Argesis - Studii și Comunicări, XVI, 2007, seria Istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 3-8 română, engleză
ANDREESCU, Radian (autor), DUMITRAȘCU, Valentin (autor), FRÎNCULEASA, Alin (autor), GARVĂN, Daniel (autor), NICA, Tiberiu (autor), NIȚĂ, Loredana (autor), TORCICĂ, Ion (autor) Noi cercetări arheologice în Muntenia. Descoperirile de la Urlați (jud. Prahova) Arheologie, istorie antică 11-37 română
MĂNDESCU, Dragoș (autor) Două vase gumenițene de tip Askos din colecția Muzeului Județean Argeș Arheologie, istorie antică 39-43 română
PĂTRAȘCU, Ion (autor) Un sceptru de piatră din eneoliticul târziu descoperit la Roșiorii de Vede, județul Teleorman Arheologie, istorie antică 45-46 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unor resturi arheozoologice descoperite în așezarea de secol VI p.Hr. De la Bălăceanca - "ecluză" (jud. Ilfov) Arheologie, istorie antică 47-52 română
SPÎNU, Daniel (autor) Falerele, o categorie de obiecte cu funcțiuni variabile Arheologie, istorie antică 53-66 română
PĂTRAȘCU, Ion (autor) Așezarea geto-dacă de la Orbeasca de Sus-Sat (județul Teleorman) Arheologie, istorie antică 61-74 română
VELCESCU, Leonard (autor) Discuție asupra unor "probleme" în legătură cu statuile de daci din forul lui Traian, la Roma Arheologie, istorie antică 75-96 română
CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Basarab I și contribuția sa la consolidarea Țării Românești Istorie medievală 103-126 română
BOBOC, Cătălin (autor), NEAGOE, Claudiu (autor) O istorie a peisajului urban câmpulungean (secolele XIV-XVIII) Istorie medievală 127-136 română
ȘERBAN, Mihaela (autor) Căsătoria în cea mai veche pravilă din Țara Românească - Îndreptarea legii - Istorie medievală 137-140 română
ROMAN, Toma-Costin (autor) Aspecte din activitatea vamală a Sibiului medieval. Registrul Vigesimal din anii 1536-1570 Istorie medievală 141-158 română
OPREA, Radu (autor) Succinte observații privind genealogia și declinul politic al boierilor Craiovești în secolul al XVI-lea Istorie medievală 159-165 română
ANTON-MANEA, Cristina (autor) Un personaj al timpului său - Pană Mare Clucer Părdescu Istorie medievală 167-175 română
UNGUREANU, Dragoș (autor) Plătitorii de impozite în perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu Istorie medievală 177-200 română
VERGATTI, Radu (autor) Mormântul lui Constantin Vodă Brâncoveanu Istorie medievală 201-208 română
RĂDULESCU, Maria-Venera (autor) Cahle cu decor de inspirație heraldică grifonul passant, leii rampanți - afrontați Istorie medievală 209-227 română
DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) File din istoria unui vechi monument istoric din sec. XVIII - Biserica "Sfinții Voievozi" din satul Negreni, județul Argeș Istorie medievală 229-241 română
CONSTANTIN, Florina (autor) "Cum sa faci cerneală sa scrie cu dânsa pă hârtie". Prepararea lichidelor pentru scris în manuscrisele românești (sfârșitul secolului al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea) Istorie medievală 243-256 română
DUMITRESCU, Ion (autor) Un pomelnic al Mănăstirii Valea din secolul al XIX-lea Istorie Modernă şi Contemporană 257-262 română
NEAGOE, Claudiu (autor) Prezența unor arnăuți eteriști la Câmpulung în primăvara anului 1821 Istorie Modernă şi Contemporană 263-366 română
ȚÎNȚĂREANU, Alexandra (autor) Din activitatea social-culturală a Marelui Ban Mihalache Ghica Istorie Modernă şi Contemporană 279-287 română
DINA, Teodor (autor) Satul Piscani, județul Argeș, în perioada aducerii la linie a caselor izolate Istorie Modernă şi Contemporană 289-295 română
