Argesis - Studii și Comunicări, XVI, 2007, seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-8 română, engleză
articol de periodic ANDREESCU, Radian (autor) , DUMITRAȘCU, Valentin (autor) , FRÎNCULEASA, Alin (autor) , GARVĂN, Daniel (autor) , NICA, Tiberiu (autor) , NIȚĂ, Loredana (autor) , TORCICĂ, Ion (autor) Noi cercetări arheologice în Muntenia. Descoperirile de la Urlați (jud. Prahova) Arheologie, istorie antică 11-37 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) Două vase gumenițene de tip Askos din colecția Muzeului Județean Argeș Arheologie, istorie antică 39-43 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Ion (autor) Un sceptru de piatră din eneoliticul târziu descoperit la Roșiorii de Vede, județul Teleorman Arheologie, istorie antică 45-46 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unor resturi arheozoologice descoperite în așezarea de secol VI p.Hr. De la Bălăceanca - "ecluză" (jud. Ilfov) Arheologie, istorie antică 47-52 română
articol de periodic SPÎNU, Daniel (autor) Falerele, o categorie de obiecte cu funcțiuni variabile Arheologie, istorie antică 53-66 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Ion (autor) Așezarea geto-dacă de la Orbeasca de Sus-Sat (județul Teleorman) Arheologie, istorie antică 61-74 română
articol de periodic VELCESCU, Leonard (autor) Discuție asupra unor "probleme" în legătură cu statuile de daci din forul lui Traian, la Roma Arheologie, istorie antică 75-96 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Basarab I și contribuția sa la consolidarea Țării Românești Istorie medievală 103-126 română
articol de periodic BOBOC, Cătălin (autor) , NEAGOE, Claudiu (autor) O istorie a peisajului urban câmpulungean (secolele XIV-XVIII) Istorie medievală 127-136 română
articol de periodic ȘERBAN, Mihaela (autor) Căsătoria în cea mai veche pravilă din Țara Românească - Îndreptarea legii - Istorie medievală 137-140 română
articol de periodic ROMAN, Toma-Costin (autor) Aspecte din activitatea vamală a Sibiului medieval. Registrul Vigesimal din anii 1536-1570 Istorie medievală 141-158 română
articol de periodic OPREA, Radu (autor) Succinte observații privind genealogia și declinul politic al boierilor Craiovești în secolul al XVI-lea Istorie medievală 159-165 română
articol de periodic ANTON-MANEA, Cristina (autor) Un personaj al timpului său - Pană Mare Clucer Părdescu Istorie medievală 167-175 română
articol de periodic UNGUREANU, Dragoș (autor) Plătitorii de impozite în perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu Istorie medievală 177-200 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Mormântul lui Constantin Vodă Brâncoveanu Istorie medievală 201-208 română
articol de periodic RĂDULESCU, Maria-Venera (autor) Cahle cu decor de inspirație heraldică grifonul passant, leii rampanți - afrontați Istorie medievală 209-227 română
articol de periodic DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) File din istoria unui vechi monument istoric din sec. XVIII - Biserica "Sfinții Voievozi" din satul Negreni, județul Argeș Istorie medievală 229-241 română
articol de periodic CONSTANTIN, Florina (autor) "Cum sa faci cerneală sa scrie cu dânsa pă hârtie". Prepararea lichidelor pentru scris în manuscrisele românești (sfârșitul secolului al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea) Istorie medievală 243-256 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ion (autor) Un pomelnic al Mănăstirii Valea din secolul al XIX-lea Istorie Modernă şi Contemporană 257-262 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Prezența unor arnăuți eteriști la Câmpulung în primăvara anului 1821 Istorie Modernă şi Contemporană 263-366 română
articol de periodic ȚÎNȚĂREANU, Alexandra (autor) Din activitatea social-culturală a Marelui Ban Mihalache Ghica Istorie Modernă şi Contemporană 279-287 română
articol de periodic DINA, Teodor (autor) Satul Piscani, județul Argeș, în perioada aducerii la linie a caselor izolate Istorie Modernă şi Contemporană 289-295 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Din viața și activitatea locuitorilor din plaiul Aref în perioada anilor 1833-1838 Istorie Modernă şi Contemporană 297-333 română
