul Gheorghe". Cu referire la un document trecut cu vederea despre ctitorul acesteia Istorie medievală 255-266 română
articol de periodic BOBOC, Cătălin (autor) Știutorii de carte în Țara Românească Istorie medievală 267-277 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Seimenii în oștile Moldovei și Țării Românești (secolul al XVIII-lea) Istorie medievală 279-284 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Din viața și activitatea locuitorilor din Plaiul Aref în perioada anilor 1833-1838 Istorie Modernă şi Contemporană 285-323 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Boierii de pe Valea Topologului în anul 1838 Istorie Modernă şi Contemporană 325-335 română
articol de periodic DICU, Paul (autor) 130 de ani de la proclamarea independenței de stat a României: 9 mai 1977 - 2 mai 2007. Un episod dramatic din activitatea lui Ion C. Brătianu în timpul Războiului de Independență, 1877-1878 Istorie Modernă şi Contemporană 337-339 română
articol de periodic IONIȚĂ, Mioara (autor) Despre Bucureștii din ajunul jubileului din anul 1906 la un secol de la eveniment Istorie Modernă şi Contemporană 341-346 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Steluța (autor) Răscoala din 1907 în Teleorman Istorie Modernă şi Contemporană 347-358 română
articol de periodic NEGOI, Bogdan (autor) Serviciul de Statistică din cadrul Ministerului de Război și problema prizonierilor de război (1912-1928) Istorie Modernă şi Contemporană 359-370 română
articol de periodic STOICA, Leontin (autor) Epidemia de holeră din Dobrogea anului 1916 în prezentarea medicului colonel Sănculescu Constantin Istorie Modernă şi Contemporană 371-377 română
articol de periodic ȚUCĂ, Cornel (autor) Despre prizonieratul în Rusia al românilor din armata austro-ungară Istorie Modernă şi Contemporană 379-391 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Starea de spirit a lui Ionel I.C. Brătianu după intrarea României în Primul Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 393-298 română
articol de periodic BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) După ei… potopul. Realități cotidiene în Argeș și Muscel după retragerea trupelor de ocupație (1918) Istorie Modernă şi Contemporană 399-405 română
articol de periodic CHISTOL, Aurelian (autor) Ecouri interne și externe ale asasinării premierului I.Gh. Duca Istorie Modernă şi Contemporană 407-413 română
articol de periodic FOCULESCU, Grigore (autor) Problema terorismului românesc în perioada interbelică Istorie Modernă şi Contemporană 415-420 română
articol de periodic MOTREANU, Valentin (autor) Notițe și scrisori care au aparținut lui Cornel Zamfirescu, primarul orașului Pitești în perioada 1934-1936 Istorie Modernă şi Contemporană 421-424 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionel (autor) Imaginea Armatei Roșii în anul 1941 în documente românești Istorie Modernă şi Contemporană 425-430 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Bogdan (autor) Câteva considerații privind situația prizonierilor sovietici din România în anul 1942 Istorie Modernă şi Contemporană 431-438 română
articol de periodic BADEA, Marinela (autor) Situația populației românești din 1943 până la 23 august 1944 Istorie Modernă şi Contemporană 439-446 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Mareșalul Ion Antonescu - un lider politic bine informat de serviciul Special de Informații (iunie 1944) Istorie Modernă şi Contemporană 447-454 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Activitatea Societății "Colombia", societate franco-română de petrol (constituire, capital, producție, export) - 1905-1941 Istorie Modernă şi Contemporană 455-466 română
articol de periodic BUZATU, Gheorghe (autor) România în geopolitica Kominternului și Kominformului Istorie Modernă şi Contemporană 467-495 română
articol de periodic IONESCU CONSTANTIN, Alin (autor) , LAZĂR, Cristian (autor) Tradiția greacă și filozofia creștină la Clement Alexandrinul istoria culturii, personalităţi 497- română
articol de periodic ROBEA, Mihail (autor) Legendele populare din Valea Vîlsanului - Argeș 513-534 română
articol de periodic ROTARU, Elena (autor) Elemente de decor urban în Piteștiul primelor patru decenii ale secolului al XX-lea 535-540 română
articol de periodic COJOCARU, Florentina (autor) , ROTARU, Elena (autor) Și sobele au amintiri 541-546 română
articol de periodic SMARANDA, Aurică (autor) Birjarii din Cîmpulung-Muscel (studiu de breaslă) 547-554 română
articol de periodic PALLY, Filofteia (autor) Cultura crează națiunea - Obiectivul fundamental al Legii Serviciului Social 555-560 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Despre un așezămînt ortodox românesc la Ierusalim 561-566 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Biserica Sf. Nicolae de la Valea Danului (Județul Argeș). Mărturii documentare 571-574 română
articol de periodic GEORGESCU, Maria (autor) "Sfinxul" neînvăluit de mister. Mărturii inedite despre Ion I.C. Brădianu 575-578 română
articol de periodic PURNICHI, Vintilă (autor) Din corespondența poetului muscelean Mihai Moșandrei 579-588 română
articol de periodic APOSTOLACHE, Zoe (autor) Pictorul Rudolf Schweitzer-Cumpăna 589-592 română
articol de periodic RĂDULESCU, Maria-Venera (autor) Arhimandritul Dosoftei Florea 593-602 română
articol de periodic ȚÎNȚĂREANU, Alexandra (autor) Mihalache Ghica - un om politic uitat 603-608 română
articol de periodic SURU, Claudia (autor) Documente necunoscute despre familia pictoriței Maria Fratoștițeanu 609-610 română
articol de periodic ROTARU, Florin (autor) Iosif Romanov, librar și editor 611-618 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Constantin (autor) , CIOFLAN, Teodor (autor) Lucrările de restaurare, conservare și reconstituire de la castrul roman Cîmpulung-Jidava 619-628 română
articol de periodic CIOBANU, Vitalie (autor) Încartiruirea militarilor ruși în Basarabia (sec. XIX-începutul sec. XX) 629-633 română