NOVAC, Vasile (autor) Din viața și activitatea locuitorilor din plaiul Aref în perioada anilor 1833-1838 Istorie Modernă şi Contemporană 297-333 română
MAVRODIN, Teodor (autor) Aspecte sanitare în județul Argeș în perioada 1831-1840 Istorie Modernă şi Contemporană 335-341 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) Școli particulare din Pitești în anul 1846 Istorie Modernă şi Contemporană 343-354 română
PĂDURARU, Marius (autor) Cinci inspecții întreprinse în anul 1882 în comunele județului Argeș, de prefectul colonel Alexandru A. Budișteanu (1936-1919) Istorie Modernă şi Contemporană 355-386 română
CIOBOTEA, Dinică (autor), PROTOPOPESCU, C. (autor) Izvoare istorice inedite despre evenimentele din anul 1921 și Tudor Vladimirescu Istorie Modernă şi Contemporană 367-278 română
MOTREANU, Valentin (autor) Aspecte ale unor lucrări edilitate în comuna urbană Pitești, 1907-1913 Istorie Modernă şi Contemporană 387-394 română
TUDOR, Vasile (autor) Despre primii aerostieri români și luptele lor din 1917 Istorie Modernă şi Contemporană 395-402 română
BALEA, Cristian-Marius (autor) Revista "România Militară" între necesitatea reînființării și dificultățile inerente noului început (1920-1921) Istorie Modernă şi Contemporană 403-408 română
CHISTOL, Aurelian (autor) Relații româno-germane în perioada 1934-1937 Istorie Modernă şi Contemporană 409-416 română
TUDOR, Vasile (autor) Cu avionelor IAR-39 împotriva partizanilor din Crimeea Istorie Modernă şi Contemporană 417-424 română
DUMITRESCU, Ionel-Claudiu (autor) Două mituri ale celui de-Al Doilea Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 425-430 română
ȘTEFAN, Ion (autor) Aspecte privind alegerile din noiembrie 1946 în județul Muscel Istorie Modernă şi Contemporană 431-438 română
CHEFANI-PĂTRAȘCU, Steluța (autor) "Avem în permanență bagajele făcute" rechiziționarea conacelor moșierești din anul 1948 în judeșul Teleorman Istorie Modernă şi Contemporană 439-448 română
PREDA, Simona (autor) Remanențe ale discursului naționalist de tip comunist în istoriografia românească postdecembristă (1990-2005) Istorie Modernă şi Contemporană 449-455 română
IONESCU CONSTANTIN, Alin (autor), IONESCU, Mădălina-Adela (autor) "Grija față de om" în filozofia lui Aristotel istoria culturii, personalităţi 457-461 română
BICA, Ion (autor) De la „Imperium Romanorum” la „Basileia bizantină”. Etape importante în evoluția procesului de grecizare a Imperiului Roman de Răsărit (secolele IV-VII d.Hr.) istoria culturii, personalităţi 463-467 română
OPREA, Radu (autor) Câteva însemnări despre originea și activitatea arhimandritului Iosif - Primul egumen al Mănăstirii Argeș istoria culturii, personalităţi 469-473 română
OPRIȘ, Ioan (autor) Scurtă istorie a unui Antimis istoria culturii, personalităţi 475-478 română
UNGUREANU, Octavian (autor) Maria a României, regina soldat și artist istoria culturii, personalităţi 479-482 română
GEORGESCU, Maria (autor) Din familia Brătienilor - Sabina Cantacuzino istoria culturii, personalităţi 483-488 română
ROBEA, Mihail (autor) Interiorul locuinței tradiționale din Mioveni-Argeș istoria culturii, personalităţi 489-498 română
REZACHEVICI, Constantin (autor) Răspuns la un alt mod de a ataca „Tratatul de istoria românilor” (de data aceasta Vol. V) din 2003 Addenda 499-508 română
CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Djuvara Neagu, „Thacomerinus - Negru Vodă. Un voievod de origine cumană la începuturile Țării Românești”. Cum a purces întemeierea primului stat medieval românesc dinainte de „descălecătoare” și până la așezarea Mitropoliei Ungrovlahiei la Argeș. Noi interpretări. Humanitas, București, 2007, 231 p. Recenzie 509-514 română