articol de periodic MAVRODIN, Teodor (autor) Aspecte sanitare în județul Argeș în perioada 1831-1840 Istorie Modernă şi Contemporană 335-341 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Școli particulare din Pitești în anul 1846 Istorie Modernă şi Contemporană 343-354 română
articol de periodic PĂDURARU, Marius (autor) Cinci inspecții întreprinse în anul 1882 în comunele județului Argeș, de prefectul colonel Alexandru A. Budișteanu (1936-1919) Istorie Modernă şi Contemporană 355-386 română
articol de periodic CIOBOTEA, Dinică (autor) , PROTOPOPESCU, C. (autor) Izvoare istorice inedite despre evenimentele din anul 1921 și Tudor Vladimirescu Istorie Modernă şi Contemporană 367-278 română
articol de periodic MOTREANU, Valentin (autor) Aspecte ale unor lucrări edilitate în comuna urbană Pitești, 1907-1913 Istorie Modernă şi Contemporană 387-394 română
articol de periodic TUDOR, Vasile (autor) Despre primii aerostieri români și luptele lor din 1917 Istorie Modernă şi Contemporană 395-402 română
articol de periodic BALEA, Cristian-Marius (autor) Revista "România Militară" între necesitatea reînființării și dificultățile inerente noului început (1920-1921) Istorie Modernă şi Contemporană 403-408 română
articol de periodic CHISTOL, Aurelian (autor) Relații româno-germane în perioada 1934-1937 Istorie Modernă şi Contemporană 409-416 română
articol de periodic TUDOR, Vasile (autor) Cu avionelor IAR-39 împotriva partizanilor din Crimeea Istorie Modernă şi Contemporană 417-424 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionel-Claudiu (autor) Două mituri ale celui de-Al Doilea Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 425-430 română
articol de periodic ȘTEFAN, Ion (autor) Aspecte privind alegerile din noiembrie 1946 în județul Muscel Istorie Modernă şi Contemporană 431-438 română
articol de periodic CHEFANI-PĂTRAȘCU, Steluța (autor) "Avem în permanență bagajele făcute" rechiziționarea conacelor moșierești din anul 1948 în judeșul Teleorman Istorie Modernă şi Contemporană 439-448 română
articol de periodic PREDA, Simona (autor) Remanențe ale discursului naționalist de tip comunist în istoriografia românească postdecembristă (1990-2005) Istorie Modernă şi Contemporană 449-455 română
articol de periodic IONESCU CONSTANTIN, Alin (autor) , IONESCU, Mădălina-Adela (autor) "Grija față de om" în filozofia lui Aristotel istoria culturii, personalităţi 457-461 română
articol de periodic BICA, Ion (autor) De la „Imperium Romanorum” la „Basileia bizantină”. Etape importante în evoluția procesului de grecizare a Imperiului Roman de Răsărit (secolele IV-VII d.Hr.) istoria culturii, personalităţi 463-467 română
articol de periodic OPREA, Radu (autor) Câteva însemnări despre originea și activitatea arhimandritului Iosif - Primul egumen al Mănăstirii Argeș istoria culturii, personalităţi 469-473 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Scurtă istorie a unui Antimis istoria culturii, personalităţi 475-478 română
articol de periodic UNGUREANU, Octavian (autor) Maria a României, regina soldat și artist istoria culturii, personalităţi 479-482 română
articol de periodic GEORGESCU, Maria (autor) Din familia Brătienilor - Sabina Cantacuzino istoria culturii, personalităţi 483-488 română
articol de periodic ROBEA, Mihail (autor) Interiorul locuinței tradiționale din Mioveni-Argeș istoria culturii, personalităţi 489-498 română
articol de periodic REZACHEVICI, Constantin (autor) Răspuns la un alt mod de a ataca „Tratatul de istoria românilor” (de data aceasta Vol. V) din 2003 Addenda 499-508 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Djuvara Neagu, „Thacomerinus - Negru Vodă. Un voievod de origine cumană la începuturile Țării Românești”. Cum a purces întemeierea primului stat medieval românesc dinainte de „descălecătoare” și până la așezarea Mitropoliei Ungrovlahiei la Argeș. Noi interpretări. Humanitas, București, 2007, 231 p. Recenzie 509-514 română